Ünvanı

Arş. Gör.

Habip Yusuf HASIRCI

Adı-Soyadı

Habip Yusuf HASIRCI

Doğum Yılı ve Yeri

09/01/1989-KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

hyusufhasirci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666-1837

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi / Mühendislik Mimarlık Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

2007-2012

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

2012-2014

Yüksek Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Fen bilimleri Enstitüsü/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

2014-2015

Doktora

Gaziantep Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

2017-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

21/02/2013-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İÇ AYDINLATMADA LED SÜRÜCÜLERİNİN GÜÇ OPTİMİZASYONU


Doktora Tezi

----

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

----

Yönettiği Doktora Tezleri

----

Araştırma Alanları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Güç Elektroniği, Elektrik Tesisleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farsakoğlu Ö.F., Hasırcı H. Y., "Energy Optimization of Low Power LED Drivers in Indoor Lighting". Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 17(5-6), 816-821. (2015).  (Atıf :6)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Atik İ., Çelik I., “Energy Optimization of the CurrentLimiting Power LED Drivers in Various Powers”, GAU Journal of Social and Applied Sciences, Vol.7, p. 122-132 (2015)

Farsakoğlu O. F., Çelik I,. Atik İ,. Hasırcı Y. H., “Determination Power Correction Parameters of Buck and Buck Boost LED drivers for LED lighting”, GAU Journal of Social and Applied Sciences, Vol. 7, p. 133-144 (2015)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Atik İ., Çelik İ., “LED ve Geleneksel Aydınlatma Sistemlerinin Çevre Üzerindeki Etkileri ve Enerji Verimliliğinin Belirlenmesi”, UHMFD, Cilt:2, Sayı:3 pp.134-148 (2015)

Hasırcı H. Y., Aksoy N., Atik İ., Çelik I., “35.8 kWp Gücünde ve Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjili Sulama Sistemi”  UHMFD, Sayı:11 pp.35-47 (2017)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Farsakoğlu O. F., Çelik I., Hasırcı H. Y., “Electrical Energy Production from Solar Energy and The Potential of Solar Energy in Kilis” International Conference on Renewable Energy Technologies and Applications (RETA'16), Istanbul (2016)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Çelik I., "Analysis of efficiency conditions of LED driver circuits based on DC-DC converters" International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis (2016)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Çelik I.,"Importance of Solar Energy in Electricity Production from Renewable Energy Sources and the Solar Energy Potential of Gaziantep City" International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis (2016)

Farsakoğlu O. F., Çelik I., Hasırcı H. Y., "Analysis of Flayback Based Power Factor Correction Circuitfor Power LED Applications" International Conference on Natural Science and Engineering, March 19-20 (ICNASE’16), Kilis (2016)

Farsakoğlu O. F., Çelik I., Hasırcı H. Y., "Investigation of Passive and Low Power Active AC-DC Converter Circuits for Power Factor Correction in Single" International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), Kilis (2016)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Çelik I., “10 W DC-DC Converter Based LED Driver Circuit Design”, 4th International Conference on Computer Science and Communication Engineering, Albania, Durres (2015)

Farsakoğlu O. F., Hasırcı H. Y., Atik İ,. Çelik İ., ”Energy Optimization of the Current-Limiting Power LED Drivers in Various Powers”, Second İnternational Symposıum on Engineering Artificial İntelligence&Applications, Cyprus (2014)

Farsakoğlu O. F., Çelik I., Atik İ., Hasırcı Y. H., “Determination Power Correction Parameters of Buck and Buck Boost LED drivers for LED lighting”, Second İnternational Symposıum on Engineering Artifical İntelligence& Applications, Cyprus (2014)

Farsakoğlu O. F., Atik İ,, Hasırcı H. Y., "Effects of LED Lighting Systems for Reducing the Environmental Pollution". International Environmental Sciences Symposium of Van, VAN (2014)

AKSOY N.,HASIRCI H. Y.,  "A Survey on Control Methods and Applications of Inverted Pendulum System". International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 1168-1168 (2017).

ÇELİK İ.,ŞEKKELİ M.,HASIRCI H. Y., NALBANTOĞLU M.,  "Performance Analysis of a 10 KWp Grid on Solar Photovoltaic Power Plant in Kilis". International Advanced Researches Engineering Congress-2017, 1178-1178. (2017).

HASIRCI H. Y., ÇELİK İ., ATİK İ., AKSOY N., FARSAKOĞLU Ö. F., "The Effects of Thermoelectric Modules in Electricity Generationand Thermoelectric Cooling". 8TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM, 3812-3818. (2017).

ÇELİK İ.,YILDIZ C.,HASIRCI H. Y., ŞEKKELİ M.,  Performance Evaluation of PI and Fuzzy Logic Controller inDC-DC Boost Converter for Fuel Cell System. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 3819-3825.(2017). 

HASIRCI H.Y., YILMAZ Ş., FARSAKOĞLU Ö. F., ATİK İ.,  "The Cost and Performance Analysis Of 28 56 KWp Grid Connected Photovoltaic Systems at Gaziantep Condition". International Engineering Science and Education Conference (INESEC2016) (2016).

Farsakoğlu, Ö. F., Aksoy, N., HASIRCI, H. Y., & Alahmad, A. (2018, May). Design and application of solar dish-gamma type stirling system. In 2018 5th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE) (pp. 242-246). IEEE.

FARSAKOĞLU Ö. F., HASIRCI H. Y., ÇINGI A., "9 KW Gücünde Güneş Enerjisi Simülasyon Programıyla Çatı Uygulaması, Maliyet Analizi ve Çevresel Etkileri", I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13-16 Eylül 2018, GAZİANTEP

FARSAKOĞLU Ö. F., HASIRCI H. Y., ÇINGI A., " 3x1.8 MW Rüzgâr Enerjisi Santralinin Simülasyon Programıyla Tasarımı ve Çevresel Etkileri", I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13-16 Eylül 2018, GAZİANTEP

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farsakoğlu O. F., Atik İ,, Hasırcı H. Y., "LED Aydınlatma Sistemlerinin Çevre Kirliliğini Azaltmadaki Etkileri". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(1-2), 94-103, (2014) (Atıf:1)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Projeler

 1.   OptoElektronik Sistemlerin Laboratuvar Şartlarında Ölçülmesi Altyapı Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01/01/2015 - 01/01/2016


 Araştırma

 1. Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi (Öncüpınar Konteyner Kenti) ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMASI, Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi (Öncüpınar Konteyner Kenti) ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRILMIŞ VE RAPORLANMIŞTIR, Kilis, Araştırma, 04.01.2016 -07.06.2016 (Ulusal)

 

2. Elbeyli Geçici Barınma Merkezi (Elbeyli Konteyner Kenti) ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARAŞTIRMASI, Elbeyli Geçici Barınma Merkezi (Elbeyli Konteyner Kenti) ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRILMIŞ VE RAPORLANMIŞTIR, Kliis, Araştırma, 04.01.2016 -07.06.2016 (Ulusal)