Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Alper YETKİNER

Adı-Soyadı

Alper YETKİNER

Doğum Yılı ve Yeri

1986 / Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ayetkiner@kilis.edu.tr / ayetkiner@hotmail.com / alperyetkiner@gmail.com

Telefon/Faks

0 348 814 26 66 / 1703

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretim

2012-2017

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Programları ve Öğretim

2009-2011

Lisans

Fırat Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği

2005-2009

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2018-

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2018 Şubat-2018 Aralık

Arş. Gör.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı

2012-2018

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2011-2012

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İlköğretimde İngilizce Öğretiminde Zihin Haritası Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Tutumlarına ve Kalıcılığa Etkisi

İlköğretimde ingilizce öğretiminde zihin haritası kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve kalıcılığa etkisi.

Danışman: Doç. Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ (2011)

Doktora Tezi

Türkiye'de Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

Türkiye'de aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi.

Danışman: Prof. Dr. Fatma BIKMAZ (2017)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Program geliştirme

Program değerlendirme

Öğretmen eğitimi

Öğretmen eğitimi programları

Lisansüstü öğretim

Öğretim ilke ve yöntemleri

Etkili İletişim ve Diksiyon

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretmen Eğitimi

Program Geliştirme

Program Değerlendirme

Yükseköğretim Programları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2021-
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü 2020-2021
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı 2018-2019
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü 2014-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Sosyal Medya - Web Sitesi Komisyonu Başkanlığı 2018-2021
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Sekreterliği 2013-2017

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Keleşoğlu, S. & Yetkiner, A. (2021).  Student Teachers Ask: Are We Workers or Colleagues? International Online Journal of Education and Teaching, 8(2), 832-852.

2.Sarı,  H. İ. & Yetkiner, A. (2020). Relationships between Job Satisfaction, Motivation and Life Satisfaction in the Teachers: A Structural Equation Modeling Study. International Journal of Progressive Education, 16(3), 210-222.

3.Yetkiner, A., Karadeniz, C. & Çıldır Gökaslan, Z. (2019).  “No Student Not Met Museum Education’’ A Practice of Volunteer Education Program in the Museum. Journal of Education and Future, 16(2), 79-91.

4.Yetkiner, A. & Bıkmaz, F. (2019). Novice teachers’ views on induction practices in Turkey. (Aday öğretmenlerin Türkiye’deki aday öğretmenlik uygulamaları ile ilgili görüşleri). Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 9(1), 73-104.

5.Yetkiner, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Mentor Öğretmenlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Journal of Turkish Studies, 14(1), 183-204. 

6.Taş, İ. D., Yetkiner, A. & İnce, M. (2017). The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal. European Scientific Journal, 13(16), 305-312.

7.Yetkiner, A., İnce, M. (2016). Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education. A Phenomenological Research. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(3), 377-388.

8.Gömleksiz, M. N., Yıldırım, F. ve Yetkiner, A. (2011). Hayat Bilgisi Dersinde Alternatif Ölçme Değerlendirme Tekniklerinin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri. NWSA Academic Journals, 6(1), 823-840.

9.Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. NWSA Academic Journals, 5(3), 12-23.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.Yetkiner, A. (2021).  The Pre-Professional Identity Perception of Teacher Candidates. 8. International Congress on Curriculum and Instruction. 25-27 March 2021 Burdur, Turkey.

2.Keleşoğlu, S. & Yetkiner, A. (2021).  School Experience Under COVID-19’s Shadow.  8. International Congress on Curriculum and Instruction. 25-27 March 2021 Burdur, Turkey.

3.Yetkiner, A. (2020). Uzaktan Lisansüstü Öğretimin Lisansüstü Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. IV. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi. 19-21 Aralık 2020 İstanbul, Türkiye.

4.Sarı, H., İ. & Yetkiner, A. (2019). Öğretmenlerin İş Doyumu, Motivasyonu ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 7-9 Kasım 2019 Gümüşhane, Türkiye. 

5.Yetkiner, A. (2019). Comparison of Novice Teacher Training Programs in Different Countries. 7th International Congress on Curriculum and Instruction. 9-12 October 2019 Ankara, Turkey.

6.Taş, İ. D., & Yetkiner, A. (2019). Evaluation of the 2018 Elementary National Curriculum for Life Science.  7th International Congress on Curriculum and Instruction9-12 October 2019 Ankara, Turkey.

7.Cesur, B. & Yetkiner, A. (2019). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. 6th International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 June 2019, Ankara, Turkey.

8.Yetkiner, A., Karaoğlan, M. & Bektaş, F. (2019). Okul Yöneticilerinin Öğrenmeye Ayırdıkları Zamana İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 14-16 Mart 2019 Mersin, Türkiye.

9.Atik, A. D. & Yetkiner, A. (2019). Biyoloji Öğretim Programı Kazanımlarının Üst Düzey Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 14-16 Mart 2019 Mersin, Türkiye.

10.Yetkiner, A. (2018). Determination Of Teacher Candidates' Views On Mentor Teachers. 6th International Congress on Curriculum and Instruction. 11-13 October 2018 Kars, Turkey.

11.Yetkiner, A., Karadeniz, C. & Çıldır, Z. (2018). Evaluation of Museum Education Curriculum and Volunteer Museum Educators. 27. International Conference on Educational Sciences. 18-22 April 2018, Antalya, Turkey.

12.Yetkiner, A. & Bıkmaz, F. (2017). Evaluation of Novice Teacher Training Process. 5. International Curriculum and Instruction Congress. 26-28 October 2017, Marmaris, Turkey.

13.Üçüncü, N., Yetkiner, A. & Taş, İ. D. (2015). Evaluation of Art Activites in the Activity Book of Preschool Education Curriculum. Conference of The International Journal of Arts and Sciences (Ijas). 1-4 December 2015, Freiburg, Germany.

14.Yetkiner, A. & İnce, M. (2015). Problems Encountered in Postgraduate Education. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction. 22-24 October 2015 Adana, Turkey.

15.Taş, İ. D., Yetkiner, A. & İnce, M. (2014). The Analysis of Articles Related to Curriculum and Instruction Field in Educational Researcher Journal (2005-2014). 3rd International Conference on Interdisciplinary Research in Education. 29-31 October 2014 Milan, Italy.

16.Yılmaz, G., Yetkiner, A., Hamsi, M. & Taş, İ. D. (2013). Teacher Education Programmes (TEPs) in Diverse Countries. New Zealand, Singapore, Portugal, Finland and Turkey. European Conference on Curriculum Studies. 18-19 October 2013 University of Minho, Braga, Portugal.

17.Yetkiner, A., Gülçiçek, D., Yurtseven, H. ve Taş, İ. D. (2013). Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Dersi Doğa ve Evren İzleğinin Cipp Modeline Göre Değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Türkçe'nin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. 4-6 Temmuz 2013, Niğde Üniversitesi.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Cesur, B. & Yetkiner, A. (2020). İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 375-392.

2.Yetkiner, A, Acar Erdol, T. & Ünlü, Ş. (2019). Content Analysis of PhD Dissertations on Curriculum Evaluation (1996-2017). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 247-269.

3.Gözütok, F. D., Taş, İ. D., Rüzgar, M. E, Akçatepe, A. G. & Yetkiner, A. (2015). İlkokul Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 14(3), 825-844.

4.Gömleksiz, M. N. ve Yetkiner, A. (2012). İngilizce Öğretiminde Zihin Haritası Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları, Kalıcılık ile İngilizceye İlişkin Görüş ve Tutumlarına Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 129-160.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Rüzgar, M. E., Akçatepe, A. G., Yetkiner, A. & Taş, İ. D. (2014). İlkokul Birinci Sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014 Gaziantep Üniversitesi.

2.Yetkiner, A., Acar, T. & Ünlü, Ş. (2014). Program Değerlendirme Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1996-2012). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi.

3.Yetkiner, A., Donmuş, V. & Karaca, V. İ. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 27-29 Eylül 2012 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

4.Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., Biçer, S. & Yetkiner, A. (2010). İlköğretim 2. Kademe Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının, Girişimcilik Becerisini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 13-15 Mayıs 2010 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi.

5.Gözler, A., Yaraş, Z. & Yetkiner, A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2009 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.Saraç, E. ve Yetkiner, A. (2021). Salgın Sürecinde Uluslararası Eğilimler ve Uygulamalar. Adil Çoruk (Ed.), Covid-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları. Ankara: Pegem Akademi.

2.Yıldırım, F. ve Yetkiner, A. (2020). Okul Aile İşbirliği ve Mülteci Öğrenciler. M. A. Karaman, Z. Amaç, Y. Doğan ve F. Bektaş (Ed.), Panik Yok!!! Ben Mülteciyim: Hikayeleriyle Mülteci Öğrencilere Yönelik Etkinlik Örnekleri içinde. Ankara: Vize Yayıncılık.

3.Yetkiner, A. (2019). Prof. Dr. F. Dilek Gözütok'a Armağan. Mustafa Cem Babadoğan, Fatma Bıkmaz (Ed.), Armağan kitabı içinde "Anı". Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Diğer YayınlarPROJELER

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi-İlkokul ve Ortaokul Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi

FATMA BIKMAZ, ECE KOÇER, ALPER YETKİNER, İLKAY DOĞAN TAŞ, MERYEM HAMSİ İMROL, ERSİN TÜRE, AYŞEMİNE DİNÇER, AYŞE GÜLSÜM AKÇATEPE, BERNA ASLAN, ZÜLAL UĞUR ARSLAN, METİN KARTAL, ERGÜL DEMİR, TUBA AKAR, ASUMAN FULYA SOĞUKSU, MUSTAFA CEM BABADOĞAN, BİLGE NUR DOĞAN GÜLDENOĞLU, CANAY DEMİRHAN İŞCAN, SERKAN KELEŞOĞLU,

Projedeki Görev: Araştırmacı

3.4.2017-3.10.2019

ÖDÜLLER

TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

HAKEMLİK YAPILAN BİLİMSEL DERGİLER

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • Eğitim ve Bilim (Education and Science)
 • e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • International Electronic Journal of Elementary Education
 • International Journal of Assesment Tools In Education
 • Journal of Education and Future
 • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Turkish Journal of Education
 • Turkish Studies
 • Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi
 • Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi