Ünvanı

Doç. Dr.

Metin AÇIKYILDIZ

Adı-Soyadı

Metin AÇIKYILDIZ

Doğum Yılı ve Yeri

1976, Kırşehir

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

macikyildiz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1712

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Atatürk Üniversitesi/K.K. Eğitim Fakültesi/Kimya Öğretmenliği

1993-1997

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/OFMAE Kimya Eğitimi

2002-2004

Doktora

Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya

2004-2011

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1998-2003

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi

2003-2011

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

2011-2017

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M. R. Eğitim Fakültesi

2017-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Probleme Dayalı Öğrenmenin Fizikokimya Laboratuarı Deneylerinde Etkililiğinin İncelenmesi (Prof. Dr. Ahmet Gürses)

Doktora Tezi

Bitkisel Atıklardan Aktif Karbon Üretiminin Optimizasyonu ve Adsorpsiyon Özelliklerinin Karakterizasyonu (Prof. Dr. Ahmet Gürses)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

1.     Astrazon Kırmızısı ve Astrazon Mavisinin Ticari Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Prosesinin Optimizasyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Adem BALCI, 2018)

2.     Bağlam Temelli Kavram Karikatürlerinin Asit-Baz Konusunun Öğretiminde Etkililiğinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Gamze HOŞGÖREN, 2018)

3.     Ferrosıvı-Kil Kompozitlerinin Üretilmesi, Mekanik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Serkan ERDOĞAN, 2018)

4.     Doğal Maddeler ve Metallerle Modifiye Edilen Kilin Antibakteriyel ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yunus YILDIZ, 2014)

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kimya Eğitimi: Probleme Dayalı Öğrenme, Kavram Öğretimi

Fizikokimya: Yüzey Kimyası, Aktif Karbon Üretimi, Kil Esaslı Kompozitler


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı 2018-Devam Ediyor
İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 2017-2018
Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Koordinatörü 2015-2018
Dekan Yardımcısı 2012-2014

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1.       H. Türkez, M.E. Arslan, E. Sonmez, F. Geyikoğlu, M. Açikyildiz, A. Tatar, (2019). Microarray assisted toxicological investigations of boron carbide nanoparticles on human primary alveolar epithelial cells, Chemico-Biological Interactions, 300, 131-137.

A2.       H. Türkez, M.E. Arslan, E. Sonmez, M. Açikyildiz, A. Tatar, F. Geyikoğlu, (2019). Synthesis, characterization and cytotoxicity of boron nitride nanoparticles: emphasis on toxicogenomics Cytotechnology, 71(1), 351-361.

A3.       H. Yılmaz, A. Cakir, M. Acikyildiz, (2019). Evaluation of wool dyeing potentials of some plant species growing in Southeastern Anatolia Region, Journal of Natural Fibers, 16 (6), 913-932.

A4.       A. Gürses, D. Yalvaç, K. Güneş, E. Şahin, M. Açıkyıldız, (2017). The adsorption–desorption mechanisms on the powdered activated carbon (PAC) of an anionic textile dye (RBY 3GL), Desalination and Water Treatment, 70, 134–138.

A5.       H. Türkez, M. E. Arslan, E. Sonmez, A. Tatar, M. Açikyildiz, F. Geyikoğlu, (2017). Toxicogenomic responses of human alveolar epithelial cells to tungsten boride nanoparticles, Chemico-Biological Interactions, 273, 257-265.

A6.       M. Acıkyıldız, A. Gürses, K. Günes D. Yalvac, (2015). A comparative examination of the adsorption mechanism of ananionic textile dye (RBY 3GL) onto the powdered activated carbon(PAC) using various the isotherm models and kinetics equations withlinear and non-linear methods, Applied Surface Science, 354, 279–284.

A7.       M. Acikyildiz, A. Gurses, H.H. Yolcu, (2015). Synthesis of Super Hydrophobic Clay by Solution Intercalation Method from Aqueous Dispersions, 127(4), 1156-1160.

A8.       A. Gürses, K. Güneş, F. Mindivan, M. Ejder Korucu, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar (2014). The investigation of electrokinetic behaviour of micro-particles produced by CTA+ ions and Na-montmorillonite, Applied Surface Science, 318, 79-84.

A9.       M. Acikyildiz, A. Gurses, S. Karaca, (2014). Preparation and characterization of activated carbon from plant wastes with chemical activation, Microporous And Mesoporous Materials, 198, 45-49.

A10.   E. Özkan, A. Gürses, M. Açıkyıldız, and K. Güneş, (2012). Optimization of Process Parameters for Removal of Cr(VI) by Hypnum Cupressiforme using Response Surface Methodology (RSM), Fresenius Environmental Bulletin, 21, 3421-3423.

A11.   A.Gürses, Z. R. Merhametli, E. Şahin, K. Güneş, M. Açıkyıldız, (2011). Psychology of loneliness of high school students, Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2578–2581.

A12.   A. Gürses, S. Karaca, F. Aksakal, M. Açikyildiz, (2010). Monomer and micellar adsorptions of CTAB onto the clay/water interface, Desalination, 264 (1-2), 165-172.  

A13.   Ç. Doğar, A. Gürses, M. Açıkyıldız and E. Özkan, (2010). Thermodynamics and kinetic studies of biosorption of a basic dye from aqueous solution using green algae Ulothrix sp., Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 76(1), 279-285.

A14.   A. Gürses, T. Çamuroğlu, M. Açıkyıldız and Ç. Doğar, (2010). An investigation on teachers to whom positive attitudes were developed by students, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1001-1004.

A15.   A. Gürses, Z. A. Tutar, Ç. Doğar, F. Mindivan, M. Açıkyıldız and S. Gözüm, (2010). Science and social science teachers’ attitudes towards project studies, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 9, 1009-1013.

A16.   A. Gürses, S. Karaca, M. Açıkyıldız, M. Ejder (Korucu), (2009). Thermodynamics and mechanism of cetyltrimethylammonium adsorption onto clayey soil from aqueous solutions, Chemical Engineering Journal, 147(2-3), 194-201.

A17.   S. Karaca, A. Gürses, M. Açıkyıldız, M. Ejder (Korucu), (2008). Adsorption of cationic dye from aqueous solutions by activated carbon, Microporous and Mesoporous Materials, 115(3), 376-382.

A18.   M. Uğurlu, A. Gürses, M. Açıkyıldız, (2008). Comparison of textile dyeing effluent adsorption on commercial activated carbon and activated carbon prepared from olive stone by ZnCl2 activation, Microporous and Mesoporous Materials, 111(1-3), 228-235

A19.   F. Aggul, M. Yalcin, M. Acikyildiz, Sönmez E. (2008). Investigation of Effectiveness of Demonstration-Simulation Based Instruction in Teaching Energy Conservation at 7 th Grade, Journal of Baltic Science Education, 7(2), 64-77.  

A20.   Gürses, A., Açıkyıldız, M., Doğar, M. and Sözbilir, M., (2007). An Investigation of Effectiveness of Problem-Based Learning at Physical Chemistry Laboratory, Research in Science and Technological Education, 25 (1), 99-113.

A21.   A. Gürses, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, S. Karaca and R. Bayrak, (2006). An investigation on effects of various parameters on viscosities of coal–water mixture prepared with Erzurum–Aşkale lignite coal, Fuel Processing Technology, 87, 821–827.

A22.   A. Gurses, C. Dogar, M. Yalcin, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, S. Karaca, (2006). The adsorption kinetics of the cationic dye, methylene blue, onto clay, Journal of Hazardous Materials 131 (1-3): 217-228.

A23.   A. Gurses, C. Dogar, S. Karaca, M. Açıkyıldız, R. Bayrak (2006). Production of granular activated carbon from waste Rosa canina sp seeds and its adsorption characteristics for dye, Journal of Hazardous Materials 131 (1-3): 254-259.

A24.   S. Karaca, A. Gurses, M. Ejder, M. Açıkyıldız, (2006). Adsorptive removal of phosphate from aqueous solutions using raw and calcinated dolomite, Journal of Hazardous Materials 128 (2-3): 273-279.

A25.   A. Gürses, Ç. Doğar, M. Açıkyıldız, Esra Özkan, R. Bayrak, (2005). Effect of Temperature for the Adsorption of Methylene Blue onto Activated Carbon Produced from Waste Dogrose Seeds, Acta Horticulturae, 690, 277-283.

A26.   A. Gürses, S. Karaca, Ç. Dogar, R. Bayrak, M. Açıkyıldız, and M. Yalçın, (2004). Determination of adsorptive properties of clay/water system: methylene blue sorption, Journal of Colloid and Interface Science 269, 310–314.

A27.   S. Karaca, A. Gürses, M. Ejder, M. Açıkyıldız, (2004). Kinetic Modeling of Liquid-Phase Adsorption of Phosphate on Dolomite, Journal of Colloid and Interface Science, 277, 257–263.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1.     H. Avcı, M. Açıkyıldız, E. Kına, M. Doğan, M. Kuzucu, C. Ozcan, B. Şengörür, M. Yaman. İki farklı tarım alanında eser elementlerin sorpsiyonu ve doğal remediasyon. International Science and Academic Congress'18 (Uluslararası Bilim ve Akademi Kongresi'18). 150-151. December 8-9, Antalya, Turkey.

B2.     H. Avcı, E. Kına, M. Açıkyıldız, M. Doğan, M. Kuzucu, C. Özcan, B. Şengörür, M. Yaman. Evaluation of Heavy Metal Levels in Wastewater of Two Industrial Zones of Turkey. 1st Eurasia Environmental Chemistry Congress, 01-04 November, Side, Antalya, Turkey. SOP–25, p.58. (2018).

B3.     H. Avcı, M. Doğan, M. Açıkyıldız, M. Kuzucu, C. Özcan, M. Yaman, B. Sengörür. Ergene Nehir Havzası'nda Atık Sulara Maruz Kalan Alanların Toprak ve Pirinç Örneklerindeki Metal Birikiminin Araştırılması. International Trace Analysis Congress (iTAC2018), June 20-23, Sivas, Turkey, (2018).

B4.     H. Avci, C. Özcan, E. Kına, M. Doğan, M. Açıkyıldız, M. Kuzucu, B. Şengörür. Evaluation of metal accumulation in agricultural soils and wheat grown in two regions under the effect of industrial wastewaters. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) PP17, 87, 9-11 May, Istanbul, Turkey (2018).

B5.     H. Avci, C. Özcan, E. Kına, M. Doğan, M. Açıkyıldız, M. Kuzucu, B. Şengörür. Assessment of trace element levels in wastewater of two industrial zones; Ergene Basin and Gaziantep. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC) PP16, 86, 9-11 May, Istanbul, Turkey (2018).

B6.     H. Avcı, E. Kına, M. Doğan, M. Kuzucu, C. Özcan, M. Açıkyıldız, M. Yaman, B. Şengörür. Zinc contents of corn and soils collected from Gaziantep and Ergene Basin. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), pp 1434, Paper ID:2304, April 26-27, Ankara, Turkey (2018).

B7.     A. Gürses, D. Yalvaç, K. Güneş, E. Şahin, M.Açıkyıldız, Ç. Doğar, The adsorption and desorption mechanism of an anionic textile dye (RBY 3GL) onto the powdered activated carbon (PAC). 1st International Conference on Green Chemistry and Sustainable Technologies, September 30-October 3, 2015, İzmir.

B8.     A. Gurses, E. Özkan, Ç. Doğar, M. Ejder-Korucu, S. Karaca, M. Açikyildiz, Kinetic study of Biosorption of Cr(VI) Ions from Aqueous Solutions by Ulothrix sp, The World Congress on Engineering and Technology (CET 2011) , October 28 - November 2, 2011, Shanghai, China.

B9.     Ç. Doğar, A. Gürses, M. Açıkyıldız, M. Ejder Korucu, (2011). Students’and Prospective Teachers’ Understandings about Air Pollution. The second International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II), 19-23 September 2011, Antalya.

B10. A. Gurses, H.Yolcu, M. Açıkyıldız, G. Kıvrak, An Experiment for Demonstration of Solid-Gas Phase Transition, 9th ECRICE, 6-9 July 2008, Istanbul, TURKEY.

B11. A. Gurses, H.Yolcu, N. Canpolat, M. Açıkyıldız, Endothermic Evaporation Process: Misconceptions and Conceptual Change with Deductive Approach, 9th ECRICE, 6-9 July 2008, Istanbul, TURKEY.

B12. A. Gürses, N. Canpolat, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, Investigation of Effectiveness of Problem-Based Learning at Physical Chemistry Laboratory. 18th International Conference On Chemical Education Chemistry Education For The Modern World, August 3-8, 2004 Istanbul, TURKEY

B13. A. Gürses, Ç. Doğar, S. Karaca, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, The Adsorption Kinetics of Methylene Blue onto Ulothrix Sp. 2. Uluslararası Ege Fizikokimya Günleri, 2004, Kuşadası.

B14. A. Gürses, M. Yalçın, Ç. Doğar, E. Özkan, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, Alan Öğretmeni Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, İstanbul.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

C1. M. Açıkyıldız, A. Gürses, M. Ejder Korucu and K. Güneş, Electrocatalysis and the Production of Nanoparticles, Modern Electrochemical Methods in Nano, Surface and Corrosion Science Ed. Mahmood Aliofkhazraei, InTech Europe, 2014.

C2. M. Ejder Korucu, A. Gürses, Ç. Dogar, S.K. Sharma, M. Açıkyıldız, Removal of Organic Dyes from Industrial Effluents: An Overview of Physical and Biotechnological Applications, Green Chemistry for Dyes Removal from Waste Water: Research Trends and Applications, Ed. Sanjay K. Sharma, Wiley, 2015.

C3. A. Gürses, K. Güneş, M. Ejder Korucu, M. Açikyildiz, Industrial Wastes, 1-26, Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons, 2016.

C4. A. Gürses, M. Açıkyıldız, K. Güneş, M. S. Gürses, Dyes and Pigments, Springer, 2016.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1. S. Karaman ve M. Açıkyıldız, (2006) Kimya Öğretmeni Adaylarının İnternet Kaynaklarını Kullanımla İlgili Tutumları ve Karşılaştıkları Zorluklar, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 207-215.

D2. A. Gürses, R. Bayrak, M. Yalçın, M. Açıkyıldız ve Ç. Doğar, (2005). Öğretmenlik Uygulamalarında Mikro Öğretim Yönteminin Etkililiğinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (1), 1-10.

D3. A. Gürses, Ç. Doğar, E. Özkan, M. Açıkyıldız, R. Bayrak ve M. Yalçın, (2005). Alan Öğretmeni Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Eğitiminin Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 1-10.

D4. A. Gürses, R. Bayrak, S. Bozoğlu, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar ve E. Özkan, (2005) Ortaöğretim Kimya Derslerinde Kullanılan Yazılı Sınav Sorularının Analizi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 349-367.

D5. A. Gürses, M. Sözbilir, M. Açıkyıldız, Düzensizlik ve Mikro Haller: Entropi, (2005). Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 577-589.

D6. A. Gürses, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, Ç. Doğar ve M. Yalçın, (2004). Fen Eğitimi: Kültürel Bir Bakış, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12 (1), 31-40

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. A. Gürses, S. Karaca, M. Yalçın, Ç. Doğar, R. Bayrak, M. Açıkyıldız, Kil/Su Ara Yüzeyine Katyonik Bir Boyarmaddenin Adsorpsiyonunun İncelenmesi. XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 3-6 Eylül 2003, İzmir.

E2. A. Gürses, S. Karaca, M. Yalçın, Ç. Doğar, R. Bayrak, M. Açıkyıldız, Kil/Su Ara Yüzeyinde Metilen Mavisi Adsorpsiyonunun Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi. XI. Ulusal Kil Sempozyumu, 3-6 Eylül 2003, İzmir.

E3. A.Gürses, S. Karaca, M. Ejder, S. Bayrakçeken, M. Yalçın, Ç. Doğar, R. Bayrak, M. Açıkyıldız, Dolomit-Su Arayüzeyinde Fosfat Adsorpsiyonunun Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 8-11 Eylül 2003, İstanbul

E4. A. Gürses, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, M. Yalçın, Ç. Doğar, F. Akrabaoğlu, Ortaöğretimde Bazı Kimya Kavramlarının Günlük Hayatla İlişkilendirilebilme Düzeylerinin Belirlenmesi, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-18 Eylül 2003, Antalya.

E5. A. Gürses, Ç. Doğar, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, M. Yalçın, E. Kıvrak, Ulothrıx sp. Üzerine Metilen Mavisi Adsorpsiyonunun Bazı Adsorpsiyon Modellerine Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars

E6. A. Gürses, Ç. Doğar, R. Bayrak, M. Açıkyıldız, M. Yalçın, E. Kıvrak, Katyonik Bir Boyarmaddenin Ulotrix sp. Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi. XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars

E7. A. Gürses, S. Kahraman, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, M. Yalçın, Ç. Doğar, E. Özkan, Lise 2 Öğrencilerinin “Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama” Kavramlarını Anlama Seviyeleri, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars

E8. A. Gürses, M. Yalçın, A. Havuk, E. Özkan, Ç. Doğar, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, Kimya Öğretiminde Materyallerin Etkin Kullanımının Öğrenmeye Etkisi İle Öğretmen ve Öğrencilerin Materyal Kullanımına Yönelik Tutumları, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 05-09 Temmuz 2004, Kars

E9. A. Gürses, E. Usta, Ç. Doğar, M. Açıkyıldız, R. Bayrak, M. Yalçın, Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Öğretim Düzeyine Göre Değişimi, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

E10. A. Gürses, E. Özkan, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, M. Yalçın, R. Bayrak, Lise 1 Öğrencilerinin “Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama” Kavramlarını Anlama Seviyeleri, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, İstanbul.

E11. A. Gürses, S. Karaca, M. Ejder, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, Katyonik Bir Surfaktant Olan CTAB’ın Kil Üzerine Adsorpsiyon Mekanizmasının ve Termodinamiğinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2005, Kuşadası, İzmir.

E12. A. Gürses, S. Karaca, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, R. Bayrak, Erzurum-Aşkale Linyit Kömürüyle Hazırlanmış Kömür–Su Karışımlarının Viskoziteleri Üzerine Bazı Parametrelerin Etkilerinin İncelenmesi, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2005, İzmir.

E13. S. Karaca, A. Gürses, M. Ejder, M. Açıkyıldız, N. Çelik, Atık Sulardan Metilen Mavisinin Aktif Karbon Yüzeyine Adsorpsiyonla Uzaklaştırılması, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül, 2006, Kayseri.

E14. A. Gürses, S. Karaca, M. Ejder, M. Açıkyıldız, Kil-Su Arayüzeyine CTAB Adsorpsiyonunun Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanması, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül, 2006, Kayseri.

E15. A.Gürses, M. Açıkyıldız, K. Kabakuş, Ç. Doğar, Çevre Kimyası Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımı, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

E16. A.Gürses, M. Açıkyıldız, T. H. Kırkkılıç, R. Bayrak, Enerji Konusundaki Öğrenci Görüşlerinin Sınıf Düzeyine Göre Değişimi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

E17. A. Gürses, H. Yolcu, M. Açıkyıldız, Lisans Öğrencilerin Faz Diyagramlarını Algılama Düzeylerinin ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20 -22 Haziran 2007, İstanbul

E18. A. Gürses, F. Gürtekin, H. Yolcu, M. Açıkyıldız, Alan Öğretmenliği Açısından Eğitim Fakülteleriyle Fen-Edebiyat Fakülteleri Arasındaki Etkileşim, I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20 -22 Haziran 2007, İstanbul

E19. A. Gürses, S. Karaca, F. Aksakal, D. Kılıç, M. Korucu, M. Açıkyıldız, CTAB’ın Kil Yüzeyine Monomerik ve Miseler Adsorpsiyonunun İncelenmesi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.

E20. A. Gürses, S. Karaca, F. Aksakal, D. Kılıç, M. Açıkyıldız, Farklı Deneysel Şartlarda CTAB’ın Kil Üzerine Adsorpsiyonunun Termodinamik Olarak İncelenmesi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.

E21. Ç. Doğar, A. Gürses, M. Yalçın ve M. Açıkyıldız, Kimya Eğitiminde Modellerin Kullanımı Hakkında Öğrenci Görüşleri, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.

E22. S. Karaca, A. Gürses, M. Açıkyıldız, M. Ejder (Korucu), Polietilen oksit/Kil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 06-10 Ekim 2008, Mağusa.

E23. A. Gürses, S. Karaca, H. Yolcu, M. Açıkyıldız, Hidrofobik Kil Zeminlerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 06-10 Ekim 2008, Mağusa.

E24. A. Gürses, E. Özkan, M. Açıkyıldız, S. Karaca, Metilen Mavisinin Brachymenium sp. Tarafından Sorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Sivas.

E25. A. Gürses, E. Özkan, M. Açıkyıldız, S. Karaca, Katyonik Bir Boyanın Brachymenium sp. Tarafından Sorpsiyon Verilerinin Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanması, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Sivas.

E26. S. Karaca, A. Gürses, M. Ejder, M. Açıkyıldız and H. Mindivan, The Preparation and Mechanical Behavior of Polyethylene-Clay Nanocomposites, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-18 Haziran 2010, İzmir.

E27. H. H. Yolcu, A. Gürses and M. Açıkyıldız, The Creation of Hydrophobic Clay Surfaces with Long Chain Hydrocarbon, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-18 Haziran 2010, İzmir.

E28. S. Karaca, A. Gurses, M. (Ejder) Korucu and M. Acıkyıldız, Synthesis and Thermal Properties of Polymer-Clay Nanocomposites, 6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 15-18 Haziran 2010, İzmir.

E29. A.Gürses, M.Açıkyıldız, S. Karaca ve Ç. Doğar Çeşitli Bitkisel Atıklardan Kimyasal Aktivasyon Yoluyla Aktif Karbon Üretimi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

E30. A.Gürses, E. Özkan ve M. Açıkyıldız, Cr (VI)’ın Ulothrix sp Tarafından Sorpsiyon Kinetiğinin İncelenmesi ve Sorpsiyon Verilerinin Çeşitli Adsorpsiyon Modellerine Uygulanması, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

E31. S. Karaca, A. Gürses, M. Ejder Korucu, M. Açıkyıldız, Polietilen/Organokil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak.

E32. S. Karaca, A. Gürses, K. Yıkılmaz, S. Jafarpour, M. Ejder Korucu, M. Açıkyıldız, Preparation and Characterization of Montmorillonite-silane (MMT/Si), NanoTR VII 2011- Nanoscience and Nanotechnology Conference June 27 - July 1, 2011 Sabancı University, İstanbul - Turkey Poster

E33. A. Gürses, S. Karaca, K. Güneş, M. Açıkyıldız, M. Ejder Korucu, Ç. Doğar, Mechanical Properties of Mixed-layered Clay/polyethylene (MLC/PE) Nanocomposites, NanoTR VII 2011-Nanoscience and Nanotechnology Conference June 27-July 1, 2011 Sabancı University, İstanbul – Turkey Poster

E34. A. Gürses, F. Mindivan, S. Karaca, M. Açıkyıldız, H. Mindivan, Dependence of Hardness Values of Phenol Formaldehyde Resins (PFR) to Both Pre-polymerization Temperature and P/F Ratios, NanoTR VII 2011 - Nanoscience and Nanotechnology Conference June 27 - July 1, 2011 Sabancı University, İstanbul – Turkey Sözlü

E35. Ç. Doğar, A. Gürses, M. Açıkyıldız, K. Güneş, Fen Bilgisi Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kimya Laboratuarı Endişe Kaynakları, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz 2011, Erzurum. Sözlü

E36. A. Gürses, H. Maraşlı, K. Güneş, M. Açıkyıldız, Ç. Doğar, Orta Öğretim Kimya Derslerindeki Öğretim Etkinliklerinin Metodolojik Olarak Analizi, II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz 2011, Erzurum. Poster

E37. A. Gürses, M. Açıkyıldız ve Ç. Doğar, Bitkisel Kaynaklardan Kimyasal Aktivasyon Yoluyla Aktif Karbon Üretimi III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye/Balıkesir

E38. M. Açıkyıldız, M. Özhallaç ve F. Polat, Tekstil Boyarmaddelerinin Sulu Çözeltiden Kil Üzerine Adsorpsiyonu III. Fiziksel Kimya Günleri, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye/Balıkesir

E39. S. Çakı, S. Bozkurt ve M. Açıkyıldız, Maclura Pomifera Meyve Posası ile Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu 4. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi 18-20 Mayıs 2013 Manisa

E40. M. Açıkyıldız, T. Karadağ, A. Şahin ve A. Gürses, Katyonik Boyarmaddelerin Sulu Çözeltiden Fotokatalitik Bozunmayla Uzaklaştırılması, 5th National Catalysis Conference, Adana, 2014

E41. M. Açıkyıldız, A. Gürses, R. Uralkaya, Çeşitli Parametrelerin Bentonit-Su Süspansiyonlarının Viskozitesine Etkisinin İncelenmesi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Denizli.

E42. M. Açıkyıldız, Y. Yıldız, H.A. Mercimek, A. Gürses Doğal Maddeler ve Metallerle Modifiye Edilen Kilin Antibakteriyel ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi IV. Fiziksel Kimya Kongresi, 5-8 Haziran 2014, Denizli.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

1. Ergene Havzası ve Gaziantep’teki (Atık Sularının Etkisinde Olan) Kimyasal Kirleticilerin Etkisi ve Bunların Arasındaki İlişkiler, TÜBİTAK (215O538), Araştırmacı, 2016-2018, (342.935).

2. İletken Polimer-Kil Kompozitlerinin Sentez ve Karakterizasyonu (BAP-2013/1/MAP07) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü (4000 TL)

3. In Vitro Koşullarda Bor Nanopartikülleri ile Muamele Edilen İnsan Alveolar Epitel Hücrelerinde Gen Ekspresyon Değişiklikleri, BOREN (Ç-0391), 2013-2015, (129.000 TL).

4. “Polar ve Polar Olmayan Çözücülerdeki Kil Süspansiyonlarının Dispersiyon Kararlılığının İyileştirilmesi” (BAP-2012/1/MAP05) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Araştırma Fonu, Yürütücü (6500 TL)

5. “Bitkisel Atıklardan Aktif Karbon Üretimi: Proses Optimizasyonu ve Aktif Karbon Karakterizasyonu”, 108T986, TUBITAK-TBAG. (10904 TL)

6. “LB Kaplama Tekniğine Dayalı Hidrofobik İnce Filmlerin Hazırlanması” (2009/101), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (12000 TL)

7. “Polimer-Kil nanokompozitlerinin hazırlanması ve karakterizasyonu” (2009-92), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (15000 TL)

8. “Kil yüzeylerinin modifikasyonu ve bazı ağır metallerin adsorpsiyonu” (2007/169), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (20000 TL)

9. “Sınıf Öğretmenliği Programının Fen Derslerinde Bilgisayar Destekli Öğrenme Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması” (2004/148), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (15000 TL)

10. “Fizikokimya Laboratuarı Deneylerinde Probleme Dayalı Öğretim Uygulaması” (2003/143), Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu (8000 TL)

ÖDÜLLER

1- Most Cited Paper in Journal of Colloid and Interface Science, 2004-2007 Article: “Determination of adsorptive properties of clay/water system: Methylene blue sorption” Journal of Colloid and Interface Science, 2004, 269 (2), 310-314.

2- 4. Dogu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Yarışması Beşincilik Ödülü, Mustafa Kemal Üniversitesi, 2014

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER