Ünvanı

Arş. Gör.

Bekir Sıddık KILIÇ

Adı-Soyadı

Bekir Sıddık KILIÇ

Doğum Yılı ve Yeri

İslâhiye

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Türkçe Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

bskilic@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 26 66/1726

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erzincan Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Eğitimi Bölümü

2009-2013

Yüksek Lisans

Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe Eğitimi

2014-2017

Doktora

Erciyes Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi

2017-Devam

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

BeyazBulut Dergisindeki Kurgusal Metinlerde Karakterler Aracılığıyla Verilen İletiler/Çocuk Edebiyatı

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Türkçe Eğitimi

Yabancılara Türkçe Öğretimi

Çocuk Edebiyatı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Türkçe Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörlüğü 2017-Devam ediyor.

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.  Biçer N. ve Kılıç B. S. (2017). Suriyeli Ögrencilere Türkçe Ögretmek Için Kullanılan Ders Kitaplarının Ögretmen Görüsleri Dogrultusunda Degerlendirilmesi. 

Ana Dili Egitimi Dergisi, 5(4), 649-663., Doi: 10.16916/aded.329809 (Kontrol No: 3727015)

2.  Kılıç, B. S. ve Yılmaz, O. (2018). Fakir Baykurt’un Masallarında Değer Eğitimi ve Masalların Türkçe Eğitimine Katkısı. 

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1104-1125. Doi:  http://dx.doi.org/10.7884/teke.4155                  

3. Kılıç, B. S. (2019).  Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Ev Ödevleri Hakkındaki Görüşleri. 

Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi2(1), 1-24.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ceded/issue/43113/522437 

4.  Kılıç, B. S. (2020). Panik yok!!! Ben mülteciyim isimli kitabın değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 129-134. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1171360  

5.  Kılıç, B. S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin dinleme becerisine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies - Language, 15(2), 947-962. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40405

6.  Göçer, A. ve Kılıç, B.S. (2020).Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Akademik Türkçe Öğrenme Amaçları ve Kullanım Yeterlikleri. Adiyaman Univesity Journal of Educational Sciences, 10(2), 87-104. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/777570

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Yılmaz Oğuzhan, Kılıç Bekir Sıddık (2015). İdealize Karakter Bağlamında Elif Şafak'ın Sakız Sardunya'sı. II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643643) 

2. Kılıç Bekir Sıddık ,Yılmaz Oğuzhan (2016). BeyazBulut Dergisindeki Kurgusal Metinlerde Karakterler Aracılığıyla Verilen İletiler. III. Uluslararası Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3647427)

3.  Ünlü Ayşe Sinem, Yılmaz Hatice Derya, Kılıç Bekir Sıddık (2016).İlk Gençlik Edebiyatında Karakter İncelemesi: Karin Karakaşlı Örneği. IX. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 

 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4. Kılıç  Bekir Sıddık ,YILMAZ Hatice Derya,TOPRAK Ayşe Sinem (2016). Dil Özelliği Bakımından İş Yeri İsimleri: Erzincan İli Örneği. Uluslararası Erzincan Sempozyumu. 

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3647435)

5. Kılıç  Bekir Sıddık, Yılmaz Oğuzhan (2017).   Fakir Baykurt’un Masallarında Değer Eğitimi. IV. Uluslararası Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

6.  Kılıç, Bekir Sıddık (2018). Eğitim-Doğa İlişkisi Bağlamında Palimpsest: Şiirsel Taş’ın Sekoyana’nın Kapıları. V. Uluslararası Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. Kılıç, Bekir Sıddık (2019). Kilis'teki İş Yeri İsimlerinin İki Dillilik Bağlamında İncelenmesi. VI. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi. 

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. Kılıç, Bekir Sıddık (2020).  Mülteci Çocuklar ve Çocuk Edebiyatı Yazarları Gözünden Göç ve Mültecilik.  VII. Uluslararası Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER


1. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS)   http://teis.yesevi.edu.tr/kapsamÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER