Ünvanı

Öğr. Gör.

Funda Gül BİLGEN

Adı-Soyadı

Funda Gül BİLGEN

Doğum Yılı ve Yeri

1979 KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

YÖKDİL : 72,5

E-posta/Web

fundabilgen@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 30 95 - 7013 / +90 348 813 93 92

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi / Florance Nıghtıngale Hemşirelik

1996-2000

Yüksek Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Biyoloji (Mikrobiyoloji)

2010-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Hemşire

Acıbadem Hastanesi / İstanbul-Acıbadem

2000-2002

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2002-2007

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kilis İli 0-6 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Gözlenen İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi (2013) Tez Danışmanı: Doç.Dr.Gülcihan GÜZELDAĞ 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Müdür Yardımcısı 2005-2006
Bölüm Başkan Yrd 2004-2005

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

- BİLGEN FUNDA GÜL, KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE, ŞEKEROĞLU ŞENAY, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göçün Kadın Sağlığına Etkileri. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 510-510. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 4205112)

- ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE, ŞEKEROĞLU ŞENAY, BİLGEN FUNDA GÜL, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Dil Engelinin Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Etkisi: Suriyeli Kadın Sığınmacı Örneği . I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 265 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 4525224)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY, BİLGEN FUNDA GÜL, KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri ve Üreme Sağlığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 495-495. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 4205124)

- BİLGEN FUNDA GÜL, ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY,KARASU FATMA (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 336-336. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3670885)

- BİLGEN FUNDA GÜL,SEVİNÇ SİBEL (2017). Transkültürel Hemşirelik: Olgu Serisi. 1.Uluslararası, 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Doi: 6541 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3601180)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1.Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3949961)

- BİLGEN FUNDA GÜL, ŞEKEROĞLU ŞENAY, ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2017). The Responsibilities of a Student a Tutor in the Clinical Education. International Congress of Black Sea Nursing Education (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3745633)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2017). Kilis 7 December University Yusuf Şerefoğlu School of Health Determination of the Opinions of the Students Who Have Obstetric and Gynecology Nursing Courses Related to the Work of the Male Nurses in the Fields Related to Gynecological Diseases and Birth. International Congress of Black Sea Nursing Education (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3748150)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2015). Savaş ve Çocuklar Üzerine Etkileri. 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507165)

- KATRANCI NİLGÜN,BİLGEN FUNDA GÜL (2015). Farklılığa Yetkin Yaklaşım: Hemşirelikte Bakımın Yönetiminde Kültürel Yetkinlik.. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507166)

- BİLGEN FUNDA GÜL (2014). Tarihsel Gelişim Sürecinde Hemşireliğin Öncüleri. I. Ulusal (Ulusal arası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511983)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2014). Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Spiritüel Boyutu.. I. Ulusal (Ulusal arası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511984)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ATAY EMRE (2012). Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri. Ekoloji 2012 Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511956)

- BİLGEN FUNDA GÜL,GÜZELDAĞ GÜLCİHAN,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2012). Kilis İlinde Su Kirliliğinin Sağlığa Etkileri.. Ekoloji 2012 Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511970)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ATAY EMRE,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis İl ve İlçe Merkezleri 2011 Yılı Su Analiz Sonuçları. Ekoloji 2012 Sempozyumu, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511953)

-  BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis İlinde Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Yüksek Ateş ve Ateşli Havaleye İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511943)

- ULUTAŞDEMİR NİLGÜN,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2011). Kilis Sağlık Meslek Lisesi Yurdunda Kalan Öğrencilerin Menstruasyona Yönelik Bilgi, Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511950)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,KILIÇ MERYEM (2011). Kilis İl’i Gazi İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışları. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511945)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,KILIÇ MERYEM,BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis Mehmet Sanlı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Menstruel Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511948)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu 1.ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Anne Sütü Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511944)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,BİLGEN FUNDA GÜL,KILIÇ MERYEM,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511949)

- KILIÇ MERYEM,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis Yusuf Şerefoğlu Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511947)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Klinik Öğretim Sürecinde Eğiticinin Sorumlulukları, Beklentileri. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511946)

- BİLGEN FUNDA GÜL (2009). 0-3 Yaş Bebeği Olan Annelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511942)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2007). Gaziantep Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Sıklığının Belirlenmesi. 6. Ulusal “ Uluslar arası Katılımlı”Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511936)


- BİLGEN FUNDA GÜL, KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE, ŞEKEROĞLU ŞENAY, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göçün Kadın Sağlığına Etkileri. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 510-510. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 4205112)

- ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE, ŞEKEROĞLU ŞENAY, BİLGEN FUNDA GÜL, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Dil Engelinin Sağlık ve Hemşirelik Hizmetlerine Etkisi: Suriyeli Kadın Sığınmacı Örneği . I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 265 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No: 4525224)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY, BİLGEN FUNDA GÜL, KORKMAZ ÇİÇEK AYŞE, ÇAM HASAN HÜSEYİN (2018). Hemşirelik Bölümü 1.Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Yöntemleri ve Üreme Sağlığına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 495-495. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 4205124)

- BİLGEN FUNDA GÜL, ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY,KARASU FATMA (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 336-336. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3670885)

- BİLGEN FUNDA GÜL,SEVİNÇ SİBEL (2017). Transkültürel Hemşirelik: Olgu Serisi. 1.Uluslararası, 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Doi: 6541 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3601180)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ÇAM HASAN HÜSEYİN,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1.Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3949961)

- BİLGEN FUNDA GÜL, ŞEKEROĞLU ŞENAY, ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2017). The Responsibilities of a Student a Tutor in the Clinical Education. International Congress of Black Sea Nursing Education (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3745633)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2017). Kilis 7 December University Yusuf Şerefoğlu School of Health Determination of the Opinions of the Students Who Have Obstetric and Gynecology Nursing Courses Related to the Work of the Male Nurses in the Fields Related to Gynecological Diseases and Birth. International Congress of Black Sea Nursing Education (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3748150)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2015). Savaş ve Çocuklar Üzerine Etkileri. 5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507165)

- KATRANCI NİLGÜN,BİLGEN FUNDA GÜL (2015). Farklılığa Yetkin Yaklaşım: Hemşirelikte Bakımın Yönetiminde Kültürel Yetkinlik.. III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507166)

- BİLGEN FUNDA GÜL (2014). Tarihsel Gelişim Sürecinde Hemşireliğin Öncüleri. I. Ulusal (Ulusal arası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511983)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2014). Geçmişten Günümüze Hemşireliğin Spiritüel Boyutu.. I. Ulusal (Ulusal arası Katılımlı) Hemşirelik Tarihi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511984)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ATAY EMRE (2012). Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri. Ekoloji 2012 Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511956)

- BİLGEN FUNDA GÜL,GÜZELDAĞ GÜLCİHAN,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2012). Kilis İlinde Su Kirliliğinin Sağlığa Etkileri.. Ekoloji 2012 Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511970)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ATAY EMRE,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis İl ve İlçe Merkezleri 2011 Yılı Su Analiz Sonuçları. Ekoloji 2012 Sempozyumu, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511953)

-  BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis İlinde Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Yüksek Ateş ve Ateşli Havaleye İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511943)

- ULUTAŞDEMİR NİLGÜN,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2011). Kilis Sağlık Meslek Lisesi Yurdunda Kalan Öğrencilerin Menstruasyona Yönelik Bilgi, Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511950)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,KILIÇ MERYEM (2011). Kilis İl’i Gazi İlköğretim Okulu 6. Sınıf Öğrencilerinin Ağız ve Diş Sağlığına Yönelik Bilgi Tutum ve Davranışları. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511945)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,KILIÇ MERYEM,BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis Mehmet Sanlı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Menstruel Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511948)

- BİLGEN FUNDA GÜL,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu 1.ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Anne Sütü Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511944)

- İPEKÇİ NURİYE NESRİN,BİLGEN FUNDA GÜL,KILIÇ MERYEM,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511949)

- KILIÇ MERYEM,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,BİLGEN FUNDA GÜL (2011). Kilis Yusuf Şerefoğlu Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511947)

- BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2011). Klinik Öğretim Sürecinde Eğiticinin Sorumlulukları, Beklentileri. 10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511946)

- BİLGEN FUNDA GÜL (2009). 0-3 Yaş Bebeği Olan Annelerin Ateş Hakkındaki Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi. 2. Ulusal ve 1. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511942)

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2007). Gaziantep Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanma Sıklığının Belirlenmesi. 6. Ulusal “ Uluslar arası Katılımlı”Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511936)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 Çiçek Korkmaz, A., Şekeroğlu Ş., Bilgen F.G. (2019). Internatıonal Mgratıon and Refugees In The 21st Century: A Perspectıve Of Turkey, Nobel Akademık Yayıncılık

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- BİLGEN FUNDA GÜL,KARASU FATMA (2017). ANNELERİ TARAFINDAN ÇOCUKLARA UYGULANAN DUYGUSAL VE FİZİKSEL İSTİSMAR/İHMAL DAVRANIŞLARI. kilis sosyal bilimler dergisi, 7(13), 22- 34. (Kontrol No: 3572460) 

- SEVİNÇ SİBEL,BİLGEN FUNDA GÜL (2016). Transkültürel Hemşirelik Olgu Serisi. Sağlıkla Dergisi(25), 28-30. (Kontrol No: 3507156)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

- BİLGEN FUNDA GÜL (2017). KÜLTÜR, EĞİTİM VE SAĞLIK BOYUTUYLA ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER. UNICEF tarafından desteklenen, Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin paydaş olduğu, proje kapsamında, Kilis’teki geçici koruma altındaki Suriyeli ailelere yönelik bir panel (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3811090) 

- ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2015). Erkek Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi.. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507164) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,BİLGEN FUNDA GÜL (2014). Kilis İli AÇSAP Merkez Baştabipliği’ne Başvuran 15-49 Yaş Kadınların Genital Hijyen Uygulamalarının Belirlenmesi. I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507158) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2014). Kilis İli AÇSAP Merkez Baştabipliği’ne Başvuran 15-49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerin Belirlenmesi.. I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507162) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,BİLGEN FUNDA GÜL (2014). Vulvovajinal Candidiasis.. I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3507160) 

- ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE,BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2014). Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Literatür İncelemesi.. II. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3511985) 

- BİLGEN FUNDA GÜL, GÜZELDAĞ GÜLCİHAN, ŞEKEROĞLU ŞENAY (2013). Çocuklarda rotavirüs ve adenovirüs gastroenteriti olgularının sıklığı. 7.EGE PEDİATRİ VE 3. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ (/)(Yayın No:526928) 

- BİLGEN FUNDA GÜL, ŞEKEROĞLU ŞENAY, KATRANCI NİLGÜN, ÇİÇEK KORKMAZ AYŞE (2013). Çocukluk Çağı Akut Gastroenteritlerin Önemi. 7.EGE PEDİATRİ VE 3. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ (/)(Yayın No:525220) 

- BİLGEN FUNDA GÜL, HAMŞUOĞLU EMİNE (2013). Annelerin Çocuklarına Karşı Duygusal Fiziksel İstismar ve İhmali. 7.EGE PEDİATRİ VE 3. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ (/)(Yayın No:527107) 

- BİLGEN FUNDA GÜL (2013). Hasta Güvenliğinde Bir Strateji Bilgi Teknolojisi. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlaşımlar Sempozyumu (/)(Yayın No:527718) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 2006-2007 ve 2011-2012 Akademik Yılları 1. Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığının Karşılaştırılması.. XI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511981) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığının Karşılaştırılması. XI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511977) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları.. XI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511979) 

- BİLGEN FUNDA GÜL,ŞEKEROĞLU ŞENAY (2012). Kilis Yusuf Şerefoğlu Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Hemşirelik Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi.. XI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511980) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4.Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Güç Kavramı Hakkında Duygu Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi. XI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511974) 

- ŞEKEROĞLU ŞENAY,İPEKÇİ NURİYE NESRİN,BİLGEN FUNDA GÜL (2012). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu 4. Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığının Belirlenmesi. XI.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511976) 

- KARAOĞLAN MURAT,BİLGEN FUNDA GÜL (2005). Gaziantep Çocuk Hastanesi Yenidoğan Ünitesi 2004 yılı Neonatal Mortalite Sonuçları. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3511934)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Çiçek Korkmaz, A., Şekeroğlu Ş., Bilgen F.G. (2018). 21.yüzyılda uluslararası göç ve mülteci. Aygül ve Eke (Ed.), Sınır İli Kilis’te Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Alanında Suriyeli Hastalara Bakım Verirken Yaşadığı Sorunlar.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER