Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmet Simsar

Adı-Soyadı

Ahmet Simsar

Doğum Yılı ve Yeri

1985- Kahramanmaraş

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Dil

Ingilizce

E-posta/Web

ahmetsimsar@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66 - 1695

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üni̇versi̇tesi̇/Atatürk Eğiti̇m Fakültesi̇ / Temel Eğiti̇m Bölümü/Okul Öncesi̇ Öğretmenli̇ği̇ PR.

2005-2009

Yüksek Lisans

University of Dayton/Early Childhood Education

2011-2013

Doktora

Florida State University/Curriculum and Instruction/Early Childhood Education

2013-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu

30/09/2009-15/01/2010

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Turkish Students’ Attitudes Towards Science in Early Childhood Education

Doktora Tezi

PRESERVICE EARLY CHILDHOOD TEACHERS' SELF EFFICACY BELIEFS ABOUT SCIENCE TEACHING

  

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi

Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Uygulamaları

İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı 2018-
Kreş Müdürü (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevi ) 11.09.2017--
Mevlana Birim Koordinatörü ( Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi , Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi A.B.D ) 11.09.2017--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Simsar, A. (2018). Early childhood Turkish children’s attitudes toward science. International Journal of Progressive Education, 14 (3), 113-122. DOI:10.29329/ijpe.2018.146.8 (ERIC)

2. Doğan, Y. and Simsar, A. (2018). Preschool teachers views on science education the methods they use science ctivities and the problems they face, International Journal of Progressive Education, 14(5), 57–76, DOI:10.29329/ijpe.2018.157. (ERIC)

3. Doğan, Y. and Simsar, A. (2018). Investigation of preservice preschool teachers Vvews on environmental problems and relevant suggestions of solution. International Electronic Journal of Elementary Education11( 2), 151–159,        DOI:10.26822/iejee.2019248589. (ERIC)
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Simsar, A. (2018). Early childhood students’ interests in science contents: Earth and space science, life science, and physical science. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4247633)

2. Simsar, A. ve Doğan, Y. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ve çözümlerine ilişkin görüşleri. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260572)

3. Doğan, Y. ve Simsar, A. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının başlıca çevre kavramlarına ilişkin sahip oldukları bilgi durumlarının incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4260561)

4. Tours, S. and Simsar, A. (2018). Literature review of kindergarten and teachers beliefs. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4247661) (ICES/UEBK-2018), Doi: 10.14527/978-605-241-229-9 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) No:4247661) 

5. Simsar, A. (2017). Turkish Students’ Attitudes Toward Science in Early Childhood Education: Impacts of Multiculturalism in Science Education. ASOS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Kahramanmaraş, Türkiye).

6. Simsar, A. ve Kadim, M. (2017). Preservice Early Childhood Teachers’ Science Teaching Experiences: Mentor Teachers’ Mentoring About Science. ASOS Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Kahramanmaraş, Türkiye).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Simsar, A., Doğan, Y., & Yalçın, V. (2017). Okul öncesi sınıflarındaki fen merkezleri ve kullanım durumlarının incelenmesi-Kilis örneği. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 147-164. (EBSCOHOST)

Simsar, A., Kadim, M.(2017). The Pre-School Teachers' Information Technology Use and Its Impacts on Teaching. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 127-146. (EBSCOHOST)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER