Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN

Adı-Soyadı

Fatma Esen SARIGÜLLÜ ÖNALAN

Doğum Yılı ve Yeri

09/08/1982-ADANA

Fakülte/Yüksekokul

YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

HEMŞİRELİK

Yabancı Dil

İngilizce (04/10/2009) YDS=62.50

E-posta/Web

esenonalan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji

2000-2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoteknoloji

2005-2007

Doktora

Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji

2007-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

ÖZEL AYAS ANADOLU MESLEKİ VE TEKNİK LİSE

2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik

2018--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Denitrifikasyon Yeteneği Yüksek Bakteri İzolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması

Doktora Tezi

Streptomyces Suşlarında Farklı Genetik Manipülasyonların Antibiyotik ve Enzim Üretimi Yönünden Başarı Düzeyinin Araştırılması

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

BAP Komisyonu/KİYÜ 2018-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. SARIGULLU, F.E, KARADENİZ, E., UNTAÇ, I., COLAK, Ö. 2013. Determination of antibacterial activities of isolated Streptomyces strains from soil at Çukurova University in Turkey. Journal Food Agriculture and Enviroment. Vol.11(2): 2013 922-924.

A2. KARADENİZ, E., SARIGÜLLÜ, F.E., UNTAC, I. 2013. Isolation and Germination of Ganoderma lucidum’s Basidiospores and Study on the Effect of H2O2 on the Germination of Spores. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1): 2013, 745-747.

A3. KARADENİZ, E., SARIGÜLLÜ, F.E, COLAK,O. 2013. The effect of temperature on growth rate of monokaryon mycelium of Ganoderma lucidium. Journal Food Agriculture and Enviroment Vol.11 (2): 2013 1033-1034.

A4. KARADENİZ, E., SARIGÜLLÜ, F.E, UNTAC, I., and COLAK, O. 2012. Plasmid Prophile Analysis of Phage Sensitive E.coli Strains from Human Sewage System. Journal Animal Science Advances, Vol 2(10): 2012.

A5. H.A. Mercimek Takci, N. Çevik, F.E. Sarıgullu Önalan, 2020. Production Profiles of Extended Spectrum Beta Lactamase of Clinic Isolates and Determination of Cell Components with FTIR. KSU J. Agric Nat 23 (5): 1106-1113

A6. SARIGÜLLÜ, F.E (2020)Effect of Different Genetic Manipulations on the Production of Xylanase Enzyme in Streptomyces Strains. J.Anatolian Env. and Anim. Sciences,5(2) 224-230.

A7. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGULLU ONALAN, F.E. 2020. Evalution of antioxidant activity of sour cherry stalk extracts by in vitro methods. The Black Sea Journal of Sciences (Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi) 10(2), 290-301, 2020. DOI: 10.31466/kfbd.722885.

A5.  UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H. A., SARIGULLU ONALAN, F.E. 2019.  Evaluation of antioxidant activity of sour cherry stalk extracts by in vitro methods  (Under review).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B.1. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., PALTA, T. 2018. Vişne Sapı Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) Çukurova University, Congress Center, October 24-26, 2018, Adana / TURKEY Pages: 676-679, Paper ID:240

B.2. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., SARI, M. 2018. Rhus coriaria L. (Sumak) Yaprak Özütlerinin Fitokimyasal Özellikleri ve in vitro Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018) Çukurova University, Congress Center, October 24-26, 2018, Adana / TURKEY Pages: 563-567, Paper ID:196

B.3. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., 2018. in vitro Phytochemical and Antibacterial Properties Of Peganum harmala L. Oral Presentation, p: 501-509, 3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018).

B.4. MERCİMEK TAKCI, H.A., UÇAN TÜRKMEN, F. SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., 2018. In vitro Antimicrobial Activity of Cedrus Libani A. Richard Tar. Oral Presentation, p: 786-793, 3rd International Energy & Engineering Conference, 18-19 October , Gaziantep, Turkey.(UEMK 2018).

B.5. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI, H.A., SARIGÜLLÜ ÖNALAN, F.E., SAĞLAM, H. 2018. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması.VI. GAP Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey 2018.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D1. SARIGÜLÜ, F.E., ÇOLAK, Ö. Doğal Ortamlardan Denitrifikasyon Yeteneği Yüksek Bakteri İsolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:17-3, 2008.


D2. UÇAN TÜRKMEN, F., MERCİMEK TAKCI H. A., SARIGULLU ONALAN, F.E., SAGLAM, H. 2019. Arum dioscoridis Ekstraktlarının Toplam Fenolik, Flavonoid İçerikleri ile Antioksidan ve Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(1): 102-108 (2019).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. KARADENİZ, E., SARIGÜLLÜ, F.E., MERCİMEK, H.A. Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastenesinin Kanalizasyon Suyundan Alınan Su Örneğinden Selektif Besiyerleri Kullanılarak Bakteri İzolasyonu, Bu Bakterileden Litik Bakteriyofa Sahip Olanların Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON. Özetler. P:319.

 

E2. SARIGÜLLÜ, F.E., MERCİMEK, H.A. Doğal Ortamlardan Denitrifikasyon Yeteneği Yüksek Bakteri İzolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON. Özetler. P: 270.

 

E3. KARADENİZ, E., SARIGÜLLÜ, F.E, MERCİMEK, H.A. Tıbbi Öneme Sahip Ganoderma lucidum Mantarının Sporlarının Çimlendirilerek Bu Sporlardan Monokaryonlarrın Eldesi, Monokaryonların Birbiri İle Uyumluluklarının Araştırılması ve Dikaryonların Elde Edilmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON. Özetler. P: 272.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

F1.FEF.2006YL40. ÖMER ÇOLAK, FATMA ESEN SARIGÜLLÜ. Doğal Ortamlardan Denitrifikasyon Yeteneği Yüksek Bakteri İzolasyonu ve Denitrifikasyonda Kullanılabilirliliklerinin Araştırılması. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Tamamlandı).

 

F2.FEF.2009D20. ÖMER ÇOLAK, FATMA ESEN SARIGÜLLÜ. Streptomyces Suşlarında Farklı Genetik Manipülasyonların Antibiyotik ve Enzim Üretimi Yönünden Başarı Düzeyinin Araştırılması. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Tamamlandı).

 

F3.FEF.2009BAP15. ÖMER ÇOLAK, EMEL KARADENİZ, FATMA ESEN SARIGÜLLÜ. Balcalı Kampüsü Evsel Atık Sularından İzole Edilen E.coli Bakterilerinin Plazmid Dağılımı ve DNA Markerı Olarak Kullanılabilirliklerinin Araştırılması. Araştırmacı, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.. (Tamamlandı).

F4. FİLİZ UÇAN TÜRKMEN, H. AYSUN MERCİMEK TAKCI, F. ESEN SARIGÜLLÜ ÖNALAN. Vişne Sapı Ekstraktlarının Antioksidan Kapasitelerinin İncelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi. Araştırmacı. 22/05/2018-22/05/2019. (Tamamlandı.)

F5. F.ESEN SARIGÜLLÜ ÖNALAN, H.AYSUN MERCİMEK, FİLİZ UÇAN TÜRKMEN. Kenger Bitkisinin Antimikrobiyal Aktivitesi ve Antimutajenitesinin Belirlenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi BAP projesi.Yürütücü.  21.10.2019- Devam Ediyor.  

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

KURS VE STAJ BİLGİLERİ

 

1.       23/06/2003-07/08/2003 Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji A.D (Resmi Staj)

2.       08/06/2005-10/06/2005 İn course on ‘Sampling and Evaluation Strategies for Arbuscular Mycorrhiza Fungi’ Çukurova Üniversitesi

3.       05/06/2006-09/06/2006 Tanıda moleküler genetik yöntemler IX.Biyokimya yaz okulu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

4.       01/08/2017-03/08/2017 Cobas Ampliprep and Cobas Taqman 48 Sistem ve Software egitimi

5.       11/09/2016 UV-VIS Spektofotometre cihazının çalışma prensipleri, kullanımı ve uygulamaları Eğitimi

6.       12/09/2016 GC-GC MASS cihazının çalışma prensipleri, kullanımı ve uygulamaları eğitimi

7.       14/09/2016 HPLC cihazının çalışma prensipleri, kullanımı ve uygulamaları eğitimi

8.       15/09/2016 FT-IR cihazının çalışma prensipleri, kullanımı ve uygulamaları eğitimi