Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Mikail Özçiloğlu

Adı-Soyadı

Mustafa Mikail Özçiloğlu

Doğum Yılı ve Yeri

01.01.1985 KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

mozciloglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05058750484

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Mersin Üniversitesi

2002-2006

Yüksek Lisans

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2006-2009

Doktora

Çukurova Üniversitesi

2011-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Algılayıcı Ağlarda Gözlemlenememe Olgusunun Doğrusal Programlama İle İncelenmesi

Doktora Tezi

Nitelik Seçme Algoritmalarıyla Birleştirilmiş Makine Öğrenme Yöntemleri Kullanılarak Kros Kayakçıların Üst Vücut Güç Tüketiminin Tahmin Edilmesi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

- İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinde Anaerobik Çürütme ve Mikro Hes Uygulanabilirliği İle Enerji Verimliği Mertebesinin Belirlenmesi. (Bayram DURMUŞ)

- Makine Öğrenme Yöntemleriyle İşitme Engelli Milli Judo Sporcularının Performans Verilerini Tahmin Etme. (Rahime ÖZGÖNÜL)

- Besyo Aday Öğrencileri Arasından Kazanan Öğrencilerin Çeşitli Makine Öğrenmesi Yöntemleri Yardımı İle Tahmin Edilmesi. (Cumali KAYNAR)


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 2021-
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı 2019-2021
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyon Başkanı 2018-2019
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Sosyal Duyarlılık Dersi Projesi Koordinatörü 2018-
Bilgisayar Mühendisi 2016-2017
Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili 2012-2016

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A8. Ozciloglu, M. M., Durmuş B., 2021, “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için Mikro Hidroelektrik Santrali ve LED Aydınlatma Uygulanabilirliği ile Enerji Verimliliği: Gaziantep Örneği”, European Journal of Science and Technology, e-ISSN: 2148-2683, Vol. 21, pp 555-560.

A7. Ozciloglu, M. M., Durmuş B., 2020, “Atık Su Arıtma Tesislerindeki Ekipmanlarda Bulunan Asenkron Motorlar ve Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği.”, OKU Journal of Natural and Applied Sciences, Vol. 4, Issue. 1, pp 80-85.

A6. Akay, F. M., Ozciloglu, M. M., Cetin, E., Yarim, I. & Daneshvar, S., 2018, “Estimating the maximal oxygen uptake with new prediction models for college-aged students using feature selection algorithm.”, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol. 5, No. 4, pp 52-57.

A5. Akay M.F., Çetin E., Yarım I., Bozkurt Ö., Özçiloğlu M.M., 2017, " Development of Novel Maximal Oxygen Uptake Prediction Models for Turkish College Students Using Machine Learning and Exercise Data", The 9th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks, Publisher: IEEE, Electronic ISSN: 2472-7555 pp. 186 -189, DOI: 10.1109/CICN.2017.8319382.

A4. Akay M.F., Çetin E., Yarım İ., Özçiloğlu M.M., 2017 "New Prediction Models for the Maximal Oxygen Uptake of College-aged Students Using Non-Exercise Data", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol. 4 No. 4 pp. 01-05.

A3.
M.M. Ozciloglu, M. F. Akay and D. Heil, 2016, "On the Application Artificial Intelligence and Feature Selection in Sports Science Education and Research: A Case Study", New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, Vol. 3 No. 3 pp. 256-262.

A2. M.F. Akay, F. Abut, M.M. Ozciloglu and D. Heil, 2016, “Identifying the Discriminative Predictors of Upper Body Power of Cross-Country Skiers Using Support Vector Machines Combined with Feature Selection”, Neural Computing and Applications, vol.27, pp. 1785-1796, DOI: 10.1007/s00521-015-1986-9.

A1. B.Tavli, M.M. Ozciloglu and K. Bicakci, Tavli, 2010, "Mitigation of compromising privacy by transmission range control in wireless sensor networks." IEEE Communications Letters, Vol.14 No.12, pp. 1104-1106.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B19. Özçiloğlu M.M., Durmuş B., “Atık Su Arıtma Tesislerindeki Ekipmanlarda Bulunan Asenkron Motorlar ve Asenkron Motorlara Yol Verme Yöntemlerinin İncelenmesi: Gaziantep Örneği”, The 5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Alanya Turkey, 21 - 23 October 2020, pp. 502 - 505.

B18. Özçiloğlu M.M., Kaynar C., “Makine Öğrenmesi Yaklaşımı İle Üniversiteye Aday Öğrenci Kabulunun Tahmin Edilmesi”, The 5th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2020), Alanya Turkey, 21 - 23 October 2020, pp. 700 - 703.

B17. Özçiloğlu M.M., " Comparison Of Classification And Regression Methods On The Candidate Student Data Set ", The Second International Turkish World Engineering and Science Congress (TES 2019), Antalya Turkey, 7-10 November 2019, pp. 517-522.

B16. Akay M.F., Yanar A. and Özçiloğlu M.M., " Forecasting Market Clearing Price of Electricity Using Time-Series Multilayer Perceptron Combined with Time Lag Optimization", The Sixth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications (ISEAIA 2019), North Cyprus, 6-8 March 2019, pp. 22.

B15. Akay M.F., Karakoca M., Ates B. and Özçiloğlu M.M., "Prediction of Y-Balance Test Performance Using Generalized Regression Neural Network", The Sixth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications (ISEAIA 2019), North Cyprus, 6-8 March 2019, pp. 20.

B14. Akay M.F., Çetin E., Yarım İ., Erdem S., Özçiloğlu M.M., “Predicting Maximal Oxygen Uptake Using Multilayer Perceptron And Sports Data”, The 3th European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2018), Gazimagusa, North Cyprus., 12-11 Octaber 2018.

B13. Akay M.F., Özçiloğlu M.M., Daneshvar S., Heil D., “Multiple Linear Regression Models for Predicting the Race Time of Cross-Country Skiers”, International Conference On Life And Engineering Sciences (ICOLES 2018), Kyrenia, North Cyprus., 2-6 September 2018, pp. 32-36. 

B12. Akay M.F., Özçiloğlu M.M., Ates B., “Development of Standing Long Jump Distance Prediction Models Using Generalized Regression Neural Network”, International Conference On Life And Engineering Sciences (ICOLES 2018), Kyrenia, North Cyprus., 2-6 September 2018, pp.28-31.

B11. Akay M.F., Özçiloğlu M.M., Çetin E., Yarım İ., Daneshvar S., " Estimating the Maximal Oxygen Uptake with New Prediction Models for College-aged Students Using Feature Selection Algorithm", The 7th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2018), Kyrenia, North Cyprus., 7-9 June 2018, pp. 20.

B10. Sow, B., Akay M.F., Daneshvar S., Cetin, E., Yarım I. and Özçiloğlu M.M., "Multilayer Perceptron Models for Investigating the Effect of Body Mass Index on Predicting the Quadriceps Strength of Athletes", Fifth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications (ISEAIA2017), North Cyprus, 1-3 Nov 2017, pp. 16-17.

B9. Özçiloğlu M.M., Akay M.F., "Prediction of Resonant Frequency for Cylindrical Dielectric Resonators Using Support Vector Machine Combined with a Feature Selection Algorithm", The 9th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25-27 Oct. 2017, pp.1193.

B8. Akay M.F., Çetin E., Yarım İ., Bozkurt Ö., Özçiloğlu M.M., " Development of Novel Maximal Oxygen Uptake Prediction Models for Turkish College Students Using Machine Learning and Exercise Data", The 9th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN 2017), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 16-17 Eylül 2017, pp.1-1.

B7. Akay M.F., Çetin E., Yarım İ., Özçiloğlu M.M., "New Prediction Models for the Maximal Oxygen Uptake of College-aged Students Using Non-Exercise Data", 6th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017), Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2017, pp.1-1.

B6. M.M. Özçiloğlu, M.F. Akay, "Predicting the Upper Body Power of Cross Country Skiers Using Support Vector Machines Combined with Correlation-based Feature Subset Selection", Fourth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-4 Kasım 2016, pp.13-14.

B5. M.F. Akay, E. Çetin, İ. Yarım, M.M. Özçiloğlu, "Development of New Maximum Oxygen Uptake Prediction Models For Turkish College Students Using Support Vector Machines and Submaximal Data", Fourth International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence and Applications, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 2-4 Kasım 2016, pp.19-20.

B4. M.M. Ozciloglu, M. F. Akay and D. Heil, "On the Application Artificial Intelligence and Feature Selection in Sports Science Education and Research: A Case Study", 5th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2016), North Cyprus, 1-2 April, 2016, pp. 155.

B3. M.M. Ozciloglu and M. F. Akay, "Tree-Based Methods Combined with Feature Selection for Predicting Upper Body Power of Cross Country Skiers", International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis, Turkey, 19-20 March 2016, pp. 184-190.

B2. M.M. Ozciloglu, M. F. Akay and D. Heil, "New Prediction Models for Upper Body Power of Cross-Country Skiers Using Machine Learning Methods with Minimum-Redundancy Maximum-Relevance Feature Selection Algorithm", Third International Symposium on Engineering, Artificial Intelligence & Applications (ISEAIA2015), North Cyprus, 4-6 Nov 2015, pp. 16-17.

B1. M.M. Ozciloglu, F. Abut and M. F. Akay, “Feature selection for prediction of upper body power of cross-country skiers using different machine learning methods”, 1st International Symposium on Sport Science, Engineering and Technology (ISSSET2015), Istanbul, 10-13 May 2015, pp. 82-89, ISBN:978-975-561-463-2.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

D2. Akay M.F., Çetin E., Yarım İ., Erdem S., Özçiloğlu M.M., “Predicting Maximal Oxygen Uptake Using Multilayer Perceptron and Sports Data”, Academic works in the fields of science, culture and art 2018 Fall, ISBN: 978-605-288-877-3 , Gece Akademi, New York, USA, 2018.

D1. Ozciloglu M.M., Akay M.F., “Prediction of Upper Body Power of Cross-Country Skiers Using Machine Learning Methods Combined with Feature Selection Algorithms”, dissertation.com books, ISBN-10: 1-61233-449-0, ISBN-13: 978-1-61233-449-3, Boca Raron, Florida, USA, 2017.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

C2. M.M. Ozciloglu and B. Tavli, “Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Gizlilik ve Baz İstasyonun Konumunun Yaşam Süresine Etkisi”, Akademik Bilişim, 195:200, 2011.

C1. M.M. Ozciloglu and B. Tavli, “Kablosuz Algılayıcı Ağlarda Gizlilik ve Yaşam Süresi Eniyilemesi, LifeTime Optimization and Privacy For Wireless Sensor Networks”, 3. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, 2010.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

 Proje Yürütücüsü – “Proje No:12452 Besyo Aday Öğrencileri Arasından Kazanan Öğrencilerin Farklı Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Tahmin Edilmesi”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (26.03.2020- …), Budget: 10000 TL.

• Proje Araştırmacısı – “FBA-2016-5537 Ülkemiz Sporcuları için Yapay Zeka ve İstatistiksel Yöntemler Kullanılarak Maksimum Oksijen Tüketimi (VO2max) Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi”, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (15.03.2016- 01.02.2019), Bütçe: 12000 TL.

Proje Araştırmacısı – “FDK-2015-5093 Kros kayakçılarının harcadıkları üst vücut gücünün özellik seçimi ile makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak tahmin edilmesi”, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (20.10.2015-16.08.2016), Bütçe: 13200 TL. 


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER