Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Hülya DEDE

Adı-Soyadı

Hülya DEDE

Doğum Yılı ve Yeri

1981/ Alanya

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

hulyakutu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 62-1727

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Atatürk Üniversitesi

2009-2011

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışmaktayım. Kimya alan dersleri ile birlikte eğitim bilimleri alanında da değişik derslere girmekteyim. Aşağıdaki konu başlıkları araştırma ilgi alanlarımı oluşturmaktadır:

 • Yaşam Temelli (Context-based) Öğretim: Yaşam temelli öğretimin yenilenen ortaöğretim kimya programlarında uygulanabilir uygun materyal geliştirme ve etkinliklerin değerlendirilmesi konusundaki çalışmalar.
 • Fen ve Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizleri
 • Kimya Eğitiminde Web-Destek Araçları: Moodle vb. Öğretim Yönetim Sistemlerinin kimya eğitiminde kullanama yönelik çalışmalar
 • Ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmaları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Enstitü Müdürlüğü 2017-
Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2017-
Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2015-2016

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


 1. Sozbilir, M. & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1-22. Online [http://www.usca.edu/essays].
 2. Ilhan, N., Yilmaz, Z. A., & Dede, H. (2015). Attitudes of pre-service science teachers towards educational research and their science teaching efficacy beliefs in Turkey. Journal of Baltic SAcience Education, 14(2), 183-193.  
 3. Dede, H. , Yilmaz, Z. A., & Ilhan, N. (2017). Investigation of the Self-efficacy Beliefs of Pre-service Science Teachers in Terms of Following and Using the Innovations in the Field of Education, Journal of Education and Training Studies 5(2), 21-30.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


1.     Kutu, H., & Sozbilir, M. (2008, July). A model for computer supported context-based chemistry teaching based on ARCS motivation model, Poster presented at the 9th European Conference on Research in Chemistry Education, Istanbul/Turkey.

2.     Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, June). The effect of “Context-based ARCS Model” on secondary school students’ success, motivation and attitudes towards chemistry. Poster presented at the 10th European Conference on Research in Chemistry Education, Krakow/Poland.

3.     Kutu, H., & Sozbilir, M. (2010, August). Utilization of blended learning in chemistry teaching at secondary school. Paper presented at the 21st International Conference on Chemical Education, Taipei, Taiwan.

4.     Kutu, H. & Sozbilir, M. (2011, July-August). Students' views of context-based ARCS instruction model in high school chemistry. Paper presented at the 43rd IUPAC world Chemistry Congress, San Juan/Puerto Rico.

5.     Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2011, July-August). Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges? Paper presented at the 43rd IUPAC world Chemistry Congress, San Juan/Puerto Rico.

6.     Sozbilir, M., Akıllı, M., Yasar, M.D., & Kutu, H. (2014, July). Trends and issues in chemistry education research paper published internationally. Paper presented at the 23rd International Conference on Chemical Education (ICCE), Toronto, Canada.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


1.   Sözbilir, M., Kutu, H., & Yaşar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In J. Dillon & D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

2.   Sozbilir, M., Akilli, M., Yasar, M. D., & Dede, H. (2016). Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international research. In M.H. Chiu (Ed.), Science education research and practice in Asia: Challenges and opportunities (pp. 289-317). Singapore: Springer. Doi.10.1007/978-981-10-0847-4_16


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1.     Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(1), 292-312.

2.     Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi “Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 26-62.

3.     Kutu, H. & Sözbilir, M. (2012). Kimya öğretiminde web destek aracı olarak Moodle öğretim yönetim sisteminin kullanılabilirliği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 437-458.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


 1. Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H., & Yıldırım, A. (2007, Haziran). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İstanbul.
 2. Kutu, H., & Sözbilir M. (2008, Ağustos). ARCS motivasyon modeline dayalı bilgisayar destekli yaşam temelli kimya öğretimi modeli tasarımı. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Bolu.
 3. Kutu, H., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modelinin öğrencilerin başarı, motivasyon ve tutumları üzerine etkisi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
 4. Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül). Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
 5. Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
 6. Yeşildağ, F. Akçay, A., Varışoğlu, B., Bayrak, N., Baran, M., Aydın, G., Bayram, Ö., Kutu, H., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2010, Eylül). Ülkemizde eğitim bilimleri alanındaki araştırmalar: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
 7. Kutu, H., & Sözbilir, M. (2010, Eylül). Kimya öğretiminde harmanlanmış bir öğretim aracı olarak Moodle kullanımı. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözlü bildiri, Lefkoşa, Kıbrıs.
 8. Kutu, H., Akçalı, F., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9.sınıf kimya öğretim programında yer alan “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.
 9. Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2011, Temmuz). Dünyada ve Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Durumu. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.
 10. Kutu, H., Yaşar, M.D., & Sözbilir, M. (2011, Temmuz). Yaşam Temelli Yaklaşıma yönelik öğretim üyelerinin görüşleri: Erzurum örneği. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.
 11. Sözbilir, M. & Kutu, H. (2011, Temmuz). Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.
 12. Kutu, H., İlhan, N. & Yılmaz, Z.A. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarını Takip Etme Durumlarının Öz Yeterlik İnançları Açısından İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 13. İlhan, N., Kutu, H., & Yılmaz, Z.A. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumları ve Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 14. Yılmaz, Z.A., İlhan, N., & Kutu, H. (2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Fen eğitimi Alanındaki Yeniliklere Ulaşmaları ve Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 15. Sungur, K., Yılmaz, Z.A., Kutu, H. & İlhan, N. (2012, Haziran). Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 16. Sözbilir, M., Akıllı, M., Yaşar, M.D., & Dede, H. (2014, Eylül). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının gelişimi ve uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
 17. İlhan, N., Yılmaz, Z.A., & Dede, H. (2015, Nisan). Fen bilimleri öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumları ve özyeterliklerinin incelenmesi. 5. Doğu Akdeniz Üniversiteleri Ar-Ge Proje Pazarı ve Proje Yarışmas’ında sunulan poster bildiri, Osmaniye.
 18. Dadük, S. & Dede, H. (2016, Nisan). Fen Eğitiminde Klasik Müzikle Bütünleştirilmiş Yaratıcı Drama Yöntemi Tasarımı. 25. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Antalya.
 19.  Kara, E., Karaduman, E., Özkan, A., Yıldırım, A., & Dede, H. (2016, Nisan). Fen ve Teknoloji Dersinin Fen Sınıflarında İşlenmesinin Öğrencilerin Fen Başarılarına Etkisinin İncelenmesi: Kilis İli Örneklemi. 25. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan poster bildiri, Antalya.
 20. Dadük, S. & Kutu, H. (2016, Eylül). İlköğretim 8. Sınıf “maddenin halleri ve ısı” ünitesine yönelik yaşam temelli kavram başarı testinin geliştirilmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


 1. Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu ve eğilimler. M. Sözbilir (Ed). Türkiye’de Kimya Eğitimi içinde (ss. 175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 22.
 2. İlhan, N., Sadi Yılmaz, S., Dede, H., Sözbilir, M., & Yıldırım, A. (2015). Kimyada yaşam (bağlam) temelli öğretim uygulamaları. A. Ayas & M. Sözbilir (Edt), Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri içinde (ss. 213-246). Ankara: Pegem Akademi.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER