Ünvanı

Öğr. Gör.

Beyza ALPAYDIN

Adı-Soyadı

Beyza ALPAYDIN

Doğum Yılı ve Yeri

1987, Kilis

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Özel Eğitim

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

beyza.alpaydin@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği

2005-2009

Yüksek Lisans

University of Pittsburgh, School of Education, Pittsburgh/PA, General Special Education

2012-2014

Doktora

University of Massachusetts, Amherst, College of Education, Amherst,MA, Special Education (Focus on autism)

2014-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Ekrem Çetin İlköğretim Okulu ve İş Okulu

2009-2011

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

The Effectiveness of Point-of-View Video Modeling on Social and Communication Skills

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Otizm

 Yaygın gelişimsel bozukluk

Uygulamalı davranış analizi

Sosyal beceriler 

İletişim becerileri

Video model yöntemi ile öğretim

Tek denekli araştırma modeli


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alpaydın, B. (2020). The effectiveness of video modelling on social and communication skills: A systematic review. International Journal of Scholars in Education, 3(2), 363-373.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

February 4, 2018. Alpaydin, B. Effects of Technology-Based Intervention on Social Communication Skills for Children with Autism Spectrum Disorder. Poster presentation at the Association for Behavior Analysis International, 12th Annual Autism Conference, 2018, Miami, FL.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Alpaydin, B. (2020). The role of social media in dental education. In Editor, S. K. Buyuk (Ed.). Social media in dentistry. Akademisyen Kitapevi 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER