Ünvanı

Doç. Dr.

İbrahim KIR

Adı-Soyadı

İbrahim KIR

Doğum Yılı ve Yeri

1950/Kahramanmaraş

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ibrahim.kir@kilis.edu.tr/ibrahimkr46@gmail.com

Telefon/Faks

0 348 814 26 62 / 1735

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ODTÜ ve Ankara Üniversitesi -Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü/Ankara

1974-1979

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD /Elazığ

1986-1988

Doktora

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD /Elazığ

1988-1992

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB Mimar Sinan Öğretmen Lisesi/KAYSERİ

1980-1985

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü/ DİYARBAKIR

1985-1986

Arş. Gör.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü / ELAZIĞ

1986-1988

Öğr. Gör.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü / ELAZIĞ

1988-1993

Dr. Öğr. Üyesi

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü / ELAZIĞ

1993-1996

Dr. Öğr. Üyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü /KAHRAMANMARAŞ

1996-2007

Dr. Öğr. Üyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü /KAHRAMANMARAŞ

2007-2012

Doç. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü /KAHRAMANMARAŞ

2012-2016

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü /KİLİS

2020--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

KIR, İbrahim, 1988. “Mehmet Akif Ersoy'un Görüşlerinin Sosyolojik Analizi,” (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji ABD / ELAZIĞ

Tez danışmanı: Prof. Dr. Zeki ERDOĞMUŞ


Doktora Tezi

KIR, İbrahim, 1992. “GAP'tan Önce Harran Kasabası’nın Sosyal Yapısı”, (Basılmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD  / ELAZIĞ.

Tez danışmanı: Prof. Dr. Zeki ERDOĞMUŞ


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

CANPOLAT, Filiz, 1996. "Günümüz Türk Ailesinin Sosyal Sorunları", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji ABD (Tez tamamlandı),  / ELAZIĞ.


YAŞAR, Muhammet Ruhat, 1997. "Necip Fazıl Kısakürek'in Görüşlerinin Sosyolojik Analizi",  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD (Tez tamamlandı), / ELAZIĞ.


ÜNSAL, Serkan, 2005. “Özel Okul Müdürleriyle Resmi Okul Müdürlerinin Okul Yönetimindeki Demokratik Tutum ve Davranışlarının Karşılaştırılması”, Kahramanmaraş Örneği” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD (Tez tamamlandı), / KAHRAMANMARAŞ.


DAĞLI, Süleyman, 2006. “Özel Dershanelere Öğrenci Gönderen Velilerin Dershane ve Özel Okullar Hakkındaki Görüş ve Beklentileri, Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD  (Tez tamamlandı), / KAHRAMANMARAŞ


GEREK, Resul, 2006. “Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD (Tez tamamlandı), / KAHRAMANMARAŞ.


ERDEMİR, Zeynel Abidin, 2007. “İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliliklerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez tamamlandı), /  KAHRAMANMARAŞ.


ÇİFTÇİOĞLU, Rukiye, 2009.“İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez tamamlandı), / KAHRAMANMARAŞ.


BÜLBÜL, Ömer, 2009. “Öğretmenlerin Rehberlik/Psikolojik Danışma Hizmetlerine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez tamamlandı), / KAHRAMANMARAŞ


BUĞDAY, Fatih, 2010. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Konusundaki Düşünce ve Tutumları”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez, 14.01. 2010’de tamamlandı) / KAHRAMANMARAŞ.


BEYDUR, Veli, 2010.“Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Kullandıkları Disiplin Türleri (Kahramanmaraş İli Örneği),”KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez 07.05.2010’de tamamlandı) /  KAHRAMANMARAŞ.


KÜÇÜKÖNDER, Nimet, 2014. “Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasının İncelenmesi,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Tez, 20.01.2014’de tamamlandı) / KAHRAMANMARAŞ.


AKPINAR, Şeref, 2014.“Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Becerilerinin İncelenmesi,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, ((Tez,12.02.2014’de tamamlandı) / KAHRAMANMARAŞ.


ÇAM, Hüseyin, 2014. “Yahya Akyüz’ün Eğitim Felsefesi ve Türk Milli Eğitimine Katkısı”,  (Tez, 09.06.2014’detamamlandı), KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü /Kahramanmaraş.DÖŞ, Fevzi Cezmi, 2014. “Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkileri,” (Tez,23.06.2014’de tamamlandı) KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / KAHRAMANMARAŞ.

SULAK Şeyda 2015. “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi,” (Tez 22.01.2015’de tamamlandı) KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü / KAHRAMANMARAŞ


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Eğitim Sosyolojisi

Aile ve Eğitim

Kasabaların Sosyal Yapısı

Öğretmen Yetiştirme

Yörükler ve Göç

Bazı Türk Düşünürleri

Eğitimin Sosyal Temelleri

İnsan ilişkileri ve İletişim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KSÜ-AÖF İl Koordinatör Yardımcılığı / KAHRAMANMARAŞ 2010-2012
KSÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı / KAHRAMANMARAŞ 2008-2009
KSÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı /KAHRAMANMARAŞ 2008-2014
KSÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD Başkanlığı / KAHRAMANMARAŞ 2007-2015
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri ABD Başkanlığı /KAHRAMANMARAŞ 1996-2007
KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanlığı /KAHRAMANMARAŞ 1996-2007
MEB Mimar Sinan Öğretmen Lisesi Müdür Yardımcılığı / KAYSERİ 1980-1983

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KİYÜ Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği /KİLİS 2021--
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu Üyeliği /KAHRAMANMARAŞ 2013-2016
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyeliği /KAHRAMANMARAŞ 1996-2007
KSÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği /KAHRAMANMARAŞ 1996-2007

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KIR, İ.,AKPINAR,S.,  2013. “The Examınatıon Of The Problem-Solvıng Skılls Of The Prospectıve Teachers Partıcıpatıng In The Pedagogıcal Competency Program” Internatıonal Journal Of Academıc Research, Part B; 5 (6), pp.31-36.


KIR,İ., EMRE, Ş., C.,2016. “The Evaluation of the Engish Lesson Questions in TEOG Exam According to the Course Acquisitions” İnternational Journel of Thales Educational Sciense (THEDS), pp.1-16.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) AKGÜL, F., KÜPELİ, E., KIR, İ., 2015. “Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Okur Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, http:/www.e-sosder.org. C.14, Sayı: 55, ss.207-219.


KARAKUŞ, S., KARAKUŞ, İ., KIR,İ., 2015. “ Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına Yönelik Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşleri” Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi, (ABED), pp.1-10.


KIR, İ., SULAK Ş., 2014. “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, http://www.e-sosder.org. Güz 2014, 13(51), ss.150-167.


 KIR, İ., ALTAY C.A. ve CEYHAN E., 2014. “Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerinin ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11( 1), ss.155-174

KIR, İ.,ve BÜLBÜL, Ö., 2012. “İslahiye İlçesinde Boşanma Olgusu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme”, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), ss.99-122.


ERZURUM, H.H.ve KIR, İ., 2011. “ İlköğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Disiplin Türleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), ss.271-285.


KIR, İ., 2011. “Ilıca Kasabasında Rumeli Yörükleri ve Göç” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, http://www.e-sosder.com. Güz 2011, 10(38), ss.284-316.


KIR, İ., 2011. “GAP Bölgesinde Toprak-İnsan İlişkilerine Sosyolojik Bir Bakış” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1),ss.123-140.    


KIR, İ., 2011. “Toplumsal Bir Kurum Olarak Ailenin İşlevleri” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, http://www.e-sosder.com. Bahar 2011, 10,(36), ss.381-404.


KIR, İ., ve BEYDUR, V., 2010. “Evlilik Kararında Eşlerin Denklik Durumunun İncelenmesi”, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), ss.81-100.


KIR, İ., 2007. “Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zaman Etkinlikleri: KSÜ Örneği”,. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), ss.307-328.


KIR, İ., 2005. "Çanakkale Zaferi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy", Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:3, 3, (2), ss.47-54. 

KIR, İ., 2003. “Ilıca Kasabasında Hıdrellez Geleneği” Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl. 4, (16), ss.91-102.


KIR, İ.., 2003. "Barak Aşireti", Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Dergisi, I, (1), ss. 219-240.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

  KIR, İ., 1994. "Harran Kasabasındaki Hane Halkı Başkanlarının GAP Hakkındaki Görüşleri ve GAP'tan Beklentileri", Dünyada Ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 3-4-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları: III, Cilt: II,  Ankara, ss. 745-767.


KIR, İ.,1991. "Çanakkale Zaferi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy", Malatya Valiliği'nin Düzenlediği Çanakkale Zaferi Sempozyumu Bildirisi, (Özet -Not bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır), 18 Mart 1991, Malatya. KIR, İ., 2005. "Çanakkale Zaferi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy", Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:2, ss.47-54.


  KIR, İ., 2002. "Barak Aşireti", GAP Çerçevesinde Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, 12-13 Ekim 2001, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2957, Ankara, ss.148-164. (Not bu bildiri daha sonra bir dergide makale olarak da yayınlanmıştır).    


  KIR, İ., 2006. “ Ilıca Kasabasında Rumeli Yürükleri” (Özet) Türkiye’de Güncel ve Toplumsal Sorunlar, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-21 Eylül 2006, Malatya.   (Not bu bildiri daha sonra bir dergide makale olarak yayınlanmıştır).  


KIR, İ.,ve KÜÇÜKÖNDER, N., 2013. Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasının İncelenmesiV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20-22 Haziran 2013/ Kahramanmaraş


KIR, İ.,ve BAYRAKTAR, İ., 2013. Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi, Atanma Koşulları Ve Sahip Olmaları Gereken NiteliklerV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20-22 Haziran 2013 /Kahramanmaraş.


KIR, İ., 2013 “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri” Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun düzenlediği Topluma Hizmet Uygulamaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Çalıştayı 30 Kasım 2013- 1 Aralık 2013/ Hacettepe Üniversitesi/ Ankara.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

KIR, İ., 2013. "Eğitimin Toplumsal Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş, 4. baskı,İdeal KültürYayıncılık İstanbul, ss.139-170.


Diğer Yayınlar

  KIR, İ., 1990. "Mehmet Akif Ersoy ve Toplum", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), 4 (1), ss.171-179
KIR, İ., 1990. "Mehmet Akif Ersoy'a Göre İdeal Gençlik: Asım'ın Nesli", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler) 4 (2), ss.159-172

KIR, İ., 1991. Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu,7-9 Nisan 1988, Elazığ, Bildiriler, Yayına Hazırlayanlar: Zeki ERDOĞMUŞ, İbrahim KIR, İlknur ÖNER, Fırat Havzası Araştırma Merkezi Yayını, Elazığ.


  KIR, İ., 1999. "Cumhuriyet Döneminde Eğitimin Temel Amaç ve İlkeleri" Genç Adım Dergisi, Sayı: 9, ss. 18-21.


KIR, İ., 2003. “Sınav Teknikleri ve Başarının İlkeleri”, Eğitimde Rönesans Dergisi, Yıl.1, Deneme sayısı, ss.24-29.


KIR, İ., 2003. “Sınav Teknikleri ve Başarının İlkeleri”, Eğitimde Rönesans Dergisi, Yıl.1, S.1, ss.2-14.


KIR, İ., 2000. Yüksek Öğretim Gençliğinin Sosyo - Ekonomik Sorunları: KSÜ Örneği,  (Yayına hazır uygulamalı araştırma).
PROJELER

ERDEMİR, Zeynel Abidin, 2007. “İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Tekniklerini Etkin Kullanabilme Yeterliliklerinin Araştırılması Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Proje tamamlandı), Kahramanmaraş


ÇİFTÇİOĞLU, Rukiye, 2009. “İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi,” KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Proje tamamlandı ), Kahramanmaraş.


ÖDÜLLER

 “Fırat Havzasının Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu’na,” sağlanan katkı nedeniyle Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanlığının verdiği plaket ve şilt 7-9 Nisan 1988, Elazığ.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “Eğitim Yönetimi Kursu’na” sağlanan katkı nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından verilen plaket ve teşekkür belgesi (04.07.2007) Kahramanmaraş.


Malatya Valiliği'nin düzenlediği “Çanakkale Zaferi Sempozyumu’na” sağlanan katkı nedeniyle Malatya Valiliği'nin verdiği plaket (08 03 1991) Malatya.


“V. Ulusal Sosyoloji Kongresi’ne sağlanan katkı nedeniyle Sosyoloji Derneğinin verdiği katılım ve teşekkür belgesi 19-21 2006 Malatya.


KSÜ Elbistan Meslek Yüksek Okulunda 2.Nisan 2012 tarihinde verilen “Eğitimde Etkili İletişim Yolları” konulu konferans dolayısıyla Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından verilen plaket.


KSÜ Eğitim Fakültesi BÖTE’nin Kırmızı Gün Proje Şenliği etkinliklerine sağlanan katkı dolayısıyla verilen plaket (24 Mayıs 2012).


Besni Halk Eğitim Müdürlüğünde 31 Mayıs 2012 tarihinde verilen “Aile ve Eğitim”  konulu konferans dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen plaket.


Kahramanmaraş Valiliği ve MEB plaketi


KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü plaketi


KSÜ Edebiyat topluluğunun plaketi


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Fırat Üniversitesinde Sosyoloji ve eğitimle ilgili çeşitli panel ve konferanslar (1988–1996)


Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Personeline sosyal psikoloji ile ilgili verilen seminer (1996).


Kahramanmaraş 16. Milli Eğitim Şurasına KSÜ temsilcisi olarak katılım1998.


Kahramanmaraş Anadolu Öğretmen Lisesinde Eğitimle ilgili verilen seminer (2000–2005 yılları arası çeşitli defalar).


KSÜ ‘de göreve yeni başlayan personele Temel Eğitim Semineri, 01-16 Mayıs 2001.


Kahramanmaraş İlköğretim ve Liselerinde eğitimle ilgili seminer (22 ders), 2001–2002 Öğretim Yılı


Kahramanmaraş 17.İl Milli Eğitim Şurasına KSÜ temsilcisi olarak katılım 26 Mayıs 2003.


MEB Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Yöneticisi Adaylarına “ İletişim ve Toplumsal Etkileşim Becerisi”, “ Çevre ve Eğitim” alanlarında 2 ay süre ile verilen hizmet içi eğitim semineri. (2004–2005).


KSÜ Bahçe Meslek Yüksek Okulunda, “Başarının İlkeleri ve Sınav Teknikleri” konulu konferans (2005).


Kahramanmaraş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda “ “Aile ve Eğitim” konulu konferans (2005)


Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğünde Öğretmenler günü dolayısıyla “Öğretmenlerin Nitelikleri ve Rolü “ konulu konferans (2005.


Kahramanmaraş Müftülük personeline eğitimle ilgili seminer (2000, 2005-2006, 2007-2008).


Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisinde hakemlik (2005-)


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde hakemlik (2005-).


 Kahramanmaraş 18. İl Milli Eğitim Şurasına KSÜ temsilcisi olarak katılım 26 Mayıs 2010

Gaziantep Grand Otelde Suriyeli Sığınmacılar ve Göçmenlerle İlgili Seminer 2011


 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Mehmet Akif Ersoy Paneli 27 .12.2011.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İdari Personeline ÜSKİM’de verilen Davranış Bilimleri ile ilgili seminer, 12.01.2012. Kahramanmaraş.


Kahramanmaraş Müftülüğünde 15 Mart 2012 tarihinde verilen "Çanakkale Zaferi ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans.


KSÜ Elbistan Meslek Yüksek Okulunda 2.Nisan 2012 tarihinde verilen “ Eğitimde Etkili İletişim Yolları” konulu konferans


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde, 11 Nisan 2012’de verilen “ Eğitimde Etkili İletişim Yolları” konulu seminer.


Besni Halk Eğitim Müdürlüğünde 31 Mayıs 2012 tarihinde verilen“ Aile ve Eğitim ” konulu konferans.


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde hakemlik (2012-).


Eğitim Fakültesinde Öğretmen Okullarının 165. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle 14.03.2013 tarihinde yapılan panelde Mehmet Akif Ersoy Amfisinde  “Öğretmen Yetiştirme” ile ilgili yapılan konuşma.


Eğitim Fakültesinde Bilim Günleri Etkinlikleri çerçevesinde 04.04.2013 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Amfisinde “Aile İçi İletişim” ile ilgili verilen seminer.

 Galip Çalık Anadolu Lisesinin Bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 05.06.2013 tarihinde “Motivasyon” ile ilgili verilen konferans


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 25.09.2013 tarihinde Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda “Kampüste Yaşam ve Motivasyon” ile ilgili verilen konferans


Kahramanmaraş Türk Ocağı Şubesinin Bilimsel Etkinlikleri çerçevesinde Eylül-2013’de Kahramanmaraş Türk Ocağı Şubesi Merkez Salonunda “Aile İçi İletişim” ile ilgili verilen seminer.


MEB Pazarcık Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitsel etkinlikleri çerçevesinde 09.05.2013 tarihinde “Motivasyon” ile ilgili verilen konferans.


19 Mayıs Anadolu Lisesinin Bilimsel etkinlikleri çerçevesinde 12.03.2014 tarihinde “Motivasyon” ile ilgili verilen konferans


Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Mesleki Çalışmalar etkinliği çerçevesinde Özel Kipaş Eğitim Kurumlarında 09 Eylül 2014’de Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlere verilen “Eğitimde Etkili İletişim Yolları” konulu konferans


KSÜ Pazarcık Meslek Yüksek Okulunda 23 Ekim 2014’de verilen “Eğitimde Etkili İletişim Yolları” konulu seminer