Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Esra Saraç

Adı-Soyadı

Esra Saraç

Doğum Yılı ve Yeri

1988

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

esrasarac@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi /Eğitim Fakültesi /Sınıf Öğretmenliği

2006-2010

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü /Sınıf Öğretmenliği

2010-2013

Doktora

Gazi Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü /Sınıf Eğitimi

2013-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Kilis 7 aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2014-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi MREF

2019-Devam ediyor

Öğretmen

Ankara/Şereflikoçhisar Halk Eğitim Merkezi

2013-2014

Öğretmen

Yozgat/Aydıncık Baydiğin İlkokulu

2011-2013

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının bilimin doğasına ilişkin görüşleri (2012)


Doktora Tezi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevreye Yönelik Materyalist Eğilimleri: Eylem Araştırması (2018)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İlkokulda Fen Eğitimi, Çevre Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Nitel Araştırma Yöntemleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2021-Devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.UYGUN NESE, SARAÇ ESRA (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik tercihlerinin ders planları ile incelenmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 199- 212. (Yayın No: 6979744) 

2. SARAÇ ESRA,SARIKAYA RABİA (2020). Pre-Service Elementary Teachers’ Environmental Identities and Materialistic Tendencies Towards The Environment: Moral Reasoning Based Environmental Education. Journal of Qualitative Research in Education, 8(3), 950-979., Doi: 10.14689 (Yayın No: 6384188) 

3. SARAÇ ESRA,YILDIRIM MEHMET SELİM (2019). 2018 FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINAYÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Academy Journal of Educational Sciences, 3(2), 138-151. (Yayın No: 5566855) 

4. SARAÇ ESRA,SARIKAYA RABİA (2018). A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY OF THE MATERIALISTIC TENDENCIES SCALE TOWARDS THE ENVIRONMENT FOR PROSPECTIVE TEACHERS. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(33), 1381-1403. (Yayın No: 4380482) 

5. SARIKAYA RABİA,SARAÇ ESRA (2018). An Analysis of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Environmental Issues in Terms of Various Variables. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 99-109., Doi: 10.13189/ujer.2018.060109 (Yayın No: 4083171) 

6. DOĞAN YAKUP,SARAÇ ESRA,ÇİÇEK ÖZGE (2017). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI, NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK ALGILARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES, 8(29), 787-804. (Yayın No: 3608079) 

7. SARAÇ ESRA,CAPPELLARO EVREN (2015). Sınıf Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşleri. Mediterranean Journal of Humanities, 5(2), 331-349., Doi: 10.13114/MJH.2015214576 (Yayın No: 4083051) 

8. DOĞRU MUSTAFA,SARAÇ ESRA (2013). Metaphors of primary school students relating to theconcept of global warming. Educational Research and Reviews, 8(21), 2071-2082., Doi: 10.5897/ERR11.208 (Yayın No: 3646144)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. SARAÇ ESRA,DOĞRU MUSTAFA (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Etkinliği Tasarlama ve Uygulama Deneyimlerinin ve STEM Öğretimi Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. VI International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5268876) 

2. SARAÇ ESRA,SARIKAYA RABİA (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevreye Yönelik Materyalist Eğilimleri: Eylem Araştırması. VI International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5268902) 

3. SARAÇ ESRA,DOĞAN YAKUP,ATİK ALİ DERYA (2019). Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının İncelenmesi. Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 1, 134-142. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5288315) 

4. DOĞAN YAKUP,SARAÇ ESRA,ATİK Ali Derya (2019). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik tutumlarının incelenmesi. I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1, 186-194. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5260057) 

5. DOĞAN YAKUP,SİMSAR AHMET,SARAÇ ESRA (2018). Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Geri Dönüşüm Konusundaki Duyarlılıklarının İncelenmesi. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 146-146. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4312909) 

6. SARAÇ ESRA,DOĞAN YAKUP (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyobilimsel konu temelli eğitim etkinlikleri tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260575) 

7. SARAÇ ESRA,DOĞAN YAKUP (2018). Öğretmen adaylarının çevre dostu davranışları ve çevre kimliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260556) 

8. SARAÇ ESRA (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersindeki Fen Etkinliklerinin Uygulanmasına Yönelik Görüşleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304975) 

9. SARAÇ ESRA,SARIKAYA RABİA (2018). İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Sosyobilimsel Konular Açısından İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304976) 

10. SARAÇ ESRA,SARIKAYA RABİA (2018). Analysis of Elementary and Secondary School Science Textbooks in Terms ofSocioscientific Issues. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4646044) 

11. SARAÇ ESRA,TURAN MEHMET (2018). An Analysis of Pre-service Teachers’Views towards the Technological Pedagogical Content Knowledge in Terms of Various Variables. New Perspectives in Science Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304978) 

12. DOĞAN YAKUP,SARAÇ ESRA,ÇİÇEK ÖZGE (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Algıları. IV. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3534207) 

13. DOĞAN YAKUP,ÇİÇEK ÖZGE,SARAÇ ESRA (2017). Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İle Biyolojik Gölet ve Botanik BahçesiAlan Gezisi. IV. International Eurasian Educational Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3534217) 

14. SARAÇ ESRA,ÇİÇEK ÖZGE (2017). Çocukların Doğaya Yönelik Algıları, Değer Yönelimleri ve DoğaTercihlerinin İncelenmesi. 16th International Primary Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3513043) 

15. TAVŞANLI ÖMER FARUK,SARAÇ ESRA (2017). İlkokul 2.sınıf öğrencilerinin Yazılı Anlatım Eserlerinde Yazma Türü ve Konu Tercihleri ile Bu tercihlerin Altında Yatan Sebeplerin İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643541) 

16. ÇİÇEK ÖZGE,SARAÇ ESRA (2017). The Experiences Of Science Teachers That Performed Informal Science Education Activities\İnformal Fen Eğitimi Uygulamaları Gerçekleştiren Fen Bilimleri ÖğretmenlerininDeneyimleri. 2017- 26th International Conference on Educational Sciences\26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3512983)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Etkinliklerle İlkokulda Fen Öğretimi, Bölüm adı:(Fiziksel Olaylar/Kuvvet) (2021)., SARAÇ ESRA, Pegem Akademi, Editör:Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN - Çiğdem AKKANAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 244, ISBN:978-625-7228-93-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6979763)

2. Panik Yok!!! Ben Mülteciyim, Bölüm adı:(Fen Öğretimi ve Mülteci Öğrenciler) (2020)., ATİK ALİ DERYA, SARAÇ ESRA, DOĞAN YAKUP, Vizetek, Editör:Mehmet Akif Karaman, Zeynel Amaç, Yakup Doğan, Fatih Bektaş, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 402, ISBN:978-605-7523-24-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6979755)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ÇIÇEK ÖZGE,SARAÇ ESRA (2017). Fen Bilimleri Ögretmenlerinin Okul Dısı Ögrenme OrtamlarındakiYasantıları ile Ilgili Görüsleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırsehir Egitim Fakültesi
Dergisi, 18(3), 515-533. (Kontrol No: 3882989)

2. TAVSANLI ÖMER FARUK,SARAÇ ESRA (2016). SINIF ÖGRETMENI ADAYLARININ OLUSMASI MUHTEMELÖGRETMEN KIMLIKLERININ “ÖGRETMEN ADAYLARI OLASIBENLIKLER ÖLÇEGI” KULLANILARAK INCELENMESI. Akademik Sosyal Arastırmalar Dergisi, 4(36), 689-703. (Kontrol No: 3646176)

3. SARAÇ ESRA,KAN ADNAN (2015). ÖGRETMEN ADAYLARI IÇIN ÇEVRE KONULARINA YÖNELIKTUTUM ÖLÇEGI GELISTIRME GEÇERLIK VE GÜVENIRLIK ÇALISMASI. Egitim ve Ögretim Arastırmaları Dergisi, 4(2), 142-150. (Kontrol No: 3646127)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. SARAÇ ESRA,ILHAN NAIL (2016). Topulma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Ögretmen Adaylarının Katı Atık ve Geri Dönüsüme Yönelik Tutumlarının Gelistirilmesi . I. ULUSAL BIYOLOJI EGITIMI KONGRESI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646214)

2. SARAÇ ESRA,RAZGATLIOGLU MEHMET ,SÖZEN NURHUDA (2014). Ankara, Sakarya ve Siirt Örneklemindeki Ilkokul 4. Sınıf Ögrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. XIII. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3646190)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Kimlikleri ve Çevreye Yönelik Materyalist Eğilimleri: Eylem Araştırması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:SARAÇ ESRA,Yürütücü:SARIKAYA RABİA, , 12/05/2015 - 15/10/2018 (ULUSAL)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER