Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Figen Yıldırım

Adı-Soyadı

Figen Yıldırım

Doğum Yılı ve Yeri

1982/Şanlıurfa

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim

Yabancı Dil

E-posta/Web

figenyildirim@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği

1999-2003

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği

2005-2008

Doktora

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi

2009-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2003-2004

Arş. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2004-2006

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2013

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 AralıkÜniversitesi

2013-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

EKEN MEHMET, (2014). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik yıldırma davranışlarının incelenmesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sınıf Eğitimi ABD Başkanı 2017-Devam ediyor
Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı 2018-Devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM, F.,GÜROL, M.(2017). İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algılarının Belirlenmesi Ölçeği. The Journal Of Internatıanal Educatıon Scıence, 4(12) (Yayın No: 3641557)

GÖMLEKSİZ M., N.,YILDIRIM F.,YETKİNER A. (2011). Hayat Bilgisi Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Journal of New World Sciences Academy, 6(1) (Yayın No: 612307)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILDIRIM FİGEN,KÜLEKÇİ AKYAVUZ EBRU Öğretmen Adaylarının Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:616245)

YILDIRIM FİGEN,Acarlıoğlu Hatice,Gelebek Büşra (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Değerler Eğitiminde Kullandıkları Yöntemler. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5316877)

YILDIRIM FİGEN,Küçükoğlu Ali,Nacar Bilgehan,Ayas Merve (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının İşbirlikli öğrenmeye Ait Tutumları. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5317405)

UZUN HALİL,BURAK DURMUŞ,AMAÇ ZEYNEL,DURAN SADIK,DOĞAN YAKUP,YILDIRIM FİGEN (2018). İlk ve ortaokul öğrencilerinin kültürlerarası anlayışları üzerine bir tarama araştırması. I. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4415306)

YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının Suriyeli sığınmacı yetim çocuklarla ilgili proje tecrübeleri: Kazanımlar ve fırsatlar. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4278040)

YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL (2018). Sınıf öğretmeni adaylarından Suriyeli yetimler için sosyal uyum projesi: Süreç ve görüşler. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4278028)

UZUN HALİL,DOĞAN YAKUP,YILDIRIM FİGEN,BURAK DURMUŞ,AMAÇ ZEYNEL,DURAN SADIK (2018). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260569)

BURAK DURMUŞ,DURAN SADIK,UZUN HALİL,YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL,DOĞAN YAKUP (2017). İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Kültürlerarası Anlayış Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Ölçme Aracının Uyarlanması. International Conference on Quality in Higher Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3690412)

BURAK DURMUŞ,YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL,UZUN HALİL,DURAN SADIK,DOĞAN YAKUP (2017). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin kültürlerarası anlayış düzeyleri ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3625208)

YILDIRIM FİGEN (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sevginin Eğitimde Önemine İlişkin Görüşleri. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:612759)

YILDIRIM F,Acarlıoğlu H,Toma, Ş, "İlköğretim Kurumlarında Görev Alan Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Yararına İlişkin İnançları"II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,2019,Gümüşhane.

YILDIRIM F,Gelebek B.,  "Özel Eğitim Öğretmenlerinin Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi" Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,2019,Gümüşhane.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik, Bölüm adı:(Suriyeli Yetimler İçin Sosyal Uyum Projesi: Süreç ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri) (2018)., YILDIRIM FİGEN,AMAÇ ZEYNEL, Berikan Yayınevi, Editör:Handan Asude BAŞAL, Mine Nazan Kerimak Yasemin ULUTÜRK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1048, ISBN:978-605-7501-35-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4521727)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILDIRIM FİGEN (2017). İlköğretim Öğrencilerinin Örtük Programdan Kaynaklanan Stres Algıları. , Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 85-112. (Kontrol No: 3641567)

YILDIRIM FİGEN (2014). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerine Yönelik Yıldırma Davranışlarının İncelenmesi (Kilis İli Örneği). Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kontrol No: 3641572)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

YILDIRIM F.,YILDIRIM E., (2015). Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Örtük Program. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3641590) 

BULUÇ B.,YILDIRIM F. Sınıf Öğretmenlerinin Stres Kaynakları ve Başetme Yolları. 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:616865)

YILDIRIM F. (2018). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM DERSİNDE YAPILAN UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. USOS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4512516)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Ögretmen ve Ögrencilerin Kültürlerarası Anlayıs Durumları Üzerine Bir Saha Çalısması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:BURAK DURMUŞ,Araştırmacı:YILDIRIM FİGEN,Yürütücü:DOĞAN YAKUP,Araştırmacı:DURAN SADIK,Araştırmacı:AMAÇ ZEYNEL,Araştırmacı:UZUN HALİL, , 26/09/2017 - 09/01/2019 (ULUSAL)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER