Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ali Derya Atik

Adı-Soyadı

Ali Derya Atik

Doğum Yılı ve Yeri

05/05/1978 Gümüşhacıköy

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

alideryaatik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

(348) 814 26 62 - 1715

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

19 Mayıs Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Biyoloji Öğretmenliği

1997-2001

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Biyoloji Öğretmenliği

2001-2008

Doktora

Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Biyoloji Öğretmenliği

2009-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2002-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam ediyor.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Ortaöğretim Ekoloji Konularının Öğretimi İçin Öğretmen Rehber Materyalleri Geliştirilmesi/ Development of Teacher Resource Materials for Teaching Ecology Topics  

Doktora Tezi

 Ortaöğretim 9 ve 10. Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının Farklı Değişkenler Açısından Öğretmen Ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi / Analyzing the Students’ and Teachers’ Views of 9th and 10th Grades Biology Curriculum According to Different Variables 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Biyoloji Eğitimi, Çevre Eğitimi, Fen Eğitimi 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.     Ekici, G., Gokmen, A., Atik, A. D., Cimen, O., Altunsoy, S. & Sahin, H. (2013). Scale for attitudes of secondary education students towards nuclear power: A scale development study. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 5(1), 395-406. (SSCI).

 2.     Atik, A. D. & Erkoç, F. (2017). İzleme testlerinin öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(4), 670-692. ISSN:1304-9496. (EDUCATIONSOURCE, EBSCOhost, ERA, PROQUEST, GOOGLESCHOLAR, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/394694

3.  Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Lise öğrencilerinin küresel iklim değişikliği hakkında görüşleri. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 84-100.   DOI: 10.31805/acjes.569937 (ERIHPLUS, Crossref, Scilit)

http://journal.acjes.com/download/article-file/747151 

4. İpek, Z., Atik, A. D., Tan, Ş. & Erkoç, F. (2020). Awareness, exposure, and knowledge levels of science teachers about nanoscience and nanotechnology. Issues in Education Research, 30(1), 134-155 (ERIC, Scopus, Elsevier)

5. İpek, Z., Atik, A. D., Tan, Ş. & Erkoç, F. (2020). Opinions of Biology Teachers About Nanoscience and Nanotechnology Education in Turkey. International Journal of Progressive Education, 16(1), 205-222. DOI:10.29329/ijpe.2020.228.15 (ERIC, DOAJ, EBSCO)

http://ijpe.penpublishing.net/makale_indir/1261

6. Atik, A. D. & Doğan, Y. (2020) The Investigation of pre-service teachers’ experimental self-efficacy and their opinions on the experiments. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(12), 789-844.  (H. W. Wilson)

http://ijetsar.com/Makaleler/665850373_5.%20789-844%20ali%20derya%20atik.pdf

7. İpek, Z., Atik, A. D., Tan, Ş. & Erkoç, F. (2020). Study of the validity and reliability of Nanotechnology Awareness Scale in Turkish Culture. International Journal of Assessment Tools in Education, 7(4), 674-689. DOI:10.21449/ijate.708169 (ERIC, ESCI).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1018644

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.     Altunsoy, S., Çimen, O., Ekici, G., Atik, A. D., Gökmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy. Prodecia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2377-2382. Doi:10.1016/j.sbspro.2010.02.340 (Conference Proceedings Citation Eric Index). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810003800

 2.     Gökmen, A., Atik, A. D., Ekici, G., Çimen, O., Altunsoy, S. (2010). Analysis of high school students’ opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Prodecia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2350-2356. Doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.335 (Conference Proceedings Citation Eric Index). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810003757

3.     Çimen, O., Ekici, G., Gökmen, A., Altunsoy, S., Atik, A. D. (2010). Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi, Sözlü Bildiri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

4.     Ekici, G., Atik, A. D., Gökmen, A., Altunsoy, S., Çimen, O. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyi ile sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç kazanma düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Sözlü Bildiri, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16-18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

5.     Eksioglu, S., Sepici-Dincel, A., Atik, A. D., Erkoç, F. (2015). Effective teaching and learning of biochemistry and molecular life sciences with action-oriented and e-learning approaches versus instructor-dominated lecture methods. Poster, Special Issue: 40th FEBS Congress, The Biochemical Basis of Life, July 4-9, 2015. The FEBS Journal 282 (Suppl S1), page 354, Berlin, Germany,

6.     Atik, A. D. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin güncel çevre sorunlarına yönelik farkındalıkları, Sözlü Bildiri, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

7.     Atik, A. D. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel iklim değişikliği konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi, Sözlü Bildiri, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

8.     Atik, G., Atik, A. D. (2017). Meslek lisesi öğrencilerinin enerji tasarrufu farkındalıkları, Poster, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi,12-15 Eylül 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.

9.     İpek, Z., Atik, A. D., Erkoç, F. (2017). Development of a guidance material for physics, chemistry and biology teachers in nanoscience and nanotechnology teaching. Poster, Turkish Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum, Türkiye.

10. İpek, Z., Atik, A. D., Erkoç, F. (2017). Where do we stand in nanotechnology education? Poster, 13th nanoscience and nanotechnology conference, 22-25 October 2017, Bilkent University, Antalya, Turkey.

11. D.S. Akay, G. Akca, A.D. Atik., F. Erkoç (2018). Is there need for further education of life sciences professionals for climate change and health effects? Poster, 1st International Congress on Environmental and Animal Health: Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals, 6-8 April 2018, Ankara, Turkey. P16, page 72.

12. İpek, Z., Atik, A. D., Tan, Ş., Erkoç, F. (2018). Nanoteknoloji Farkındalık Ölçeğinin Türk Kültüründeki Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri, 6th International Congress on Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5-8 September, Prizren, Kosova.

13. Atik, A. D., Doğan, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Dostu Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sözlü Bildiri, International Science and Academic Congress’2018, 8-9 December, Konya, Turkey.

14.     Doğan, Y., Atik, A. D. (2019). Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Hakkındaki Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sözlü Bildiri, International Science and Academic Congress’2019, 19-20 April, Konya, Turkey

15.     Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla (GDO) İlgili Risk Algıları. Sözlü Bildiri (pp.3106-3108), Vith International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 June, Ankara, Turkey.

16.     Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Dokuzuncu Sınıf Biyoloji Dersinde Zor Olarak Algılanan Konular. Sözlü Bildiri (pp. 3112-3114), Vith International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 June, Ankara, Turkey.

17.     Doğan, Y. & Atik, A. D. (2019). Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalarla (GDO) İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi. Sözlü Bildiri (pp.3118-3120), Vith International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 June, Ankara, Turkey.

18.     Saraç, E., Doğan, Y. & Atik, A. D. (2019). Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının İncelenmesi. Sözlü Bildiri (pp.134-142). Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

19.     Doğan, Y., Saraç, E. & Atik, A. D. (2019). Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi. Sözlü Bildiri (pp.186-194). Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. 14-16 Mart, Mersin, Türkiye.

20. Atik, A. D. & Açıkyıldız, M. (2019). Farklı alanlardaki öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. (Tam metin bildiri). 4th International Science and Academic Congress’2019, 12-13 October, Ereğli, Turkey

21. Aydoğan, E., Atik, A. D., Dikmen, E. Ş. & Erkoç, F. (2020). Küresel iklim değişikliği ve halk sağlığı etkileri üzerine bir mobil uygulama geliştirilmesi. 2. ICHES Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Online, Sözlü Sunum). 25-26 Eylül Antalya, Türkiye.

22. Acemioğlu, R., Doğan, Y. & Atik, A. D. (2020). Ortaokul öğrencilerinin obezite farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Online, Sözlü Sunum). 30 Ekim-1 Kasım 2020. İstanbul.

23. Acemioğlu, R., Doğan, Y. & Atik, A. D. (2020). Ortaokul öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları. VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Online, Sözlü Sunum). 30 Ekim-1 Kasım 2020. İstanbul.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.     Kurumlu, M. S., Atik, A. D., Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitliliğin önemi ve koruma stratejileri üzerine Biyoloji öğretmenlerinin yeterliliklerinin araştırılması,  Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(2); 75-82. ISSN: 1308-3961. (ULAKBİM).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/414126

2.     Atik, A. D., Öztekin, M., Erkoç, F. (2010). Biyoçeşitlilik ve Türkiye’deki endemik bitkilere örnekler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1); 219-240. (ULAKBİM, INDEX COPERNICUS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ).

http://www.gefad.gazi.edu.tr/issue/6742/90655

3.       Atik, A. D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E., Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN:1302-8944. 36. 1-18. 2015 (ULAKBİM).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181498

4.     Atik, A. D., Erkoç F. (2015). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. ISSN:2149-2727. 5(2). 232-265. 2015 (SOBIAD, ULAKBİM, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPARNICUS).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226799

5.    Kara, D., Atik, A. D., Erkoç, F. (2017). Dokuzuncu sınıf “Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması” konusunun istasyon tekniği kullanılarak öğretilmesi ve öğrencilerin uygulamadan memnuniyeti. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 7(2), 318-339. ISSN:2149-2772. (SOBIAD, ULAKBİM, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ, GOOGLE SCHOLAR, INDEX COPARNICUS).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/394694

6.     Atik, A. D., Tan, Ş., Doğan, Y., Erkoç, F. (2018). Lise öğrencilerinin Biyolojiye yönelik tutum, öz-yeterlik ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Sosyal Bilimler Dergisi. 8(16), 170-187. (EBSCO, AKADEMİK DİZİN, ARAŞTIRMAX, SOBİAD, ASOS İNDEX). DOI: 10.31834/kilissbd.472973

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/606359

 7.     Günal, N., Işıldar, Yücel, G., Atik, A. D. (2018). Üniversite öğrencilerinin ekolojik ayak izi azaltılması konusundaki eğilimlerinin incelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV). 11(4), 34-46. (DOAJ).

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/616986

 8.     Atik, A. D., Doğan, Y. (2019). Üniversite öğrencilerinin çevre dostu davranışları. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/626494

9.  Atik, A. D. & Doğan, Y. (2019). Antibiyotik Kullanım Ölçeği: Ölçek Geliştirme Çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1248-1276. Doi: 10.23891/efdyyu.2019.160 (ULAKBİM, SOBİAD, ASOS, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ)

10. Kara Ekemen D., Atik, A. D. & Erkoç, F. (2019). “Biyolojik çeşitlilik” konusunun öğretilmesinde istasyon tekniğinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1499-1513. Doi: 10.17240/aibuefd.20xx.xx.xxxxx-xxxxxx (ULAKBİM).

11.     Akay, D. S., Akca, G., Atik, A. D. & Erkoç, F. (2020). Yaşam Bilimleri Profesyonellerinin İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkileri Konusunda Eğitim İhtiyaçları Var Mı? The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciencies, 6(1), 141-151.  (SOBİAD, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ) 

https://doi.org/10.34137/jilses.684622 

12. Atik, A.D. (2020). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 148-170. (DOAJ, TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ)

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1309434

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.     Atik, A. D., Gökmen, A., Çimen, O., Ekici, G., Altunsoy, S. (2009). Lise öğrencilerinin Türkiye’deki nükleer enerji uygulamaları hakkındaki görüşleri, Sözlü Bildiri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu. 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun, Türkiye.

2.     Ekici, G., Altunsoy, S., Gökmen, A., Çimen, O., Atik, A. D. (2009). Lise öğrencilerinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik derslerindeki konularla ilgili öğrenme zorluklarının tespiti, Sözlü Bildiri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu. 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun, Türkiye.

3.     Altunsoy, S., Atik, A. D., Ekici, G., Gökmen, A., Çimen. O. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin nükleer enerji konusundaki endişe ve endişe kaynaklarının değerlendirilmesi, Sözlü Bildiri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu. 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun, Türkiye.

4.     Gökmen, A., Çimen, O., Atik, A. D., Ekici, G., Altunsoy, S. (2009). Lise öğrencilerinin nükleer enerji konusundaki bilgi ve bilgi kaynaklarının analizi, Sözlü Bildiri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu. 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun, Türkiye.

5.     Çimen, O., Ekici, G., Altunsoy, S., Atik, A. D., Gökmen, A. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarının laboratuvar kullanımı öz-yeterlik algısı, öğretmenlik öz-yeterlik algısı ve akademik öz-yeterlik düzeyi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Sözlü Bildiri, Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu. 18-20 Kasım 2009, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Giresun, Türkiye.

6.     Gökmen, A., Atik, A. D., Ekici, G., Altunsoy S., Çimen, O. (2010) 9. sınıf biyoloji dersi öğretim programı boyutlarına yönelik biyoloji öğretmen görüşlerinin öğretmen öz-yeterlik düzeyleri açısından analizi, Sözlü Bildiri, 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Ayvalık, Türkiye.

7.     Ekici, G., Çimen O., Gökmen, A., Atik, A. D., Altunsoy, S. (2010). Öğretmen adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi, 1. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi 13-15 Mayıs 2010, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Ayvalık, Türkiye.

8.     Gökmen, A., Ekici, G., Atik, A. D. (2010). Biyoloji Öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterlilik algısının yordayıcı değişkenleri, Sözlü Bildiri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Sözlü Bildiri. 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.

9.     Kara, D., Atik, A. D., Erkoç, F. (2016). Biyolojik çeşitliliğin öğretilmesinde istasyon tekniğinin kullanılması, Poster, I. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 27-28 Mayıs 2016, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

10. Günaydın Ö. E., Atik, A. D., Erkoç, F. (2016). Ortaöğretim biyoçeşitlilik konularının öğretilmesi hakkında öğretmen görüşleri, Poster, Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi 26- 29 Aralık 2016, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye.

11. Atik, A. D., Kara, D., İpek, Z., Bayezit, B. K., Erkoç, F. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları, Sözlü Bildiri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

12. Atik, A. D., Erkoç, F. (2016). İzleme testlerinin öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi, Sözlü Bildiri, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

13. İpek, Z., Atik, A. D., Erkoç, F. (2016). Dünya ve Türkiye’de nanobilim ve nanoteknoloji eğitimi, Poster, 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye.

14. Atik, A. D., Erkoç, F. (2018). Biyoloji öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma durumlarının incelenmesi. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 03-05 Temmuz 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. p:37.

15. İpek, Z., Atik, A. D., Erkoç, F. (2018). Ortaöğretim Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji öğretiminde karşılaştıkları güçlükler. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 03-05 Temmuz 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. p:68.

16. Atik, A. D., Tan, Ş., Doğan, Y., Erkoç, F. (2018). Öğrencilerin biyolojiye yönelik tutum, öz-yeterlik ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 03-05 Temmuz 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. p:72.

17.  Doğan, Y., Atik, A. D. (2018). Üniversite öğrencilerinin çevre kimliği ve ekolojik ayak izi farkındalığı ve çevre dostu davranışları arasındaki ilişki. Sözlü Bildiri, II. Ulusal Biyoloji Eğitimi Kongresi, 03-05 Temmuz 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye. p:92.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.     Elçin, E., Erkoç, F., Atik, A. D., Selvi, M., Sarıkaya, R., Öztekin, M. (2010). Biyoloji Laboratuvarının Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. ISBN:978-605-4414-05-5

2.     Elçin, E., Erkoç, F., Sarıkaya, R., Selvi, M., Atik, A. D., Öztekin, M. (2010). Molekülden Hücreye, Dokudan Fizyolojiye Biyoloji Deneyleri. Palme Yayıncılık, Ankara. ISBN:978-605-4414-06-2

3.     Elçin, E., Erkoç, F., Öztekin, M., Atik, A. D., Sarıkaya, R., Selvi, M. (2010). Biyoloji Laboratuvarı ve Arazi Uygulamaları: Canlılar, Ekoloji, Doğayı Koruma. Palme Yayıncılık, Ankara. ISBN:978-605-4414-07-9

 4.     Atik, A. D., Saraç, E. & Doğan, Y (2020). Fen Öğretimi ve Mülteci Öğrenciler (Bölüm 10). Panik Yok!!! Ben Mülteciyim (Editörler: Karaman, M. A., Amaç, Z., Doğan, Y. & Bektaş, F.) Vize Yayıncılık, Ankara ISBN:978-605-9278-96-6


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

1. Teşekkür Belgesi - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-21.06.2004

2. Aylıkla Ödüllendirme- MEB - 06.11.2006

3. Takdir Belgesi - Kara Kuvvetleri Komutanlığı-25.12.2006

4. Takdir Belgesi - Fen Dersleri Bölüm Başkanlığı - Maltepe Askeri Lisesi - 07.06-2007

5. Katılım Belgesi - MEF Okulları Proje Yarışması-2007

6. Teşekkür Belgesi - İzmir Valiliği-13.04.2007

7. Teşekkür Belgesi - TÜBİTAK İzmir Bölge Koordinatörü-2007

8. Teşekkür Belgesi - Ege Bölgesi Sanayi Odası-2007

9. Teşekkür Belgesi - TÜBİTAK-2007

10. Teşekkür Belgesi - Özel Ege Lisesi-08.05.2007

11. Başarı Belgesi - Özel Ege Lisesi-08.05.2007

12. Başarı Belgesi - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-02.05.2008

13. Teşekkür Belgesi - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 25.07.2008

14. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK Ankara Bölge Koordinatörü-2009

15. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK-2009

16. Başarı Belgesi - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-18.03.2009

17. Teşekkür Belgesi - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-23.06.2009

18. Başarı Belgesi- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-07.06.2010

19. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK- Ankara Bölge Koordinatörü- 2010

20. Teşekkür Belgesi- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- 18.06.2010

21. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK- Ankara Bölge Koordinatörü- 2011

22. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK- Ankara Bölge Koordinatörü- 2012

23. Teşekkür Belgesi- TÜBİTAK- Ankara Bölge Koordinatörü- 2013


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1.     “Okul Sağlığı Semineri”. 20-21/02/2008. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.

2.     “İlkyardım ve İlk Müdahale Semineri”. 02-04/03/2009. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.

3.     “6. Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Sergisi”. 5-7/05/2010. Gazi Üniversitesi, Ankara.

4.     “Ankara İli Öğretmene Yönelik Bilimsel Proje Danışmanlığı Kursu”. 14-17/06/2011. TÜBİTAK

5.     “Yaratıcı Drama Semineri”. 15-19/04/2013. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.

6.     “Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu”. 11-22/03/2013. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.

7.     “Çalışanların İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi”. 03-04/09/2015. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara.

8.     “Nanobilim ve Nanoteknoloji: Tıpta Uygulama Örnekleri” ve “Nanoyapıların Modellenmesi: Yöntemler, Örnekler”. 14/02/2015. ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi.

9.   “Understanding the U. K. Educational System”. Uluslararası Proje. Sözleşme Numarası: 2015-1TR-KA101-019349. Tarih: 12-18/06/2016. Destekleyen Kuruluş: Türkiye Ulusal Ajansı (Erasmus+). Bireylerin (okul eğitimi presonel hareketliliği) Öğrenme Hareketliliği (Katılımcı).

10.  “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” 6 Hafta, Haftalık ortalama ders yükü 6-8 saat. 07/10)2019- 01/12/2019. Anadolu Üniversitesi.