Ünvanı

Arş. Gör.

HACER ÇOLAK

Adı-Soyadı

HACER ÇOLAK

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm

İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

hacercolak@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

Telefon: 0 348 814 26 66 / 1826

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü

2003-2007

Yüksek Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Bölümü

2007-2010

Doktora

Mustafa Kemal Üniversitesi

2013-

Doktora

İskenderun Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Bölümü

2015-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

“Uniform Kesme Tipi Yapılarda Ağırlık Etkisinin İncelenmesi ”

 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hakan T. TÜRKER 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yapısal Analiz , Yapı Dinamiği, Yapısal Deprem Mühendisliği


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taban H., Çolak H., (2014), Zeolitik Tüf Katkısının Betonarme Çeliği Korozyon Özelliklerine Etkisinin Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) Yöntemi ile İncelenmesi , Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ISSN 2148-4783, Cilt:1, Sayı:2, p: 38-51

Açıkgöz H., Çolak H., Şekkeli M., (2014), Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kampüs Alanı Aydınlatması İçin Hibrid Bir Sistemin Tasarımı, Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ISSN 2148-4783, Cilt:1, Sayı:2, p: 52-65

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Taban H., Çolak H., Ülkemizdeki Su Kaynaklarının Önemi Ve Ekolojik Sorunları Konusunda Gelecek Kuşakların Bilinçlendirilmesi, 22 - 24 Mart 2013, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi Poster Sunumu, Poster No: 12, Bursa

Karakan E., Çolak H., Investigation of Soil-Structure Interaction for High-Rise Reinforced Concrete Frame Buildings in Different Earthquake Regions (Farklı Deprem Bölgelerindeki Yüksek Betonarme Çerçeveli Binalar İçin Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi), IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), August 23-25-2017 – Sapienza University – Roma/Italy

Türker H.T., Çolak H. ve Şahin M., Sürekli Sistem Yapı Modellerinde İleri Modların Katkısının İncelenmesi, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4UDMSK), 11-13 Ekim 2017 – Anadolu Üniversitesi – Eskişehir

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Türker H.T., Çolak H., Genetik Algoritma Tekniği Kullanılarak Soğuk Haddelenmiş Çelik Aşıkların Optimize Edilmesi, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010), 14-16 Ekim 2010 - Diyarbakır 

Türker H.T., Mertayak C. ve Çolak H., Periyot Hesaplamasında P-D Etkisi: Sarsma Tablası Deneyi, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (1TDMSK), 11-14 Ekim 2011 – ODTÜ – Ankara

Türker H.T., Çolak H., Sürekli Sistem Yapı Modellerinde İleri Modların Katkısının İncelenmesi, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3TDMSK), 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İzmir

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Mustafa Kemal Üniversitesi, TÜBİTAK ve Almanya Milli Eğitim Bakanlığı (BMBF) destekli “Aletsel ve Sayısal Dataların Birleştirilmesi Karma Yaklaşımına Dayanan Betonarme Çerçeveli Yapıların Hasar ve Sismik Karakteristiklerinin İncelenmesi” Projesi, Bursiyer (2008- 2009)