Ünvanı

Arş. Gör.

Esat YILDIRIM

Adı-Soyadı

Esat YILDIRIM

Doğum Yılı ve Yeri

1989/ BİSMİL

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi ABD

Yabancı Dil

E-posta/Web

esatyildirim@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/ Sınıf Öğretmenliği

2008-2012

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD

2014-2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD

2016-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Varol, F., & Yıldırım, E. (2017). Cyberloafing in Higher Education: Reasons and Suggestions from Students’ Perspectives. Technology, Knowledge and Learning, 1-14. 

 Varol, F., & Yıldırım, E. (2017). Siberaylaklık: Yükseköğrenim ve Mobil Teknolojiler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1046-1057. 

 Karaduman, G. B., & Yıldırım, E. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerisi Hakkındaki Görüşlerine Ait Nitel Bir Çalışma. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 4(2), 51-63.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yıldırım E. (2017). Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması.  Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi. 19-21 Mayıs 2017. İstanbul-Türkiye

Tıkman F., Yıldırım E., Şentürk M. (2017). 4.-5.-6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Göç Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir-Türkiye

Tıkman F., Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2017. Eskişehir- Türkiye

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yıldırım E. (2017). Müzelerin Eğitimde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi: (HAYEF Journal of Education), 14(2),113–129.

Şimşek U., Tıkman F., Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Sosyal Bilgiler ve Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Gözünden Vatandaşlık Eğitimi: Nitel Bir Çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 913-925.

Tıkman F., Yıldırım E., Şentürk M. (2017). Göç Metaforuna Yolculuk: Bir Fenomenolojik Çalışma. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (14), 104-126.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER