Ünvanı

Öğr. Gör.

Elif Esra Öztürk

Adı-Soyadı

Elif Esra Öztürk

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Beslenme ve Diyetetik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

elif.ozturk@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme ve Diyetetik

2009-2013

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Beslenme ve Diyetetik /Toplu Beslenme Sistemleri

2016-2018

Doktora

Hacettepe Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Beslenme ve Diyetetik

2018--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2016-2020

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2020--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Yağ Eşik Değeri ve Besin Alımı Üzerine Etkisi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Tat algısı, Yeme Bozukluğu, Yaşlılıkta Beslenme


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ozturk Duran E.E., Dikmen D. Are Weight Conrol Diets Cause Disordered Eating Behaviours İn Adults? Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics, 2018;118(9):a26. 

Ozturk Duran E.E., Dikmen D. Fat Threshold Effect Body Composition: A Double Blind Randomized Study. Clinical Nutrition, 2018; 37(1):145-146. 

Ozturk Duran E.E., Dikmen D. The fat taste sensitivity and its role in food intake: a randomized controlled study. The Nutrition Society Summer Conference 2018: Getting Energy Balance Right, 2018.

 Ozturk Duran E.E., Erdinc A.S., Parlak L., Dikmen D. Functional and Organic Food Preferences of Consumers. 1st International Food and Medicine Congress Abstract Book, 2018; e-ISBN-978-605-68220:186.

 Ozturk Duran E.E., Erdınc A.S., Dikmen D., Ellahi B. Egg vs Organıc Egg Preferences Of Turkısh Consumers Accordıng to Food Value Scale. Annals of Nutrition and Metabolism 2017;71(2):342. 

Ozturk Duran E.E., Ozgen L. Assessment of Consumers' Nutrition Label Reading Habits in Turkey. Clinical Nutrition, 2017;36 (1):137.

 Erdınc A.S., Ozturk Duran E.E., Dikmen D. Functıonal Food Preferences of Turkısh Consumers According to Food Value Scale. Clinical Nutrition, 2017;36 (1): 135.
 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ozturk Duran E.E., Dikmen D. Obezitede Tat Duyusunun Etkisi: Yağ Algısı, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018;6(5): 550-556.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Kara T., Öztürk Duran E. E., Güzel B. Yenilebilir Film ve Kaplamalar. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Mayıs 2017; p 48. 

Arıkan M., Öztürk E.E., Kaleli S., Senemoğlu N., Büyüktuncer Demirel Z. Okul Çağı Çocuklarında Sağlıklı Beslenme ve Besin Etiketi Eğitimlerinin Çocukların Beslenme Durumları ve Besin Etiketine Yaklaşımlarına Etkisi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 27-29 Haziran 2013; p 72.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER