Ünvanı

Arş. Gör.

Dilan Kuruyer

Adı-Soyadı

Dilan Kuruyer

Doğum Yılı ve Yeri

1995/ Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

dilankuruyer@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 62-1745

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2014-2018

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Sosyal Bilgiler Eğitimi

2018-2020

Doktora

Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi

2020-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tablo, Grafik ve Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Beceri Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Durmuş, E. ve Kuruyer, D. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tablo, Grafik ve Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisine İlişkin Görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 46-71. DOI: 10.33437/ksusbd.793809

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Durmuş, E. ve Kuruyer, D. (2019, Kasım). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tablo, Grafik ve Diyagram Çizme ve Yorumlama Becerisine İlişkin Görüşleri. 8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, s. 289-308, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER