Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail ARI

Adı-Soyadı

İsmail ARI

Doğum Yılı ve Yeri

1966 - ADANA

Fakülte/Yüksekokul

YUSUF şEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

HEMŞİRELİK

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ismailari@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05551512001

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1997-1991

Yüksek Lisans

Gazi üniversitessi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1996-1999

Yüksek Lisans

Gazi üniversitessi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1996-1999

Doktora

Gazi üniversitessi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1999-2004

Doktora

Gazi üniversitessi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1999-2004

Lisans

-

Lisans

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kafkas Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

1993-1996

Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1996-2004

Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1996-2004

Arş. Gör. Dr.

Kafkas Üniversitesi, Fen -Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2004-2007

Dr. Öğr. Üyesi

Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2007-2009

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2009-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, YŞO, Sağlıkbilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

1017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Dilber Dağları Planipennia türleri üzerine faunistik bir araştırma

Doktora Tezi

Ardahan, Iğdır ve Kars illeri Neuroptera ve Raphidioptera takımı üzerine faunistik bir araştırma

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Kilis İli Araneida takımı üzerine faunistik bir araştırma

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Böcek Faunası, Böcek Ekolojisi, Hayvan sistematiği ve taksonomisi, Histopatoloji


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Biyoloji Bölüm Bşkanı 2016-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Ari, I, Aktaş, M., Kiyak, S., 2008. Contribution to the fauna of Turkish neuropteran insects from Ardahan, Igdir and Kars provinces (Neuroptera, Insecta). Munis Entomology & Zoology, 3 177-184

2- Ari, I., Aktaş, M., Kiyak, S., 2007. Notes on the Chrysopidae (Neuroptera)Fauna Of Ardahan, Iğdır and Kars Provinces Of Turkey Turk J.Zool,  31: 201-208.

3- Ari, I., Aktaş,M., Kiyak, S., 2007. Contributions to the Fauna of Turkish Myrmeleonidae (Neuroptera, Insecta) from Ardahan, Iğdır, and Kars Turk. J. Zool. 31: 229-234.

5. Ari, İ., 2015. Contributions To The Neuropteran Insect Fauna Of The Kahramanmaraş Province. Acta entomologica slovenica, In press

6. Arı, I., 2014: A checklıst of turkısh neuropteran specıes (Insecta: Neuroptera) wıth remarks on provıncıal dıstrıbutıon ın turkey. Acta entomologica slovenica, 22 (1), 22, (1): 59–86

7. Ersan, Y, Koç, E, Arı, İ, Karademir,B., 2010. Histopathological effects of chronic fluorosis on the liver of mice (Swiss albino). Turk J Med Sci. 40 (4): 619-622.

8. Ersan, Y., Ari, İ., Koç, E., 2008. Effects of Cadmium compounds (Cadmium parahydroxy benzoate and Cadmium cloride) Upon the liver of mature Mouse. Turk. J.Zool, 32: 115-119.

9. Ari, I., Kiyak, S.,2003.  Mirromus lanosus (Zeleny,1962) Neuroptera:Hemerobiidae) New to the Fauna of Turkey, Acta Entomologica Slovenica, 11(2):191-192.

6. Arı, İ., kıyak, S. 2000. New and additional distributional and faunistic data of Turkish Planipennia. The journal of entomological research society. 2(1): 9-15.

2.3.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

1. Ari, I, Aktaş, M., Kiyak, S., 2008. Contribution to the fauna of Turkish neuropteran insects from Ardahan, Igdir and Kars provinces (Neuroptera, Insecta). Munis Entomology & Zoology, 3 177-184

2- Ari, I., Aktaş, M., Kiyak, S., 2007. Notes on the Chrysopidae (Neuroptera)Fauna Of Ardahan, Iğdır and Kars Provinces Of Turkey Turk J.Zool,  31: 201-208.

3- Ari, I., Aktaş,M., Kiyak, S., 2007. Contributions to the Fauna of Turkish Myrmeleonidae (Neuroptera, Insecta) from Ardahan, Iğdır, and Kars Turk. J. Zool. 31: 229-234.

5. Ari, İ., 2015. Contributions To The Neuropteran Insect Fauna Of The Kahramanmaraş Province. Acta entomologica slovenica, In press

6. Arı, I., 2014: A checklıst of turkısh neuropteran specıes (Insecta: Neuroptera) wıth remarks on provıncıal dıstrıbutıon ın turkey. Acta entomologica slovenica, 22 (1), 22, (1): 59–86

7. Ersan, Y, Koç, E, Arı, İ, Karademir,B., 2010. Histopathological effects of chronic fluorosis on the liver of mice (Swiss albino). Turk J Med Sci. 40 (4): 619-622.

8. Ersan, Y., Ari, İ., Koç, E., 2008. Effects of Cadmium compounds (Cadmium parahydroxy benzoate and Cadmium cloride) Upon the liver of mature Mouse. Turk. J.Zool, 32: 115-119.

9. Ari, I., Kiyak, S.,2003.  Mirromus lanosus (Zeleny,1962) Neuroptera:Hemerobiidae) New to the Fauna of Turkey, Acta Entomologica Slovenica, 11(2):191-192.

6. Arı, İ., kıyak, S. 2000. New and additional distributional and faunistic data of Turkish Planipennia. The journal of entomological research society. 2(1): 9-15.

2.3.2. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER