Ünvanı

Arş. Gör.

Fatih TIKMAN

Adı-Soyadı

Fatih TIKMAN

Doğum Yılı ve Yeri

02.06.1991 Boğazkale /ÇORUM

Fakülte/Yüksekokul

Mullim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Yabancı Dil

E-posta/Web

fatihtikman@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66/1742

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi / Sosyal bilgiler eğitimi

2009-2013

Yüksek Lisans

Gazi üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Sosyal Bilgiler eğitimi ABD

2014-2017

Doktora

Anadolu Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi

2018--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarını Suriye'den Gelen İnsanlara Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi.

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Farklı Yöntem ve Teknikler

Değer Eğitimi

Beceri Eğitimi

Vatandaşlık Eğitimi

Zorunlu Göç ve Eğitim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yıldırım E., Tıkman F. (2018). Sınıf Öğretmen Adaylarının Değer Doyumu. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2018. Alanya-Türkiye

Tıkman F,. Yıldırım E. (2018). Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora öğrencilerinin 2018 Sosyal bilgiler Eğitim Programında Yer alan Değer, Beceri ve Yetkinliklere Yönelik Görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2018. Alanya-Türkiye

Tıkman, F,. Yıldırım, E., Şentürk, M. (2017). 4.-5.-6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Göç Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir-Türkiye

Tıkman, F,. Yıldırım, E., Şentürk, M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir- Türkiye

Şentürk M., Küçükali, R., Tıkman, F. (2017). İşbirlikli Öğrenmenin Sosyal Bilgiler Dersinde Akademik Başarı Üzerine Etkisi. International Symposium of Education and Values. 5-8 Ekim. Muğla-Türkiye

Şentürk, M,. Tıkman, F. (2017). Öğretmenlerin Suriyeli Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri (Kilis Örneği). 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. 26-28 Ekim. Kahramanmaraş-Türkiye

Tıkman, F,. Aksoy, B. (2016). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sığınmacılara Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği . II. Uluslararası Orta doğu Konferansları. 28-29 Nisan 2016. Kilis-Türkiye.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turan, M., Yıldırım, E., & Tıkman, F. (2016). Öğretmen Adaylarının Eğitim ve Bazı Temel Kavramlara İlişkin Metaforik Algıları. Education Sciences, 11(5), 217-242.

Tıkman F,. Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Göç Metaforuna Yolculuk: Bir Fenomenolojik Çalışma. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (14), 104-126.

U, Şimşek,. Tıkman F,. Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık Eğitimi: Nitel Bir Çalışma. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 913-925. 


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Tıkman, F. (2015). Tagore'nin Okulu ve Uygulamaları. B. Ata içinde, Hint ve Şiirin Sesi" Rabindranath Togore'nin Eğitim Görüşleri ve Şantiniketan Okulu'ndaki Uygulamaları (s. 71-86). Ankara: Pegem Akademi.

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER