Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

EBRU ÖZTÜRK ÇOPUR

Adı-Soyadı

EBRU ÖZTÜRK ÇOPUR

Doğum Yılı ve Yeri

1987-Bahçe/OSMANİYE

Fakülte/Yüksekokul

YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

HEMŞİRELİK

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

ebruozturkcopur@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

7006

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Fakültesi

2005-2010

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

2011-2013

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

2013-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksek Okulu

2010 Eylül-2011 Şubat

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

2011 Şubat-2019 Kasım

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

2019 Kasım-2020 Şubat

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

2020 Şubat--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı 2020 Mart--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

.      Ulutaşdemir N, Çırpan M, Çopur Ö. E., Tanır F. (2015) Occupational Risks of Health Professionals in Turkey as an Emerging Economy. Journal of Annals of Global Health,1-8.

·       Taş D., Çopur  Ö. E., Ünlü H., Tüzün Z., Özcebe, L. H. (2017). Quality of life and self-efficacy of adolescents with chronic health conditions. Dicle Tıp Dergisi, 44(3): 257-265.

·       Taş D., Ünlü H., Çopur Ö. E., Tüzün Z., Özcebe L. H. (2017). Weight perception in adolescents and their relationships with quality of life and self-efficacy. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital, 7(2): 133-140.

·       Emiroğlu O. N., Kuru N., Çopur Ö. E. (2018). Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezlerin Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2): 116-127.

·       Ulutaşdemir N, Dokur M, Bayraktar N, Bostanoğlu H, Çopur Ö. E., Çolakfakıoğlu İ. (2015). Gaziantep’te Özel Bir Fabrikada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Değerlendirilmesi. Faculty of Health Sciences Journal/ISSN:2149-0813. 1(1).

·       Aşiret D. G, Kaymaz T. T, Çopur Ö. E., Akyar İ. (2017). Ageism Attitude towards Elderly: Young Perspective. International Journal of Caring Sciences, 10(2), 819-825.

·       Öztürk E., Öztaş D. (2012). Transkültürel Hemşirelik. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 293-300.

·       Çopur Ö. E., Ulutaşdemir N., Balsak H. (2015). Çocuk ve Suç. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. Vol 1. No Suppl2 (2015) 120-124.

·       Ulutaşdemir N., Özmusul B., Çopur Ö. E. (2019). Gaziantep’te Merkez Atık Su Arıtma Tesisinde Üç Yıllık Risk Değerlendirmesi Analizi. Sağlık Akademisi Kastamonu, 4(1), 22-33.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

.       Ulutaşdemir N., Tabak R.S., Deveci S.E., Öztürk E. Türkiye’deki Üniversitelerde Yaşam Boyu Öğrenim. Uluslararası YÖK Kongresi (UYK2011), Oral Presentation, 27-29 Mayıs 2011 İstanbul.

·       Ulutaşdemir N., Öztürk E., Dokur M. Nursing Education in Turkey and U.S. European Social Science Research Conference, Oral Presentation,19-21 Haziran 2012 İstanbul.

·       Ulutaşdemir N., Öztürk E., Aydın N., Sertbaş G. Models of Nursing Education. European Social Science Research Conference, Oral Presentation, 19-21 Haziran 2012 İstanbul.

·       Ulutaşdemir N., Tekgöz İ., Karataş D., M., Çopur Ö. E. Gaziantep’te Özel Bir Halı Fabrikasında İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Oral Presentation, 8-11 Mayıs 2016 İstanbul.

·       Ulutaşdemir N., Çopur Ö. E. Gaziantep ili Şahinbey İlçesi Küçükkızılhisar Mahallesi’nde Yaşayan Dezavantajlı Gruplara Verilen Halk Sağlığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23-26 Nisan 2018 Ankara.

·       Emiroğlu N. O, Kuru N., Çopur Ö. E. Türkiye’de 2009-2016 Yılları Arasında İş Sağlığı Hemşireliği Alanında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Oral Presentation, 06-07 Mayıs 2016 Kocaeli.

·       Emiroğlu N. O., Çopur Ö. E., Kuru N. Ülkemizde 2012-2014 Yılları Arasında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Gerçekleştirilen Şiddet Olaylarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Oral Presentation, 06-07 Mayıs 2016 Kocaeli.

·       Yücesan A., Çopur Ö. E, Emiroğlu N. O. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili Hemşirelik Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Oral Presentation, 14-15 Nisan 2016 Kocaeli.

·       Aşiret D., G., Öztürk E., Türten T., Akyar İ. Communities’ Ageism Attitude Towards Elderly. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Oral Presentation 23-27 Haziran 2013 Seoul, Korea.

·       Çopur Ö. E. Using of Solution Focused Brief Therapy on Bullying in Schools. 6th World Nursing & Healthcare Conference, Oral Presentation, 15-17 Ağustos 2016 Londra/İngiltere.

·       Çopur Ö. E. Advantages and Disadvantages of Home Care for Care Givers. 6th World Nursing & Healthcare Conference, Oral Presentation, 15-17 Ağustos 2016 Londra/İngiltere.

·       Çopur Ö. E. Person Centered Care in Nursing. 6th World Nursing & Healthcare Conference, Oral Presentation, 15-17 Ağustos 2016 Londra/İngiltere.

·       Çopur Ö. E, Kubilay G. University Students' Opinions About The Services Given At Student Health Centers. 6th International Nursing Management Conference Oral Presentation 27-29 Ekim 2014 Bodrum, Türkiye.

·       Çopur Ö. E., Pehlivanoğlu B., Tacal Ö., Orhan D. The General Information About the Active Supervisors of Hacettepe University Institute of Health Sciences. 12th Orpheus Conference PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the interdiciplinary Perspective, 04-06 Mayıs 2017 Litvanya.

·       Çopur Ö. E., Pehlivanoğlu B., Tacal Ö., Orhan D. The Graduate’s Perspectives for the Education in Hacettepe University Institute of Health Sciences. 12th Orpheus Conference PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the interdiciplinary Perspective, 04-06 Mayıs 2017 Litvanya.

·       Çopur Ö. E., Pehlivanoğlu B., Tacal Ö., Orhan D. Evaluation of Current Status and Scientific Activities of the Graduate Students in Hacettepe University Institute of Health Sciences in 2016. 12th Orpheus Conference PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the interdiciplinary Perspective, 04-06 Mayıs 2017 Litvanya.

·       Çopur Ö. E., Kuru N., Seyman C. Ç, Kubilay G. Overview of Evidence Based Practice in Nursing. 6th International Nursing Management Conference Poster Presentation 27-29 Ekim 2014 Bodrum, Türkiye.

·       Çopur Ö. E., Ulutaşdemir N., Kubilay G. Skill Mix at Health Systems. 6th International Nursing Management Conference Poster Presentation 27-29 Ekim 2014 Bodrum, Türkiye.

·       Çopur Ö. E., Tozkoparan B., Karabulut E., Yaşar Ü., Fadıllıoğlu E. Evaluation Of Graduate Students’ Scientific Development At The Hacettepe University Graduate School Of Health Sciences, 10th ORPHEUS Conference: Challenges in Evaluation of Research outcome in PhD Education, Poster Bildiri, 16-18 April 2015, Belgrade, Sırbistan.

·       Çopur Ö. E., Ulutaşdemir N. Hemşirelik Eğitimi ve Uygulamalarında Sağlığın Geliştirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 05-08 Kasım 2017 Ankara.

·       Çopur Ö. E., Ulutaşdemir N. Küreselleşme, Küresel Sağlık ve Hemşirelik. 5. Uluslararası 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 05-08 Kasım 2017 Ankara.

·       Çopur Ö. E., Ulutaşdemir N. Sağlık Sisteminde Meydana Gelen Değişiklikler ve Hemşireliğe Etkisi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 05-08 Kasım 2017 Ankara.

·       Kahraman N., Çopur Ö. E. Günümüzde Adli Hemşirelik Çalışma Alanları. Uluslararası II. Adli Hemşirelik ve I. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Poster bildiri, 3-4 Kasım 2016 Kırıkkale.

·       Çopur Ö. E. Community Mental Health Services in Turkey. III. European Festival of Psychiatric Nursing Poster Presentation 6-9 Kasım 2014 Malta.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

.      Çopur Ö. E., Kubilay, G. (2017). Üniversite öğrencilerinin öğrenci sağlık merkezlerinde sunulan hizmetlere ilişkin görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 4(1): 15-21.

·       Çopur Ö. E., Kuru N., Seyman C. Ç. (2015). Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalara Genel Bir Bakış. Journal of Health and Nursing Management, 1(2): 51-55.

·       Ulutaşdemir, N., Dokur, M., Çopur Ö. E. (2015). The evaluation of Burnout level among nurses giving care to postwar Syrian refugee patients. Acta Medica, 4: 65–72.

·       Ulutaşdemir N., Balsak H., Çopur Ö. E., Demiroğlu N. Halk Sağlığı Hemşireliğinin Bir Dalı: Okul Sağlığı Hemşireliği. Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs- Special Topics 2016; 2(1) s:121-124.

·       Çopur Ö. E., Emiroğlu O. N. (2017). Birey Odaklı Bakım ve Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarındaki Önemi. Turkiye Klinikleri Public Health Nursing-Special Topics, 3(2), 61-65.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

.         Taş D., Çopur Ö. E., Tüzün Z., Ünlü H., Özcebe, H. L. Adolesanlarda Kronik Hastalık Görülme Sıklığı ile Öz Yeterlilikleri ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi ‘’Ergen ve Riskler’’, Sözel Bildiri, 28-29 Kasım 2014, İzmir.

·         Öztürk E., Çiçek A., Ulutaşdemir N., Arak A., Yıldırım N., Huylu M. ve di. Yeni Hemşirelik Yasası ile Gelen Erkek Öğrencilerin Meslekten Memnuniyet Düzeyleri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, P-38, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep.

·         Ulutaşdemir N., Öztürk E., Köklü H., Gündeş S., Keleş E., Özdemir F. Kilis Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Lisesini Seçme Nedenleri ve Eğitime Etkisi. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, P-41, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep.

·         Öztürk E., Ulutaşdemir N., Purtaş M., İçli H., Çimen Ö., Çoban S. ve di. Kilis Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğine Bakış Açıları ve Beklentileri. 10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, P-36, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep.

·         Öztürk E., Öztaş D. Hemşirelik Uygulamaları ve Etik. Multidisipliner Etik Kongresi, 28-30 Mayıs 2012, Niğde.

·         Ulutaşdemir N., Deveci E. S., Dokur M., Çopur Ö. E., Özince R. M. Gaziantep’te Bazı Küçük Ölçekli İşletmelerde Risk Değerlendirmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri, 20-24 Ekim 2014, Edirne.

·         Çopur Ö. E, Ulutaşdemir N., Balsak H. Çocuk ve Suç. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Sözel Bildiri, 11-13 Mayıs 2015, Ankara.

·         Ulutaşdemir N., Dokur M., Öztürk E., Özmen Y. Savaş Sonrası Göçle Gelen Cerrahi Tedavi Yapılan Suriyeli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Tükenmişlik Durumlarının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, P-49. 3-5 Haziran 2013, Antalya.

·         Öztürk E., Ulutaşdemir N. Tıbbi Hatalar ve Hemşirelik. Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu, P. 11-12 Nisan 2013, Denizli.

·         Aslan F., Kabasakal E., Öztürk E. Temel Halk Sağlığı Bağlamında Toplumun İlaç Kullanma Alışkanlığının İncelemesi Üzerine Bir Araştırma. 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, P-817. 02-06 Ekim 2012, Bursa.

·         Öztaş D., Öztürk E. Okul Sağlığı ve Ülke Örnekleri. 2.Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu P-17, 17-18 Mayıs 2012, Adana.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER