Ünvanı

Arş. Gör.

Melike YAVAŞ ÇELİK

Adı-Soyadı

Melike YAVAŞ ÇELİK

Doğum Yılı ve Yeri

1985/Kadirli

Fakülte/Yüksekokul

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

Yökdil(67,5)

E-posta/Web

melikecelik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7014

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu

2004-2008

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2011-2014

Doktora

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

2016-devam ediyor.....

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2019....

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


0-12 Aylık Kolikli Bebeklerde Beyaz Gürültü ve Masaj Uygulama Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Danışman: Doç. Dr. Şenay Çetinkaya).


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus kordinatörlüğü 2014-devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1. Yavaş Çelik M. İnfantil Kolik ve Hemşirelik Yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi/Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2016;8(4):335-342.

doi: 10.5336/nurses.2015-47999.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  

1. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,POLAT YADİGAR (2018). Çocuklarında Görülen Kronik Hastalık Tanısıyla Çocuk Servisinde Bulunan Annelerin Yaşam Doyum Alma Durumlarının İncelenmesi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 931 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4352142)

2. YAVAŞ ÇELİK MELİKE (2018). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Hiperbilirübeni Tedavisi Gören Annelerin Yaşadıklarının Belirlenmesi. 17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4352114)

3. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÖZDEMİR SERAP (2017). Türkiye-Suriye Sınırı Bölgesinde Hizmet Veren Bir Hastanenin Acil Servisine Getirilen Çocuk Hastaların Demografik ve Tanısal Özelliklerinin İncelenmesi. 6. ulusal,!.Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3850623)

4. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,POLAT YADİGAR,YILDIRIM AYŞE DUYGU (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Premenstrual Sendrom görülme Sıklığı ve Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanlarının Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi. IV.International Multidisciplinary Congress of Eurasia(Imcofe).August 23-25, 2017 Roma/Italy. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3850583)

5. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÇETİNKAYA ŞENAY (2017). Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ve Hemşirelik. 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik KOngresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3518381)

6. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÇETİNKAYA ŞENAY (2017). Cinsel Sağlık Hakkında Hemşirelik Öğrencilerinin Düşünceleri. 1.Uluslararası Doğu Akdeniz Ebelik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3518370)

7. ÇETİNKAYA ŞENAY,YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÖZDEMİR SERAP (2016). Effect Of White Noise Record on Alleviating The Pain of New Born During Invasive Procedures. International Conference on Nursing (/)(Yayın No:3075143)

8. YAVAŞ ÇELİK MELİKE (2018). Hemşirelik Öğrencileri ve Şİddet. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 4(1), 2858-2867. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4352080)

9.  YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÇETİNKAYA ŞENAY (2016). Adölesan ve Cinsel Sağlık. 3. Uluslararası/7. Ulusal Ebelik Kongresi (/)(Yayın No:3074880)

10. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÇETİNKAYA ŞENAY (2016). Ergenlik ve Dismenore. 3. Uluslararası/7. Ulusal Ebelik Kongresi (/)(Yayın No:3074795)

11.  YAVAŞ ÇELİK MELİKE (2016). Kocasıyla Tartıştığı İçin Jilet Yutmuş Adölesan Suriyeli Kadın Hasta Olgu Sunumu. II. Ortadoğu Konferansları (/)(Yayın No:3077833)

12. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,YILDIRIM AYŞE DUYGU (2016). Savaş Nedeniyle Türkiye ye Göç Eden Ailesini Yitirmiş Suriyeli Çocukların Sağlık Durumları. II. Orta Doğu Konferansı (/)(Yayın No:3074542)

13. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,ÇETİNKAYA ŞENAY (2015). Comparision of application methods of white noise and massage on 0 12 months age colicum infants. International Congress on Advances in Pediatrics (/)(Yayın No:2204573)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1. Yavaş Çelik M. (2016). Bir Devlet Hastanesin’de Kolikli Bebeği Olan Annelerin Uyguladıkları Yöntemler. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;9(1):22-31.

2. Yavaş Çelik M. Kocasıyla Tartıştığı İçin Jilet Yutmuş Adölesan Suriyeli Kadın Hasta: Olgu Sunumu. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;9(3):173-177.

3.Sevinç S., Yavaş Çelik M. Akraba Evliliği İle Algılanan Sosyal Yetkinlik ve Çocuk Sağlığı. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2016;9(3):122-130.

4. Sevinç S., Yavaş Çelik M. Akraba Evliliklerinin Çocuk Sağlığına Etkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı. Sağlık ve Toplum.2016;26(2):23-28.

5. Yavaş Çelik M. Ergenlerin Dismenore Yaşama Durumları ve Hemşirenin Rolü. Sağlık ve Toplum.2016; 2016;26(2):17-22.

6. Karaçoşkun MD., Yavaş Çelik M. Akut Hastalık Tanısı Alan Çocuklara Sahip Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması. Sağlık ve Toplum. 2017;27(2):64-69.

7. YAVAŞ ÇELİK MELİKE (1900). Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve hemşirelik Bakımı. Sağlık ve Toplum, 27(3), 20-25. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3772601)

9. YAVAŞ ÇELİK MELİKE,Özbaş Gençaslan Derya,YILDIRIM AYŞE DUYGU (2018). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Sıklığının Anemi, Sigara, Alkol, Uyuşturucu Madde Kullanımı ile İlişkisi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 116-122. (Kontrol No: 4352021)

10.  YAVAŞ ÇELİK MELİKE (2018). Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik Bakımı. Sağlık ve Toplum, 27(3), 26-31. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3772642)

 11. 

 

 

 

 

 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


1. Yavaş Çelik M., Çetinkaya Ş. Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 12. Zekai Tahir Burak Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.12-14 kasım, 2015, Ankara.

2. YAVAS ÇELIK M. (2017). Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Çocuklarda Hemşirelik Bakımı. XVI. Çukurova Pediatri Günleri (Pediatri Hemşireliği Sempozyumu) (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3442907).


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 TIPTA İNOVASYONVE RENOVASYON MOZAİĞİ, Bölüm adı:(Anne Bebek Bağlanması Ve Hemşirelik Uygulamaları) (2018)., YAVAŞ ÇELİK MELİKE,YILDIRIM AYŞE DUYGU, Berikan Yayınevi, Editör:Doç. Dr. Sibel AKYOL, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 720, ISBN:978-605-7501-37-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4662920)

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER