Ünvanı

Arş. Gör.

Mert Demir

Adı-Soyadı

Mert Demir

Doğum Yılı ve Yeri

02.01.1987 - Konya

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık

Bölüm

Makine Mühendisliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

mertdemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(0348) 814 26 66 / 1648

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Mersin Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Makine Münedisliği

2006-2011

Lisans

Lietuvos Zemes Ukio Universitetas(LZUU) Litvanya/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

2009-2010

Yüksek Lisans

University of Bridgeport/Mechanical Engineering/Mechanic

2013-2015

Yüksek Lisans

Florida Institute of Technology/Aerospace Engineering

2015-2017

Doktora

Florida Institute of Technology/Mechanical Enginering/Mechanic

2015-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

15.12.2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER