Ünvanı

Öğr. Gör.

YILDIZ BURCU DOĞAN

Adı-Soyadı

YILDIZ BURCU DOĞAN

Doğum Yılı ve Yeri

1978/ ANKARA

Fakülte/Yüksekokul

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

burcudogan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66/1724

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

ABANT İZZET ÜNİVERSİTESİ- SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ- PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2001-2004

Lisans

ANKARA ÜNİVERSİTESİ- DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ- FELSEFE

1997-2001

Doktora

Hasan Kalyoncu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

2018--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

BOLU GÜNEŞ DERSHANESİ

2003-2004

Öğretmen

BOLU FİNAL DERSANESİ

2004-2005

Öğretmen

BOLU SINAV DERSANESİ

2005-2006

Öğretmen

DÜZCE KAVRAM DERSANESİ

2006-2012

Öğretmen

DÜZCE ÖZEL KÜLTÜR EĞİTİM KURUMLARI

2013 EYLÜL-ARALIK

Öğr. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2013 ARALIK-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Değerlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi"

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akar, H., Doğan Y.B., (2018) "The Role of Personal Values in Social Entrepreneurship". Universal Journal of Educational Research (1), 83-90 (Yayın No: 3724634) (Indexed in ERIC). https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1165404.pdf 

Akar, H., Doğan Y.B & Üstüner,M. (2018). The Relationships between Positive and Negative Perfectionisms, self-Handicaping,  Self-Efficacy and Academic Achievement. European Journal of Contemporary Education, 7(1). (Indexed in ESCI,ERIC and SCOPUS).  https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1172911.pdf 

Doğan, Y.B., Akar, H. & Üstüner, M. (2019). Examining the Measurement Invariance of the Teachers' Sense of Self-Efficacy Scale in Terms of Gender. International Journal of Evaluation and Research in Education, 8(2). (Indexed in ERIC). https://www.iaescore.com/journals/index.php/IJERE/article/view/18694 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

A.Osman, Doğan Y.B., Doğan M.M (2016) Özel Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Bütüncül Bir Bakış Açısı Düzce İli Örneği., III. İnternational Eurasian Educational Research Congress(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (yayın no: 3085031)

Doğan Y.B., Akar H. (2017). Öğretmen Adaylarının Kişisel Değerleri ile Sosyal Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişki. IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (yayın no: 3514837) 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi

Doğan Y.B., Akar H. (2017). Kendini Sabotaj, Özyeterlik, Mükemmelliyetçilik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki. IV. İnternational Eurasian Educational Research Congress(Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (yayın no: 3514839) 11-14 Mayıs 2017, Denizli- Pamukkale Üniversitesi


Doğan Y.B., (2018). Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarına Genel Bir Bakış. IV. İnternational Eurasian Journal of Scial and Economic Research (ASEAD) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 27-29 Ekim 2018, Antalya  

Doğan Y.B., Hacıfazlıoğlu,Ö. (2019). Sınırda Bir Şehirde Yeni Üniversitelilerin Yaşamları. III. İnternational Congress of Academic Studies (UBCAK) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 14-16 Ekim 2019, Antalya/Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi   

Doğan, Y. B., Asıcı, E., Karaman, M. A. & Lif, E. (2019). Üniversite Psikolojik Danışma Biriminin Kurulmasına Dair Öğrenci Görüşleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Kasım, Gümüşhane, TÜRKİYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER


Enhancing Professional Development of Syrian Refugee Teachers, Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, Uluslararası Mavi Hilal Kalkınma ve İnsani Yardım Vakfı desteği ve Learning First Eğitim, 01/09/2016 - 10/10/2016 (ULUSLARARASI PROJE)

"Let Everybody Inside-Lei" Stratejic Partnerships For School Education, Erasmus Plus Programme, 2017-1-TR01-KA201-045751 7-10 Şubat 2018 Fumane(VR)- Italy (ULUSLARARASI PROJE)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER