Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Burhan Bezekçi

Adı-Soyadı

Burhan Bezekçi

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Mimarlık-Mühendislik Fakültesi

Bölüm

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

burhanbezekci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66-1382

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Fırat Üniversitesi

2005-2009

Yüksek Lisans

University of Leeds

2011-2012

Doktora

University of Exeter

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-2017

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Halen

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Matematiksel Fizyoloji, Reaksiyon-Diffuzyon Sistemleri

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B. Bezekci and V. N. Biktashev Fast-slow asymptotic for semi-analytical ignition criteria in FitzHugh-Nagumo system Chaos, 27:093916, 2017.


B. Bezekci, I. Idris, R. D. Simitev and V. N. Biktashev Semi-analytical approach to criteria for ignition of excitation waves Phys. Rev. E, 92:042917, 2015.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B. Bezekci and V. N. Biktashev Analytical and Numerical Approaches to Initiation of Excitation Waves Dynamics Days Europe 2015, 06 September – 10 September 2015, Exeter, UK.


B. Bezekci and V. N. Biktashev Use of Perturbation Theory in the strength-duration relationship IMSEC 2017 Congress, 25 September – 27 September 2017, Adana, Turkiye


B. Bezekci and V. N. Biktashev Analytical and Numerical Approaches to Initiation of Excitation Waves Dynamics Days Europe 2015, 06 September – 10 September 2015, Exeter, UK.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

2011 - 2017 Master ve Doktora Bursu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER