Ünvanı

Doç. Dr.

İrfan DELİ

Adı-Soyadı

İrfan DELİ

Doğum Yılı ve Yeri

1986/Çivril

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

irfandeli@kilis.edu.tr / irfandeli20@gmail.com

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66/1731

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Edebiyat fakültesi/Matematik

2004-2008

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Edebiyat fakültesi/Matematik

2008-2010

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Edebiyat fakültesi/Matematik

2010-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen Edebiyat fakültesi/Matematik

2009-2013

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik

2013-2013

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfak Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü

2013-2018

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfak Eğitim Fakültesi/Temel Eğitim Bölümü

2018-2021

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Matematik Eğitimi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

BULANIK PARAMETRELݝ ESNEK KÜME ORTALAMALARI VE UYGULAMALARI

Doktora Tezi

ESNEK VE BULANIK ESNEK KÜMELERİN OYUN TEORݝSݝNE UYGULAMALARI

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri


1.     Şubaş, Y. (2015) Neutrosophic numbers and their application to Multi-attribute decision making problems. (In Turkish) (Masters Thesis, 7 Aralık University, Graduate School of Natural and Applied Science)

2.  ÖZTÜRK, E.K. (2018). Some new approaches on single valued trapezoidal neutrosophic numbers and their applications to multiple criteria decision making problems, (In Turkish) (Masters Thesis, 7 Aralık University, Graduate School of Natural and Applied Science)

3. KELEŞ, M.A. (2019). N-değerli bulanık sayılar ve çok kriterli karar verme problemlerine uygulanması , (In Turkish) (Masters Thesis, 7 Aralık University, Graduate School of Natural and Applied Science) 

 Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

1. Fuzzy sets, 

2. Intuitionistic fuzzy sets

3. Netrosophic fuzzy sets

4. Soft sets

5. Game theory

6. Decision Making

7. Logic

8. OptimizationİDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı 2016-2017
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı 2013-2016
Matematik Bölümü Bologna Koordinatörü 2011-2013

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Naim Çağman and İrfan Deli, Products of FP-soft sets and their applications, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 41 (3) (2012), 365 – 374.

2. Naim Çağman and İrfan Deli, Means of FP-soft sets and their applications, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 41 (5) (2012), 615 – 625.

3. Irfan Deli and Naim Çağman,  Fuzzy soft games, Filomat 29(9) (2015), 1901–1917.

4. Irfan Deli and Naim Çağman, Application of Soft Sets in Decision Making based on Game Theory, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 11(3) (2016) 425-438.

5. Irfan Deli and Naim Çağman,  Probabilistic Equilibrium Solution of Soft Games, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 30(3) (2016) 2237–2244.

6. S. Broumi, I. Deli, F. Smarandache, Relations on Interval Valued Neutrosophic Soft Sets, Journal of New Results in Science 5 (2014) 01-20.

7. S. Broumi, I. Deli, F. Smarandache, Distance and Similarity Measures of Interval Neutrosophic Soft Sets, Critical Review, Center for Mathematics of Uncertainty, Creighton University, USA, 8 (2014) 14-31.

8. İ. Deli, Y. Toktaş and S. Broumi, Neutrosophic Parameterized Soft Relations and Their Applications, Neutrosophic Sets and Systems, 4 (2014) 25-34.

9. İ. Deli, S. Broumi and M. Ali, Neutrosophic Soft Multi-Set Theory and Its Decision Making, Neutrosophic Sets and Systems, 5 (2014) 65-76.

10. İ. Deli and S. Broumi, Neutrosophic soft relations and some properties, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics 9(1) ( 2015) 169–182.

11. S. Broumi, I. Deli, F. Smarandache, Interval valued neutrosophic parameterized soft set theory and its decision making, Journal of New Results in Science 7 (2014) 58-71.

12. I. Deli, N. Çağman, Relations on FP-soft sets applied to decision making problems, Journal of New Theory 3 (2015) 98-107.

13. I. Deli, S. Broumi, F. Smarandache, On neutrosophic refined sets and their applications in medical diagnosis, Journal of New Theory, 6 (2015) 88-98.

14. S. Broumi, I. Deli, F. Smarandache, N-valued Interval Neutrosophic Sets and Their Application in Medical Diagnosis, Critical Review, Center for Mathematics of Uncertainty, Creighton University, USA, 10 (2015) 46-69.

15. I. Deli and N. Çağman, Intuitionistic fuzzy parameterized soft set theory and its decision making, Applied Soft Computing 28 (2015) 109–113.

16. İ. Deli and S. Broumi, Neutrosophic Soft Matrices and NSM-decision Making, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 28 (5) (2015) 2233–2241.

17. M. Ali, I. Deli and Florentin Smarandache, The theory of neutrosophic cubic sets and their applications in pattern recognition, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 30(4) (2016) 1957–1963.

18.  İ. Deli and S. Karataş, Interval valued intuitionistic fuzzy parameterized soft set theory and its decision making, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 30(3) (2016) 2073–2082.

19. S. Broumi and İ. Deli, Correlation measure for neutrosophic Refined sets and its application ın medical Diagnosis, Palestine journal of mathematics, 5(1) (2016) , 135–143

20. İ. Deli, npn-Soft Sets Theory and Applications, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 10/6 (2015) 847–862.

21. I. Deli, N. Çağman, Similarity measure of IFS-sets and its application in medical diagnosis, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 11(5)  (2016) 841–854.

22. I. Deli “Interval-valued neutrosophic soft sets and its decision making, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 8(2) (2017) 665–676.

23. I. Deli , Y. Şubaş, A ranking method of single valued neutrosophic numbers and its applications to multiattribute decision making problems, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 8 (2017) 1309–1322.

24. I. Deli, S. Eraslan and N. Çağman, ivnpiv-Neutrosophic soft sets and their decision making based on similarity measure, Neural Computing and Applications, (2018) 29/1 187–203.

25. I. Deli , Y. Şubaş, Some weighted geometric operators with SVTrN-numbers and their application to multi-criteria decision making problems, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 32(1) (2017) 291-301.

26. V. Uluçay, I. Deli, M. Şahin, Similarity measures of bipolar neutrosophic sets and their application to multiple criteria decision making, Neural Computing and Applications,  2018, 29/3, 739–748.

27. V. Uluçay, I. Deli, M. Şahin, Trapezoidal fuzzy multi-number and its application to multi-criteria decision-making problems, Neural Computing and Applications,  (2018) 30/5, 1469–1478.

28. M. Ali, L. H. Son, I. Deli and N. D. Tien, Bipolar neutrosophic soft sets and applications in decision making, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 33 (2017) 4077–4087.

29. İ. Deli, V. Uluçay and M. Şahin, Extension principle based on neutrosophic multi-sets and algebraic operations, Journal of Mathematical Extension, 12/1, 2018, 69-90.

30. İ. Deli, Expansions and Reductions on Neutrosophic Classical Soft Set, Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, 22 (2018) 478-486.

31. I. Deli, Operators on Single Valued Trapezoidal Neutrosophic Numbers and SVTN-Group Decision Making, neutrosophic set and system, 22 (2018) 131-151.

32. I. Deli, Convex and Concave Sets Based on Soft Sets and Fuzzy Soft Sets, Journal of New Theory 29 (2019) 101-110.

33. F. Karaaslan, I. Deli, Soft Neutrosophic Classical Sets and Their Applications in Decision-Making, Palestine journal of mathematics, 9/1 (2020) 312–326.

34. İ. Deli, E.K. Öztürk,  A defuzzification method on single-valued trapezoidal neutrosophic numbers and multiple attribute decision making, Cumhuriyet Sci. J., 41(1) (2020) 22-37.

35. V. Uluçay, I. Deli, M. Şahin, Intuitionistic trapezoidal fuzzy multi-numbers and its application to multi-criteria decision-making problems, Complex & Intelligent Systems, 5(1) (2019)  65–78.

36. İ. Deli, A novel defuzzificationmethod of SV-trapezoidal neutrosophic numbers and multi-attribute decision making: a comparative analysis, Soft Computing 23 (2019) 12529–12545.

37. İ. Deli, Some operators with IVGSVTrN-numbers and their applications to multiple criteria group decision making, Neutrosophic Sets and Systems, 25 (2019) 33-53.

38. İ. DELİ, Linear Optimization Method on Single Valued Neutrosophic Set and Its Sensitivity Analysis, TWMS J. App. Eng. Math. V.10, N.1, 2020, pp. 128-137.

39. İ. Deli, A TOPSIS method by using generalized trapezoidal hesitant fuzzy numbers and application to a robot selection problem, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 38(1) (2020) 779-793.

40. I. Deli, F, Karaaslan, Bipolar FPSS-tsheory with applications in decision making, Afrika Matematika,  31, (2020) 493–505.

41. A. Saha, I. Deli , and S. Broumi, HESITANT Tringular Neutrosophic Numbers and Their Applications to MADM, , Neutrosophic Sets and Systems, 35 (2020) 269-299.

42. I. Deli, H. V. Long, L. H. Son, R. Kumar and A. Dey, New expected impact functions and algorithms for modeling games under soft sets Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. 39 (2020) 4463–4472.

43.             I. Deli and F. Karaaslan, Generalized trapezoidal hesitant fuzzy numbers and their applications to multi criteria decision-making problems, Soft Computing, https://doi.org/10.1007/s00500-020-05201-2.

 

 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.  N. Çağman and I. Deli, Products of FP-soft sets and their applications, The   Second International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’11), 17-18 November 2011, Hacettepe University, Ankara.

2.  I. Şimşek, N. Çağman, K. Kaygısız and I. Deli, Commutative and Normal Groups on Soft Sets, 1st International Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2012), 3-7 September 2012, Prishtine University, Prishtine, Kosovo.

3.  I. Deli, N. Çağman and I. Şimşek, Relations on FS-Soft Sets Applied to Decision Making Problems, 1st International Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2012), 3-7 September 2012, Prishtine University, Prishtine, Kosovo.

4. İ. Deli, İ. Şimşek and N. Çağman, A Multiple Criteria Group Decision Making Methods on Single Valued Trapezoidal Neutrosophic Numbers Based on Einstein Operations, The 4th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’15), 5-6 November 2015, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.

5. İ. Şimşek and İ. Deli, Expected Value of SV-Trapezoidal Neutrosophic Numbers and its Applications to Multi-Attribute Decision Making Problems, The  4th International Fuzzy Systems Symposium (FUZZYSS’15), 5-6 November 2015, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.

6. I. Deli, M. Ali and Florentin Smarandache, Bipolar Neutrosophic Sets and Their Application Based on Multi-Criteria Decision Making Problems, Proceedings of the 2015 International Conference on Advanced Mechatronic Systems, 22-24 August, 2015, Beijing, China,

7. M. Şahin, I. Deli, V. Uluçay, Jaccard Vector Similarity Measure of Bipolar Neutrosophic Set Based on Multi-Criteria Decision Making, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis

8. Y. Şubaş, I. Deli, Bipolar Neutrosophic Refined Sets And Their Applications İn Medical Diagnosis, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis

9. Ş. Özlü, I. Deli, A New Similarity Measure on npn-Soft Set Theory and Its Application, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, 2016, Kilis.

10. I. Deli, (2016). A new multi attribute decision making model based on single valued trapezoidal neutrosophic numbers, International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

11. I. Deli, Y. SUBAS, N. ÇAGMAN, Single valued interval valued Trapezoidal neutrosophic numbers and SVIVTN multî attribute decision making method, International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

12. F. KARAASLAN, I. Deli, On soft neutrosophic classical sets, International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

13. I. Deli, Y.SUBAS, A multiple criteria decision making method on single valued bipolar neutrosophic set based on correlation coefficient similarity measur, International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

14. V. ULUÇAY,M. SAHİN, I. Deli, An outranking approach for multi criteria decision making problems with neutrosophic refined sets., International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

15. I. Deli, V. ULUÇAY, M. SAHİN. A new approach for multi attribute decision making problems with bipolar neutrosophic sets, International Conference onMathematics and Mathematics Education (ICMME-2016) May 19-20, 2016, Elazığ.

16. I. Deli, Y.Subas and F. Smarandache M. Ali, Interval Valued Bipolar Fuzzy Weighted Neutrosophic Sets and Their Application, 2016 IEEE International Conference on Fuzzy Systems24-29 july 2016, Vancouver, Canada.

 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.     İ. DELİ, Handbook of Research on Generalized and Hybrid Set Structures and Applications for Soft Computing, Chapter 16: Refined Neutrosophic Sets and Refined Neutrosophic Soft Sets: Theory and Applications, IGI Global (Publisher), (2016) 321-343.

2.     İ. DELİ,  Fuzzy Multi-criteria Decision-Making Using Neutrosophic Sets, Chapter: Matrix Games with Simplified Neutrosophic Payoffs, Fuzzy Multicriteria Decision Making Using Neutrosophic Sets, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer Nature Switzerland AG, 369 (2019) 233-246.

3.     İ. Deli, E.K. Öztürk, Neutrosophic Graph Theory and Algorithms, Chapter 10: Two Centroid Point for SVTN-Numbers and SVTrN-Numbers: SVN-MADM Method, IGI Global (Publisher), (2020) 279-307.

4.     İ. Deli, E.K. Öztürk, Neutrosophic Theories in Communication, Management and Information Technology, Chapter 19: Some New Concepts On Normalized Svtn-Number And Multiple Criteria Decision Making, Nova (Publisher),  (2020) 313-332.

5.     İ. Deli, Neutrosophic Sets in Decision Analysis and Operations Research Chapter 3: A new multi-attribute decision making method based on similarity measures of SVTN-numbers, IGI Global (Publisher),  (2020) 59-81.

6. Y. Polat and İ. Deli, Neutrosophic Sets in Decision Analysis and Operations Research Chapter 1: A TOPSIS method under SVTN-numbers based on multi-attribute decision making problems, IGI Global (Publisher),  (2020) 1-42.

7.     İ. Deli, N. Çağman, Decision Making with Spherical Fuzzy Sets: Theory and Applications Chapter: Spherical Fuzzy Numbers and Multi-criteria Decision-Making, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Springer Nature Switzerland AG, 392 2021, 53-84.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.     N. Çağman ve İ. Deli, Bulanık parametreli esnek kümeler üzerine normlar ve uygulamaları, 5. Ankara Matematik Günleri (AMG-2010), 3-5 Haziran 2010, TOBB Üniversitesi, Ankara.

2.     N. Çağman ve İ. Deli, FP-Esnek Kümeler Üzerinde Ortalamalar ve Uygulamaları, 6. Ankara Matematik Günleri (AMG-2011), 2-4 Haziran 2011, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

3.     İ. Deli ve N. Çağman, Esnek Oyunlar ve Uygulamaları, 8. Ankara Matematik Günleri (AMG-2013), 13-14 Haziran 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

4.     İ. Deli ve N. Çağman, Bulanık Esnek Oyunlar, 8. Ankara Matematik Günleri (AMG-2013), 13-14 Haziran 2013, Çankaya Üniversitesi, Ankara.

5.     İ. Deli ve Y. Şubaş, Neutrosophic Sayılar ve Cebirsel İşlemleri, 9. Ankara Matematik Günleri (AMG-2014), 12-13 Haziran 2014, Atılım Üniversitesi, Ankara.

6.     İ. Deli ve Y. Toktaş, Neutrosophic Parametreli Esnek Kümeler Üzerine Bağıntılar ve Uygulamaları, 9. Ankara Matematik Günleri (AMG-2014), 12-13 Haziran 2014, Atılım Üniversitesi, Ankara.

7.     İ. Deli ve Y. Şubaş, Ağırlaştırılmış üçgensel neutrosophic Aritmetik operatörler ve onların çok kriterli karar verme problemlerine uygulamaları, 10. Ankara Matematik Günleri (AMG-2015), 11-12 Haziran 2015, ODTÜ, Ankara.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

 Atıflar:

(2012-2019) (Google Scholardan alınmıştır.)

Atıflar: 2023

h-endeksi: 24

i10-endeksi: 41

PROJELER

 N. Çağman ve İ. Deli, Bulanık parametreli esnek küme ortalamaları ve uygulamaları, Gaziosmanpaşa Üniversitesi B.A.P. Projesi, Proje no: 2009/47, Proje Asistanı.

ÖDÜLLER

1.   TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri

2.   2011-2013  TUBİTAK-BIDEB 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı

3.   Tesvik Ödülleri, Neutrosophic diploma, Neutrosophic science international association, Mexico University, 2015, USA.

4.   The best article award 2014, Neutrosophic science international association, Mexico University, 2018, USA.


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Hakemlikler

1.     Soft computing

2.     Journal of intelligent and fuzzy systems

3.     Applied sciences mathematics & information

4.     Knowledge based system

5.     Neural computing with application

6.     International Journal of Machine Learning and Cybernetics

7.     Autosoft Journal-Intelligent automation & Soft Computing

8.     Applied mathematical modelling

9.      International Journal of Information Technology & Decision Making

10. International Journal of Fuzzy Systems

11. Scientia Iranica

12. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence

13. International Journal of Systems Science

14. Arabian Journal for Science and Engineering

15. Filomat

16. Journal of Intelligent Systems

17. Neutrosophic set and systems

18. Journal of New Theory

19. Mathematical Sciences Letters

20. Journal of Scientific Research and Reports

21. British Journal of Mathematics & Computer Science

22. Advances in Research

23. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics

24. Journal of New Results in Science

25. Asian Journal of Mathematics and Computer Research

26. PAML

27. PLOS ONE

28.  New Trends in Mathematical Sciences

29. IGI Global (Publisher)

30. IEEECAA Journal of Automatica Sinica

31. Opsearch

32. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimlerinde Yeni Sonuçlar Dergisi

33. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi

34. Computers and Electrical Engineering

35. Information

36. Measurement


 

Editörlükler

1.     Journal of New Theory

2.     Neutrosophic set and systems