Ünvanı

Arş. Gör.

Hızır DİNLER

Adı-Soyadı

Hızır DİNLER

Doğum Yılı ve Yeri

1992 / BURDUR

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Bilge Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

hizirdinler@kilis.edu.tr / www.hizirdinler.com

Telefon/Faks

0 348 814 2666 - 1705

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2011-2015

Lisans

Eskişehir Anadolu Üniversitesi / Açıköğretim Fakütesi / Türk Dili ve Edebiyatı

2014-2018

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi

2016-2018

Doktora

Pamukkale Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Şiir Odaklı Destekleyici Eğitim Programı'nın (ŞODEP) Okul Öncesi Dönemi Çocuklarının Fonolojik Farkındalıklarına Etkisi

The effect of poetry supported education program to pre-school children's phonological awareness

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Dil Gelişimi, Fonolojik Farkındalık, Şiir, Çocuk Edebiyatı, Öğretmen Eğitimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

SOSYAL DUYARLILIK KOORDİNASYON BİRİMİ EYLÜL 2019-OCAK 2020
KİLİS 7 ARALIK KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2019-EYLÜL 2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

UZAKTAN EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ NİSAN-2020-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- 

2- Işıkoğlu Erdoğan, N., Aydoğan, S., Efe Kendüzler, S., Dülger, E., Aydın, A., & Dinler, H. (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukları Değerlendirmedeki Yeterlilik Düzeyleri ve Kullandıkları Araçlar. Yaşadıkça Eğitim, 35(1), 1-19. (ULAKBİM - EBSCOhttps://doi.org/10.33308/26674874.2021351230 

3- Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüme Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 3 (5), 1-11. (ULAKBİM) DOI:  https://doi.org/10.36731/cg.659567

4- Dinler, H. , Simsar, A. & Doğan, Y. (2020). 5-6 Yaş Çocukları için 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. MJER Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 78-97. (ULAKBİM) DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.5 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Middleton, J., Tours, S., Simsar, A., Orville, A., Bucha, P. & Dinler, H. (2021). Online Education in the United States and Turkey during the COVID-19 outbreak. 44th Annual Conference Eastern Educational Research Association (EERA-2021), 18-19 Şubat 2021, Online.

2- Dinler, H., Doğan, Y., & Simsar, A. (2019). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Farkındalığı Hakkındaki Görüşleri. 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi (IECEC/UOEK-2019), 2-5 Ekim 2019, Kars, Türkiye.

3- Simsar, A., Yalçın, V. & Dinler, H. (2020). 3-4 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-1): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR'20), 24-26 Haziran. Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.

4- Yalçın, V., Simsar, A. & Dinler, H. (2020). 5-6 Yaş Çocukları İçin 21. Yy Becerileri Ölçeği (DAY-2): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi (ICOPR'20), 24-26 Haziran. Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- Dinler, H., Uysal, B. & Bulur, F. G. “Dijitalleşen Dünyada Çocukların Kütüphaneye İlişkin Algıları”, 13.Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 26-28 Nisan 2018, Afyon - Türkiye

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Rüyadır Sefere Çıkan Gerçek - Nisan 2018,
lSBN: 978-975-2434-78-3PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Panel

  • "Vincent Van Gogh'u Anlamak" (20 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu)

Seminer

  • "Froebel'i Anlamak" (15 Mart 2019, Pamukkale Üniversitesi - Eğitim Fakültesi)
  • "Sanat Eserlerinden Psikolojik Durum Okumaları: Charnley, Wain, Magritte" (17 Aralık 2018, Pamukkale Üniversitesi - İsmail Çetişli Konferans Salonu)
  • "Eğitim Sürecinde Yenilikçi Çözümler: Artırılmış Gerçeklik" (25 Haziran 2019,  Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)
  • "Film Gösterimi ve Okumaları: Oyuncak Hikayesi Serisi" (11 Mart 2020, Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu)