Ünvanı

Arş. Gör.

Ayşe Betül ŞENER

Adı-Soyadı

Ayşe Betül ŞENER

Doğum Yılı ve Yeri

1994, Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık

Bölüm

Mimarlık

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

betul.sener@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gebze Teknik Üniversitesi/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü

2013-2018

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mimarlık Ana Bilim Dalı Rölöve-Restorasyon Alanı

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER