Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa NALBANTOĞLU

Adı-Soyadı

Mustafa NALBANTOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

10.12.1965 Kırıkhan/HATAY

Fakülte/Yüksekokul

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

mnalbant@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

1982-1987

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1998-2001

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD Elektrik Makinaları Bilim Dalı

2003-2009

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Meslek Yüksekokulu

15.10.1991-12.02.2010

Dr. Öğr. Üyesi

Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

12.02.2010-17.02.2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi

19.02.2015-devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Enerji İletim Sistemlerinde Otomatik Tekrar Kapamanın Geçici Rejim Kararlılığına Etkisi

Doktora Tezi

Güç Sistemlerinin Kararlılığı için Senkron Generatörün Uyartımının Kayma Kipli Kontrolu

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Güç Sistemlerinin Kontrolu

Güç Elektroniği

Elektrik Makinaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  1. Kaya İ., NALBANTOĞLU M., 2016. Simultaneous tuning of cascaded controller design using genetic algorithm, Electrical Engineering. Volume: 98 No: 3, P: 299 – 305

  2. ÇELİK İ., FARSAKOĞLU Ö. F., NALBANTOĞLU M., 2017. The Design and Analysis of LED Drivers with Power Factor Correction in Lighting Applications. Optoelectronics and Advanced Materials – rapid communications. Volume: 11 No: 3-4, P:251-261

  3. Nalbantoğlu. M. Orhan. A. ve Bayındır. M.İ., 2010. Variable Structure Power System Stabilizer Optimized by Genetic Algorithm.  e-Journal of New World Sciences Academy. Volume 6. Number 1, 275-285

1.       Rüstemov S., Nalbantoğlu M. and Demirtaş M., 2002. Effect of Autoreclosing in Electrical Power System to Transient Stability.  First International Conference on Technical & Physical Problems in Power Engineering, 23-25 April, Baku, Azerbaijan

2.       Nalbantoğlu M., Orhan A. and Bayındır M.İ., 2009. Designing of Sliding Mode Power System Stabilizer for Excitation Control of a Synchronous Generator Connected to Infinite Bus Bar. 5th International Advenced Technologies Symposium (IATS’09), , 13-15 May, Karabük, Türkey

3.       Kaya İ., NALBANTOĞLU M., 2015. Cascade controller design using controller synthesis. 19th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC). Doi: 10.1109/ICSTCC.2015.7321265 P: 32-36, 14-16 October, Cheile Gradistei, Romania

4.       NALBANTOĞLU M., Yapıcıoğlu A. Z. and Karabulut İ., 2016. The Potantial of the PV Solar Energy on Kilis via an SEC Application. International Conference on Renewable Energy Technologies and Applications (RETA'16). P: 102-110, 05-06 March, İstanbul, Turkey

5.       Cuma A. T., KAYA İ., NALBANTOĞLU M., 2016. Genetic Based PI-PD Controller for a Twin Rotor. International Conference on Naturel Science and Engineering (ICNASE'16). P: 1404-1412. 19-20 March, Kilis, Turkey.

6.       NALBANTOĞLU M., GÜLER Y., 2016. Cascade Structure a New SSSC-Based Oscillation Damping Controller. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), P: 1555-1564. 19-20 March, Kilis, Turkey.

7.       ÇELİK İ., FARSAKOĞLU Ö. F., NALBANTOĞLU M., 2016. Investigation of High Power Led Drivers Having Power Factor Corrections in LED Lighting. International Energy & Engineering Conference 2016. P: 353-365. 13-14 October, Gaziantep, Turkey.

8.       NALBANTOĞLU M., TAYFUR H., 2016. Designing of an Optimal SSSC Based Oscillation Damping PID Controller Optimized by GA. Poster Presentation. 1. Conference on Engineering Technology and Applied Sciences. P: 910-915. 21-22 April, Afyon, Turkey.

9.       NALBANTOĞLU M., ÇELİK İ., FARSAKOĞLU Ö. F., 2016. Investigation of Effect of Capacitor on Controlled Buck Led Driver. International Engineering, Science and Education Conference, P: 941-952. 3-5 December, Diyarbakır, Turkey.

10.   NALBANTOĞLU M., GÜLER Y., 2016. The Design of Optimal PI-PI Cascade Controller for SSSC by Genetic Algorithm. International Engineering, Science and Education Conference. P: 934-940. 3-5 December, Diyarbakır, Turkey.

11.    YAVUZ G., NALBANTOĞLU M.,  AĞRALİ M., 2017. SSSC YAPILI PI-PI KASKAD KONTROLÖR TASARIMI, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis , Turkey.
12.  YAVUZ G., NALBANTOĞLU M.,  AĞRALİ M., 2017.SSSC İÇİN KASKAD YAPILI KONTROLÖR TASARIMI, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’17 Bitlis), Bitlis , Turkey.
13. ÇELİK İ.,ŞEKKELİ M.,HASIRCI H.Y.,NALBANTOĞLU M., 2017. Performance Analysis of a 10 KWp Grid on Solar Photovoltaic Power Plant in Kilis, International Advanced Researches Engineering Congress-2017, Osmaniye, TURKEY

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.       Kaya İ., Nalbantoğlu M., Röle Geri Beslemeli Sistemlerde Genetik Algoritma ile Modelleme, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2012/HAZİRAN

2.       Nalbantoğlu M.,  Güler Y., SSSC Tabanlı Kaskad Kontrolör ile Güç Sistem Kararlılığının İyileştirilmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2017/MART


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  1. Nalbantoğlu. M., Orhan. A. ve Bayındır. M.İ., “Erişim Kurallı Kayma Kipli Güç Sistemi Stabilizatörünün Tasarımı”, Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Bursa 2008. 

  2. Nalbantoğlu M., Orhan A. ve Bayındır M.İ., Sonsuz Baraya Bağlı Bir Senkron Generatörün Uyarma Kontrolü İçin Kayma Kipli Güç Sistemi Kararlıkılıcı Tasarımı, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 13-15 Mayıs 2009.

  3. Kaya. İ., Nalbantoğlu. M., “Röle Geri-Beslemeli Sistemlerde Genetik Algoritma ile Modelleme", BMYS 2010. Diyarbakır, Türkiye 2010. (NOT: Bu bildiri genişletilmiş olarak Dicle Üniversitesi Müh. Fakültesi Dergisinde Yayınlanmıştır.)

  4.  Nalbantoğlu. M., Orhan. A. ve Bayındır. M.İ., “GA ile Optimal Değişken Yapılı Güç Sistem Kararlayıcısı Tasarımı”, BMYS 2010. Diyarbakır, Türkiye 2010. (NOT: Bu bildiri yeniden düzenlenerek e-Journal of New World Sciences Academy ’de Yayınlanmıştır.)

  5. Kaya. İ., Nalbantoğlu. M., Özbek. S. A., “Genetik Algoritma ile optimal PI-PD tasarımı”, TOK’10. Gebze, Kocaeli 2010.

  6. Kaya. İ., Nalbantoğlu. M., “Genetik Algoritma ile Eşzamanlı Kaskad Denetleyici Tasarımı”, TOK’13., Malatya 2014.

  7. Kaya. İ., Nalbantoğlu. M., “Geliştirilmiş Kaskad Denetim Yapısının Genetik Algoritma ile Eşzamanlı Tasarımı”, TOK’14., Kocaeli 2014.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.  Mikroelektroniğin Temelleri (2018)., ÖZERDEM MEHMET SİRAÇ,KAYA İBRAHİM,YILDIZ ABDULNASIR,GÜMÜŞ BİLAL,ARSERİM MUHAMMET ALİ,NALBANTOĞLU MUSTAFA, Palme Yayınevi, Editör:Mehmet Siraç ÖZERDEM, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 902, ISBN:9786053558736, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 4029305)

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER