Ünvanı

Arş. Gör.

Murat Berat Uçar

Adı-Soyadı

Murat Berat Uçar

Doğum Yılı ve Yeri

Malatya

Fakülte/Yüksekokul

M. R. Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

berat@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+903488142666,1738

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

2005-2010

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi

2014-2015

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi

2016-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi Z. G. Eğitim Fakültesi

2011-2015

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi M.R. Eğitim Fakültesi

2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Fen Bilimleri Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Çevre Eğitimi, Eğitimde Teknoloji Kullanımı


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

KAPUAM 2020-

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·       Uçar, M. B. & Canpolat, E. (2019). Modelling Preservice Science Teachers’ Environment-Friendly Behaviours. Australian Journal of Teacher Education, 44(2), 1-14. https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n2.1

·       Uçar, M. B. & Sahin, E. (2018). Pre-service Science Teachers’ Discrimination Level of Science and Pseudoscience. Science Education International, 29(4), 267-273.

·       Uçar, F. M., Uçar, M. B., & Caliskan, M. (2017). Investigation of Gifted Students` Problem-Solving Skills. Journal for the Education of Gifted Young, 5(3), 1-14.

·       Akuzum, C., Uçar, M. B., & Hidiroglu, F. M. (2015). Preservice Science Teachers Views On The Traineeship Applications. Journal of Computer and Education Research, 3(5), 144-165.

·       Akuzum, C. & Uçar, M. B. (2015). Self Efficacy and Concerns of Preservice Teachers towards Social Media Use as an Educational Tool. Mevlana International Journal of Moral and Values Education, 2(1), 38-54

·       Aküzüm C., Yavaş, T., Tan, Ç., & Uçar, M. B. (2015). Öğretmen Görüşleri Açısından Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. Journal of Turkish Studies, 10(3), 1-26. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.7843

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

·       Atasoy, M. & Uçar, M. B. (2020). Öğretmen Adaylarının Okudukları Metin ve Görselleri Anlayabilme Durumlarının İncelenmesi. In Proceedings of the International Pegem Conference on Education (IPCEDU-2020), Diyarbakir, Turkey, 16-19 September 2020 (pp. 460-461).

·       Uçar, M. B. & Sahin, E (2018). A Review on Assessment of Technological Pedagogical Content Knowledge for Pre-Service Science Teachers. In Proceedings of the 27th International Congress on Educational Sciences, 2099-2108. https://doi.org/10.14527/9786052414743

·       Uçar, M. B. & Sahin, E. (2018). Preservice Science Teachers Discrimination Level of Science and Pseudoscience. In Proceedings of the 10th World Conference on Educational Sciences, Prague, Czechia, 1-3 February 2018, (p.15).

·       Canpolat, E. & Uçar, M. B. (2017). Çevre Dostu Davranışların İncelenmesi: Çevresel Kimlik, Çevreye Yönelik Tutumlar ve Cinsiyetin Rolü. In Proceedings of the 1st International Education Research and Teacher Education Congress, Usak, Turkey, 14-16 September 2017 (pp. 705-706).

·       Uçar, M. B. & Tepe, T. (2017). Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Epistemolojik İnançları ile Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. In Proceedings of the 11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24-26 May 2017 (pp.87-88).

·       Uçar, M. B., Uçar, F. M., & Caliskan, M. (2017). Investigation of Gifted Students’ Problem-Solving Skills. In Proceedings of the International Congress for Gifted and Talented, Istanbul, Turkey, 7-9 April 2017 (p.95).

·       Uçar, M. B., Hidiroglu, F. M., & Akuzum, C. (2015). Preservice Science Teachers Views on the Traineeship Applications in School Experience Course. In Proceedings of the 2nd IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society, Istanbul, Turkey, 24-26 April 2015 (pp. 95-96).

·       Uçar, M. B. & Öztekin, C. (2013). A Study on Preservice Science Teachers’ Value Orientations: Predictive Influences of Environmental Identity, Gender Identity and Ecological Worldview. In Proceedings of the International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (IPALTE), Diyarbakir, Turkey, 2-4 October 2013  (p.157). Pegem Akademi.

·       Uçar, M. B., Demir, C., & Hiğde, E. (2013). Exploring the Self-Confidence of Preservice Science and Physics Teachers towards Technological Pedagogical Content Knowledge. In Proceedings of the 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 3381-3384.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.768

·       Demir, C., Hiğde, E., & Uçar, M. B. (2013). Views of Not Assigned Teachers about Professional Future. In Proceedings of the 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 3276-3280.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.747

·       Hiğde, E., Uçar, M. B., & Demir, C. (2013). The investigation of self-efficacy of Pre-service Science Teachers and Pre-service Physics Teachers towards Web Pedagogical Content Knowledge regarding Internet Use Habits. In Proceedings of the 5th World Conference on Educational Sciences, 116, 3395-3399. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.771

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

·       Aküzüm C., Tan, Ç., Taşdelen, T., &  Uçar, M. B. (2016). İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Örgütsel Kültür Algılamalarına İlişkin Bir Analiz. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ksusbd/issue/24104/255854

·       Aküzüm C., Taşdelen, T., Tan, Ç. & Uçar, M. B. (2015). İlköğretim Kurumu Öğrencilerinin Devamsızlık ve Okul Terki Nedenleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 167-192.

·       Yavaş, T., Aküzüm C., Tan, Ç., &  Uçar, M. B. (2014). Günümüz Okul Müdürlerinin Yeterliklerine Yönelik Veli Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 123-137.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Dostu Davranışlarının İncelenmesi: Çevresel Kimlik Cinsiyet Kimliği ve Çevreye Yönelik Değer Yönelimlerinin Rolü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/01/2013 - 31/12/2013 (ULUSAL)

ÖDÜLLER

Tübitak Destekli Hasat-4 Eğitim Teknolojileri AR-GE Proje Pazarı, İkincilik Ödülü, 27 Ekim 2016

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER