Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Veysel ÇAKIR

Adı-Soyadı

Mehmet Veysel ÇAKIR

Doğum Yılı ve Yeri

15.01.1974/Besni

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık

Bölüm

Makine Mühendisliği

Yabancı Dil

ingilizce

E-posta/Web

cakir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(0348) 814 26 66 / 1650

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

-1996

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

-2004

Doktora

Gaziantep Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği

-2014

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi Kilis MYO

1997-2007

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kilis MYO Makine Böl.

2007-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Gaziantep Üniversitesi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü.

2014-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi. Makine Mühendisliği Bölümü.

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

  Design of a Gear Research Test Rig. Gaziantep Üni. Makine Müh., Ocak 2004


Doktora Tezi

  Evaluation of Multi-Stage Electro Discharge Machining (EDM) Parameters, Gaziantep Üni. Makine Müh., Ocak 2014

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

  Ahmet Şumnu           : Design and Analysis of Stewart Platform, MSc Thesis, Gaziantep Uni., Makine Müh. Yardımcı danışman. Temmuz 2015.


Didem Kınay           : Experimental investigation of aluminium to composite joints. MSc Thesis, Gaziantep Uni., Uçak ve Uzay Müh. Danışman. Temmuz 2018


Saeed Barooud       : Design of a User-friendly Software for Aircraft Performance Estimation. MSc Thesis, Gaziantep Uni., Uçak ve Uzay Müh. Danışman. Eylül 2018H. Ahmet Erol         : Arc Stud Welding of Hollow Parts. MSc Thesis, Gaziantep Uni., Makine Müh. Yardımcı danışman. Haziran 2018


Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Makina Mühendisliği Böl. Başk. 2018-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bil. Ens. Md. Yrd. 2017-2018
Kilis MYO Teknik Programlar Böl. Başk. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007-2008
Havacılık ve Uzay Bil. Fak. Dekan Yrd. Gaziantep Üniversitesi 2015-2016

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1.1.1.      M. V. Cakir, O. Eyercioglu, K. Gov, M. Sahin and S. H. Cakir. Comparison of Soft Computing Techniques for Modelling of the EDM Performance Parameters Advances in Mechanical Engineering. Volume 2013 (2013), Article ID 392531, 15 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/3925311.1.2.     O Eyercioglu, M.V Cakir, and K Gov. (2014) Influence of machining parameters on the surface integrity in small-hole EDM. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture. 228(1). 51-61 DOI 10.177/09544054164987301.1.3.     Gov K., Eyercioglu Ö., Cakir M. V. (2013) Hardness effects on abrasive flow machining. Strojniski vestnik-Journal of Mechanical Engineering 59 (2013)10, 626-6311.1.4.      A. Şumnu, İ. H. Güzelbey, M. V. Çakır (2017) Simulation and PID control of a Stewart platform with linear motor. Journal of Mechanical Science and Technology 31 (1) (2017) 345-356 DOI 10.1007/s12206-016-1238-7


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


1.1.1.     N., Yıldırım, M. V., Çakır, S., Kapucu,“A Triz Approach to Present and Future Development of the Olive-oil Processing Technology”, 5’th International Symposium on Olive Growing, 27 September 2 October 2004 İzmir/ Türkiye.1.2.1.     EKŞİ İbrahim Halil, ÇAKIR M. Veysel, BÜYÜKKONUKLU Buket, ÖZÇALICI Mehmet, Prediction of Firm Value with Financial Structure Items: An Implementation on Metal Industry. Fourth International Conference on Financial and Actuarial Mathematics.,2011, Sofia, Bulgaria.1.2.2.     Necip Fazıl Yılmaz, Mehmet Veysel Çakır, Hüseyin Ahmet Erol. Arc Stud Weldıng of AISI 304 Staınless Steel Hollow Parts. 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition(ICWET’16) . 11-13 May 2016. Gaziantep/Türkiye1.2.3.     Mehmet Veysel Çakır. Arc Stud Weldıng of Rectangular Parts. 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition(ICWET’16) . 11-13 May 2016. Gaziantep/Türkiye1.2.4.     Necip Fazıl Yılmaz, Mehmet Veysel Çakır, Musa Yılmaz. Saplama Kaynak Bağlantılarının Çekme Dayanımının Anfıs İle Modellenmesi. 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition(ICWET’16) . 11-13 May 2016. Gaziantep/Türkiye1.2.5.     Mehmet Veysel Çakır, Didem Kınay. Cam Elyaf Kompozitlerin Aluminyum Plaka İle Yapıştırılması ve Yapışmanın Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition(ICWET’16) . 11-13 May 2016. Gaziantep/Türkiye1.2.6.     Necip Fazıl Yılmaz, Halil Ibrahim Kurt, Murat Oduncuoglu, Mehmet Veysel Çakır. Altlık Tipinin Krom Karbür Çökelmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. 4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition(ICWET’16) . 11-13 May 2016. Gaziantep/Türkiye1.2.7.     Sumnu A., Güzelbey I.H., Cakir M.V., Analysis and PID control of the Stewart platform. 2nd Internatıonal Conference on Advances in Mechanıcal Engıneerıng Istanbul 2016. ICAME2016, Yildiz Technical University. (10-13 May, 2016).1.2.8.     Çakır M. Veysel, Kınay Didem. Shear Strength of Al-GFRP Joints Bonded with Nano Clay Reinforced Epoxy Adhesive. IATS' 2017 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey. ISBN: 978-605-82017-0-5


  1.2.9. Çakır M. Veysel, Kınay Didem. Impact Behavior of Al-GFRP Bonding with Nanoclay Particles Reinforced Adhesive. IATS' 2017 8th International Advanced Technologies Symposium. 19-22 October 2017 Elazığ, Turkey. ISBN: 978-605-82017-0-5


1.2.10.     Çakır M. Veysel, Kınay Didem. Effect of Nano-silica Particles on Shear Strength of Al-GFRP Bonding Joints. International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 ( IAREC’ 17), Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey. (16-18 November 2017. ISBN: 978-605-245-037-61.2.11.     Çakır M. Veysel, Kınay Didem. Effect of Nano-silica Particles on Impact Behavior of Al-GFRP Bonding Joint . International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 ( IAREC’ 17), Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey. (16-18 November 2017. ISBN: 978-605-245-037-6


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1.3.1.     M.V. Çakır, N. Yıldırım, S. Kapucu, “TRIZ Yaklaşimi İle Zeytinyaği İşleme Teknolojisinin Geçmişi ve Geleceği, MakinaTek, Sayı:98, Aralık 20051.3.2.     N.F. Yılmaz, M. V. Çakır, M. Yılmaz (2016). Saplama Kaynak Bağlantılarının Çekme Dayanımının ANFIS ileModellenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, 31(1), 79-88.1.3.3.     M.V. Çakır, D. Kınay (2016). Cam Elyaf Kompozitlerin Alüminyum Plaka ile Yapıştırılması veYapışmanın Mekanik Özelliklerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 31(1), 99-108.1.3.4.     Necip Fazıl YILMAZ, Halil İbrahim KURT, Murat ODUNCUOĞLU, , Mehmet Veysel ÇAKIR. Altlık Tipinin Östenitik Çeliklerde Krom Karbür Çökelmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi. Cilt: 4, No: 3, 2017 (341-348)


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


1.4.1.     ÇAKIR M. Veysel, YILDIRIM Nihat, KÜTÜK M. Akif, “Dişli İletim Hatalarını Araştırmak İçin Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı”, OTEKON’04 Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 21-23 Haziran 2004, BURSA1.4.2.     ÇAKIR M. Veysel, YILMAZ N. Fazıl, GÜNEŞ M. Hakan, “Makina İmalat Sanayinde Markalaşma ve Marka Tescili”, Marka Yönetim Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, GAZİANTEP1.4.3.     Kanca, E., Eyercioğlu, Ö., Göv, K. Karahan, I. H, Çakır, M. V., “Siyah Saç Levhalarda Kesme Yüzey Kalitesine Zımba Hızının Etkisinin İncelenmesi”, V. Makine Tasarımı ve İmalatı Teknolojileri Kongresi, Konya, 2009.1.4.4.     M. Veysel ÇAKIR, Kürşad GÖV, Ömer EYERCİOĞLU, Halil KÖKLÜOĞLU, Elektro Erozyonla Hızlı Delik Delme Parametrelerinin Delik Geometrisine Etkisinin İncelenmesi, VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 20111.4.5.     M. Veysel ÇAKIR, Kürşad GÖV, Ömer EYERCİOĞLU, Halil KÖKLÜOĞLU, Elektro Erozyonla Hızlı Delik Delme Parametrelerinin Delik Geometrisine Etkisinin İncelenmesi, VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi, Konya, 2011


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar


1.5.   ULUSLARASI ATIF SAYISI : 40
PROJELER

2017 (HUBF.YLT.17.02 ) - Nano parçacıklarla güçlendirilmiş epoksi ile birleştirilmiş Al-cam elyaf kompozit bağlantılarının mekanik özelliklerinin araştırılması -   BAP Yürütücü  

 01.05.2006/01.05.2009  Yüksek Kaliteli Zeytinyağı Üretimi İçin Değişik İşlem Tekniklerinin Araştırılması/Geliştirilmesi- Tübitak (burslu, doktora öğrencisi)

2009-Elektro erozyon ile kalıp imalatında çok kademeli isleme stratejisinin geliştirilmesi-   BAP Araştırmacı


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER