Ünvanı

Arş. Gör.

Merve AKIŞ

Adı-Soyadı

Merve AKIŞ

Doğum Yılı ve Yeri

1994 - Manisa

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Sağlık Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

merveakis@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 30 95- 7027

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi/ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/ Sağlık İdaresi

2012-2016

Lisans

Anadolu Üniversitesi/ İktisat Fakültesi/ Uluslararası İlişkiler

2012-2016

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Sağlık Yönetimi

2016-2019

Doktora

Ankara Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Sağlık Yönetimi Bölümü

2019-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kitle iletişim araçlarının sağlık iletişimine etkisi ve sosyal medyanın rolü: Kilis ili örneği
(The effect of mass media on health communication and the role of social media: The case study of the province of Kilis)

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus Koordinatörü 2018-Devam Ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKIŞ, M., & AYHAN, E. (2019). THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA AS A MASS MEDIA ON HEALTHCOMMUNICATION THE CASE STUDY OF THE PROVINCE OF KILIS. International Journal of Health Management and Tourism, 4(3), 160–179.

BUDAK, F., & AKIŞ, M. (2020). Hastanelerin Akreditasyon Durumlarına Göre Sosyal Medya Kullanımları ve Müşteri Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması Türkiye Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 5(11), 21–33.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Akış, M., Budak, F. ve Ayhan, E. (2018). Sağlık Hizmetleri Kullanımında Sosyal Medya. İksad 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep.


ÖZKAN O, AKIŞ M (2019). TÜRKİYE DE SAĞLIK YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMLERİNDE AÇILAN AKADEMİK İLANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Presented at the 3. Uluslararası 3. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya.

Budak F. ve Akış M. (2019). “Sağlık Yönetimi Bakış Açısıyla Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi,” Presented at the 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, SAKARYA.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Akış, Merve. (2019). Sağlık Statüsü Belirleyicisi Olarak Teknoloji. Fatih Budak (Ed.), Sağlık Statüsü Belirleyicileri içinde (s. 121-145), Siyasal Kitabevi, Ankara.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER