Ünvanı

Arş. Gör.

Habibe BİLGİLİ

Adı-Soyadı

Habibe BİLGİLİ

Doğum Yılı ve Yeri

1992, KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

habibe.bilgili@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 62 (Dahili: 1753)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

2010-2014

Yüksek Lisans

İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı

2014-2016

Doktora

Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı

2016-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2014

Arş. Gör.

İnönü Üniversitesi

2014-2016

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-2018

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi

2018-2020

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İnönü Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak: Etnografik Bir Araştırma

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kariyer Danışmanlığı, Süpervizyon, Okul Psikolojik Danışmanlığı, Nitel Araştırma Yöntemleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgili, H., & Kara, A. (2020). Does basic empathy predict counselors' career adaptability. International Journal of Science and Research (IJSR). 9(10). 1411-1416. Doi: 21275/SR201020193329

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Kara, A., & Bilgili, H. (2019, Ekim). Yaşam doyumu psikolojik danışman adaylarının yaşam doyumunu etkiler mi?. 21. Uluslararası PDR Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, Türkiye. 

Bilgili H., & Aras-Kemer, F. N., & Ergene, T. (2019, Kasım-Aralık). Hacettepe üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık programının akreditasyon süreci. 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi,  Ankara, Türkiye.

Aras-Kemer, F. N., Bilgili H., & Ergene, T. (2019, Kasım-Aralık). Türkiye’de rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının akreditasyonu. 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi,  Ankara, Türkiye. 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilgili, H., & Karacan-Ozdemir, N. (2020).  Examining the movie “The Intern” in terms of changing life roles of older people. Current Approaches in Psychiatry. 2 (Suppl 1), 1-15. Doi: 10.18863/pgy.722104

Bilgili, H., & Voltan-Acar, N. (2017). Martin Eden romanının varoluşçu terapinin temel kavramları açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 10 (51). 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Özer, A., Acar, T., Zencir, T., Aras-Kemer, F.N., & Bilgili, H. (2018, Ekim)Yarı-Yapılandırılmış kariyer psikolojik kariyer psikolojik danışması uygulamasının lise öğrencilerinin mesleki karar, kariyer olgunluğu ve kariyer kaygısı üzerindeki etkisi, 20. Uluslararası PDR Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Samsun, Türkiye.

Bilgili, H. (2018, Kasım). Yks ile ilgili instagram paylaşımları üzerine bir içerik analizi: “#yks”, 20. Uluslararası PDR Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Samsun, Türkiye.

Bilgili, H., & Atli, A. (2017, Kasım). İnönü Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrenci olmak: Etnografik bir araştırma, WCEIS Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, Türkiye.

Bilgili, H., & Atli, A. (2016, Mayıs). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalında yabancı uyruklu öğrenci olmak: Etnografik bir araştırma, Ejer Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Muğla, Türkiye.PROJELER

Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-2016, (Araştırmacı)

İnönü Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak: Etnografik Bir Araştırma

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Education: Integrity in academic publication: authorship and peer review [A three week e-course within European Union Plus organized by Ultrich University] (18-7 February, 2021).

Education: Supervision, mentoring and working together [A four week e-course within European Union Plus organized by Ultrich University] (11 Jan- 14 Feb 2021).

Educatiion: Responsible conduct of Research: how to do it right [A four week e-course within European Union Plus organized by Ultrich University] (30 Nov 2020-10 Jan 2021).

Eğitim: Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Temel Kuramsal Eğitim, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği Ankara