Ünvanı

Doç. Dr.

Efe Çetin YILMAZ

Adı-Soyadı

Efe Çetin YILMAZ

Doğum Yılı ve Yeri

Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce (Advanced )

E-posta/Web

efeyilmaz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 / 1803

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilimdalı

-

Doktora

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilimdalı

-

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

-

Lisans

Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar-Elektronik Bölümü Kontrol Anabilimdalı

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı (Atatürk Üniversitesi Elektronik ve Otomasyon Bölümü) 2013-2017
Dekan Yard. 2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Investigation of two-body wear behavior of zirconia-reinforced lithium
silicate glass-ceramic for biomedical applications. COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND
BIOMEDICAL ENGINEERING, 1-19. (Yayın No: 6734720)
2. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Influence of lubricating conditions on the two-body wear behavior and
hardness of titanium alloys for biomedical applications. COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS
AND BIOMEDICAL ENGINEERING, 1-10. (Yayın No: 6390289)
3. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Effect of contact load upon attrition-corrosion wear behavior of biocomposite
materials: In vitro off-axis sliding contact-chewing simulation. Biomedical Research
Journal, 7(1), 17-23., Doi: 10.4103/BMRJ.BMRJ_2_20 (Yayın No: 6288119)
4. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Effect of Artificial Saliva on the Mechanical and Tribological Behavior
ofNano?/Micro?Filled Biocomposite Materials for Biomedical Applications. Journal of Dental
Research and Review, 7(2), 37-41., Doi: 10.4103/jdrr.jdrr_19_20 (Yayın No: 6306019)
5. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). The Effect of Chewing Force and Abrasive Medium on Wear Resistance
of Composite Materials Through Chewing Simulation. MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS,
56(2), 261-268., Doi: 10.1007/s11029-020-09878-2 (Yayın No: 6112677)
6. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Effect of sliding wear mechanism condition on the wear behavior of
dental biocomposite materials. Dentistry and Medical Research, 8(1), 18-22., Doi:
10.4103/dmr.dmr_2_20 (Yayın No: 6255583)
7. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2020). Effects of Contact?Stress on Wear Behavior
ofZirconia?Reinforced Lithium Silicate Glass?Ceramic. Biomedical and Biotechnology Research
Journal (BBRJ), 4(1), 51, Doi: 10.4103/bbrj.bbrj_148_19 (Yayın No: 6137173)
8. YILMAZ EFE ÇETIN (2020). Investigation of three?body wear behavior and hardness of
experimental titanium alloys for dental applications in oral environment. Materialwissenschaft und
Werkstofftechnik (Materials Science Engineering Technology), 51(1), 47-53., Doi:
10.1002/mawe.201900033 (Yayın No: 6019698)
9. YILMAZ EFE ÇETIN (2019). Effect of Sliding Movement Mechanism on Contact Wear Behavior of
Composite Materials in Simulation of Oral Environment. Journal of Bio- and Tribo-Corrosion, 5(3),
63-72., Doi: 10.1007/s40735-019-0258-0 (Yayın No: 5828318)
10. YILMAZ EFE ÇETIN (2019). Investigation of two-body wear resistance of composite materials for
biomaterial application in oral environment: the influence of antagonist material. Materials
Technology, 35(3), 159-167., Doi: 10.1080/10667857.2019.1660476 (Yayın No: 5225727)
11. YILMAZ EFE ÇETIN (2019). Effects of thermal change and third-body media particle on wear
behaviour of dental restorative composite materials. Materials Technology, 34(11), 645-651., Doi:
10.1080/10667857.2019.1611201 (Yayın No: 5057669)
12. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2019). Effect of artificial aging environment and time on
mechanical properties of composite materials. Journal of Dental Research and Review, 5(4), 111-
115., Doi: 10.4103/jdrr.jdrr_50_18 (Yayın No: 4808260)
13. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2018). Investigation of three-body wear of dental materials
under different chewing cycles. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, 25(4),
781-787., Doi: 10.1515/secm-2016-0385 (Yayın No: 3469417)
14. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2018). Investigation of Two- and Three-Body Wear
Resistance on Flowable Bulk-Fill and Resin-Based Composites. Mechanics of Composite Materials,
54(3), 395-402., Doi: 10.1007/s11029-018-9750-8 (Yayın No: 3713412)
15. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP,YESIL DUYMUS ZEYNEP,ÖZDOGAN ALPER (2018). Effect of
ambient pH and different chewing cycle of contact wear on dental composite material. Dentistry
and Medical Research, 6(2), 46-50., Doi: 10.4103/dmr.dmr_26_18 (Yayın No: 4489564)
16. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2017). YAPAY AGIZ SIVISINDA TERMAL ÇEVRIMIN
KOMPOZIT RESTORATIF MALZEMELERININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜGÜ ÜZERINDEKI ETKISI.
Technological Applied Sciences, 12(2), 38-42. (Yayın No: 3468661)
17. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP,YESIL DUYMUS ZEYNEP,ÖCAL MUSTAFA (2017). Effects of
two-body wear on microfill, nanofill, and nanohybrid restorative composites. Biomedical and
Biotechnology Research Journal (BBRJ), 1(1), 25, Doi: 10.4103/bbrj.bbrj_36_17 (Yayın No:
3524579)
18. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2016). WEAR PROPERTIES OF NANOFILLED AND
MICROFILLEDCOMPOSITE RESTORARIVE MATERIALS. The International Journal of Energy and
Engineering Sciences, 15-22. (Yayın No: 3736598)
19. YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2016). Effect of thermal cycling andmicrohardness on
roughness ofcomposite restorative materials. Journal of Restorative Dentistry, 3(4), 93-96., Doi:
10.4103/2321-4619.188233 (Yayın No: 2857215)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YILMAZ EFE ÇETIN (2019). WEAR MECHANISMS OF INTRA-ORAL TRIBOLOGY REVIEW. 4th
INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:5592657)
1.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2019). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ARTIFICIAL
AGING ENVIRONMENTTEMPERATURE ON MECHANICAL BEHAVIOR OF BIO-COMPOSITE
MATERIALWITH NANO FILLER. 4th INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONGRESS (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5592668)
2.
YILMAZ EFE ÇETIN (2019). EFFECT OF TEMPERATURE CHANGE AND DWELL TIME ON SURFACE
ROUGHNESS OF COMPOSITE MATERIAL IN ARTIFICIAL SALIVA MEDIUM. 4th INTERNATIONAL
ENERGY ENGINEERING CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5592625)
3.
YILMAZ EFE ÇETIN (2019). COMPOSITES USED AS DENTAL BIOMATERIALS IN HUMAN BODY A
REVIEW. 4th INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5592607)
4.
YILMAZ EFE ÇETIN (2019). ZIRKONYA ILE GÜÇLENDIRILMIS LITHIUM SILICATE BIOSERAMIK
M A L Z E M E S I N I N F A R K L I A S I N M A M E K A N I Z M A L A R I N D A K I T R I B O L O J I K
DAVRANISINININCELENMESI. The International Conference of Materials and Engineering
Technologies (TICMET’19) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5592720)
5.
YILMAZ EFE ÇETIN (2019). BIYO-MALZEME OLARAK KULLANILAN TITANYUMALASINMLARININ
ASINMA DAVRANISLARI BIR INCELEME. The International Conference of Materials and
Engineering Technologies (TICMET’19) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5592740)
6.
YILMAZ EFE ÇETIN (2019). EFFECT OF SLIDING CONDITION ON WEAR BEHAVIOR OFCOMPOSITE
MATERIALS. The International Conference of Materials and Engineering Technologies (TICMET’19)
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5592759)
7.
YILMAZ EFE ÇETIN (2018). Termal Degisimin Nano-Yapılı Kompozit Malzemerlin Direkt-Temas
Asınma Davranısı Üzerindeki Etkisi. International Conference on Multidisciplinary, Science,
Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4463310)
8.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2018). EVALUATION OF WEAR BEHAVIOUR OF LITHIUM
DISILICATEGLASS CERAMIC MATERIALS UNDER IN VITRO CHEWING TESTS. International
Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai) (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4463321)
9.
YILMAZ EFE ÇETIN (2018). A SCRUTINY STUDY ON CORROSION BEHAVIOR OF STEEL AND
COMPOSITE STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENT. International Conference on
Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’18 Dubai) (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4463411)
10.
YILMAZ EFE ÇETIN (2018). Investigation of Attrition-Corrosion Behaviour of Nano-Filed Dental
Composite Materials. KORSEM’18-The XVth International Corrosion Symposium (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4445500)
11.
YILMAZ EFE ÇETIN (2018). Effect of Thermal Cycling on Contact-Wear Behaviour of Composite
Materials in Chemical Corrosion Environment. KORSEM’18-The XVth International Corrosion
Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4445507)
12.
YESIL DUYMUS ZEYNEP,ATES SABIT MELIH,NEVRUZOGLU VAGIF,TOMAKIN MURAT,YÜZÜAK
ERCÜMENT,Hacıoglu Gizem,YILMAZ EFE ÇETIN,Süleyman Firas (2017). Examination of the
Biocompatibility of Nano-sized Ag Layer Prepared on Ti-6Al-4V by New Experimental Procedures.
13th Nanoscience and Nanotechnology Conference (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3645002)
13.
NEVRUZOGLU VAGIF,YESIL DUYMUS ZEYNEP,TOMAKIN MURAT,YÜZÜAK ERCÜMENT,ATES SABIT
MELIH,BULDU IBRAHIM,YILMAZ EFE ÇETIN,SÜLEYMAN FIRAS (2017). Investigation of
Characteristic Properties of Ag coated Ti-based Material by Cold Substrate Method”. 8th
International Advanced Technologies Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3697221)
14.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2017). EFFECT OF ARTIFICIAL AGING ENVIRONMENT ON
MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS. 2nd INTERNATIONAL ENERGY AND
ENGINEERING CONFERENCE 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3608282)
15.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2017). EVALUATION OF WEAR BEHAVIOUR OF COMPOSITE
MATERIALS UNDER DIFFERENT CHEWING LOADING. 2nd INTERNATIONAL ENERGY AND
ENGINEERING CONFERENCE 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3608281)
16.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP,YESIL DUYMUS ZEYNEP,ÖZDOGAN ALPER (2017). Effect of
Ambient pH of Wear on Dental Composite Material. 2nd International Conference on Advanced
Engineering Technologies 2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3590069)
17.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2017). Effect of Stroge Aftificial Saliva on Surface
Roughness and Microhardness of Restorative Composite Materials. 2nd International Conference
on Advanced Engineering Technologies 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3590075)
18.
5
ÖNER ILHAN VOLKAN,YESILYURT MUHAMMET KAAN,YILMAZ EFE ÇETIN,ÖMEROGLU GÖKHAN
(2017). Soguk Iklim Bölgelerinde Isı Pompası ve Fotovoltaik PV Hibrit Sisteminin Kullanımının
Arastırılması. 2nd International Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3608267)
19.
YILMAZ EFE ÇETIN,ÖNER ILHAN VOLKAN,YESILYURT MUHAMMET KAAN,ÖMEROGLU GÖKHAN
(2017). Rüzgâr Türbinlerinde Olusan Yorulma ve Asınma Mekanizmaları. 2nd International
Conference on Advanced Engineering Tecnologies, 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3608262)
20.
YESILYURT MUHAMMET KAAN,ÖNER ILHAN VOLKAN,ÖMEROGLU GÖKHAN,YILMAZ EFE ÇETIN
(2017). Energy Storage: Need, Value, Perspectives and Prospects. 2nd International Conference
on Advanced Engineering Tecnologies, 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3608268)
21.
YILMAZ EFE ÇETIN,YESILYURT MUHAMMET KAAN,ÖNER ILHAN VOLKAN (2017). Degration and
Stabilization of Organic Solar Cells. International Conference on Engineering and Natural Science,
2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3507598)
22.
YESILYURT MUHAMMET KAAN,ÖNER ILHAN VOLKAN,ÖMEROGLU GÖKHAN,YILMAZ EFE ÇETIN
(2017). Wave Energy as a Renewable Energy for Turkey. International Conference on
Sustainable Development, 2017, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3508188)
23.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2016). WEAR PROPERTIES OF NANOFILLED AND
MICROFILLED COMPOSITE RESTORARIVE MATERIALS. International Energy and Engineering
Conference 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2877941)
24.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP,ÖNER ILHAN VOLKAN,YESILYURT MUHAMMET KAAN (2016).
Investigation of Mechanical Properties of Restorative Composites After Artifical Aging.
International Energy and Engineering Conference 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:2877942)
25.
YILMAZ EFE ÇETIN,SADELER RECEP (2016). YAPAY AGIZ SIVISINDA TERMAL ÇEVRIMIN
KOMPOZIT RESTORATIF MALZEMELERININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜGÜ ÜZERINDEKI ETKISI.
14.Uluslararası Korozyon Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2877935)
26.
YILMAZ EFE ÇETIN,ÖNER ILHAN VOLKAN,YESILYURT MUHAMMET KAAN (2016). VÜCUT
IÇERISINDE KULLANILAN IMPLANTLARIN KOROZYONU. 14.Uluslararası Korozon Sempozyumu
(Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2877939)
27.
ÖNER ILHAN VOLKAN,YILMAZ EFE ÇETIN,YESILYURT MUHAMMET KAAN (2016). Biyodizel Yakıtın
Korozyon Davranısları. 14.Uluslararası Korozyon Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:2877940)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

TUBİTAK

Termal Yorulma ve Çiğneme Simülatörünün Tasarımı ve İmalatı


Atatürk Üniversitesi Kapsamlı Bilisel Araştırma Projesi (K-BAP)

Yüksek Sıcaklıkta çalışabilen Thermal Fatigue cihazının tasarımı ve üretimi yapılarak  316L Paslanmaz Çeliğin Termal Yorulma Davranışının İncelenmesi

TUBİTAK

Endüstriyel Otonom Kontrollü Ayrıstırma Sistemi  TÜBITAK PROJESI, Danısman:YILMAZ EFE ÇETIN,(ULUSAL)

Fikri-Mülkiyet Koruma Projesi

Çigneme simülatörü ve termal yorulma cihazı (Fikri Mülkiyet Destek Projesi), Yüksekögretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, :YILMAZ EFE ÇETIN, , 16/08/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

ÖDÜLLER

1. Best Oral Presentation Award in Materials Science and Nanotechnology Engineering (BIomaterials
and Nanotechnology) ( International Conference on Advanced Engineering Technologies 2017),
BAYBURT ÜNIVERSITESI, 2017
.
2. 2 nd INTERNATIONAL ENERGY ENGINEERING CONFERENCE 2017 BEST PRESENTATION
RECOGNITION (Paper Title: Evaluation of Wear Behaviour of Composite Materials Under Different
Chewing Loading), GAZIANTEP ÜNIVERSITESI, 2017
.
3. ULAKBIM YAYIN TESVIK IKRAMIYESI, ATATÜRK ÜNIVERSITESI, 2017

ULAKBIM YAYIN TESVIK IKRAMIYESI, KİLİS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI, 2018

ULAKBIM YAYIN TESVIK IKRAMIYESI, KİLİS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI, 2018

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER