Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

İBRAHİM BOZKURT

Adı-Soyadı

İBRAHİM BOZKURT

Doğum Yılı ve Yeri

KİLİS-1973

Fakülte/Yüksekokul

YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

SAĞLIK YÖNETİMİ

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

ibrahim.bozkurt@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

5304686638

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Ön Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

2002-2004

Lisans

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ/İŞLETME FAKÜLTESİ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON PR.

1995-1999

Yüksek Lisans

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZSİZ)

2010-2011

Doktora

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)

2014-

Doktora

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

31.03.2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Sağlık hizmetlerinde asimetrik bilgi ve belirsizlik algısı ile müşteri memnuniyeti ve sadakati arasındaki ilişki üzerine güven düzeyinin ılımlaştırıcı etkisi (2019) Tez Danışmanı:(AHMET TAN)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
Sağlık İşletmeciliği
Hastane İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Sağlık Ekonomisi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. BOZKURT İBRAHİM (2019). Mobbing Davranışlarının Çalışanların Verimlilik Algısına Etkisi ve Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması (Hastane Örneği). Social Sciences Studies Journal, 5(45), 5347-5364. (Yayın No: 6205440)

2. BOZKURT İBRAHİM & TAN AHMET (2019). Hastalarda Belirsizlik Algısı ile Hasta Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkiye Güven Düzeyinin Ilımlaştırıcı Etkisi Gaziantep Saha Araştırması. Social Sciences Studies Journal, 5(42), 4603-4615. (Yayın No: 6205438) 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. BOZKURT İBRAHİM (2019). HASTALARIN BİLGİ İHTİYACININ MEMNUNİYET VE SADAKATE ETKİSİNDE GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ(GAZİANTEP ÖRNEĞİ). 4. ULUSLARARASI GAP ISLETME BILIMLERI VE EKONOMI KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 6205578)

2. BOZKURT İBRAHİM (2019). TEKNOLOJİ KABUL MODELİ ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ KULLANMA EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ). 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 6205628)

3. BOZKURT İBRAHİM & TAN AHMET (2018). HASTALARDA BELİRSİZLİK ALGISI İLE HASTA MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE GÜVEN DÜZEYİNİN ILIMLAŞTIRICI ETKİSİ GAZİANTEP SAHA ARAŞTIRMASI. 1st INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUM “Sustainable Development in All Dimensions” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 6205546)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. SAĞLIK BİLİMLERİNDE YENİ GELİŞMELER, Bölüm adı:(SAĞLIK HİZMETLERİNDE MOBBİNG VE İŞ GÜCÜ VERİMLİLİĞİ) (2019)., BOZKURT İBRAHİM, iksad publishing house, Editör:Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ, Öğr. Gör. Feray BUCAK, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7695-76-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6205451)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. BOZKURT İBRAHİM & TAN AHMET, (2020) HASTALARIN BELİRSİZLİK ALGISININ MEMNUNİYET VE SADAKATLE İLİŞKİSİ VE HİZMETİN ŞEKLİ VE HASTANE TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (GAZİANTEP ÖRNEĞİ). Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(1), 1-14.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. BOZKURT İBRAHİM & TAN AHMET (2019). HASTALARIN BELİRSİZLİK ALGISININ MEMNUNİYET VE SADAKAT İLE İLİŞKİSİ VE HİZMETİN ŞEKLİ VE HASTANE TÜRÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (GAZİANTEP ÖRNEĞİ). 4. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6205582)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER