Ünvanı

Arş. Gör.

Ahmet Karakaş

Adı-Soyadı

Ahmet Karakaş

Doğum Yılı ve Yeri

1990/Malatya

Fakülte/Yüksekokul

Eğitim Fakültesi

Bölüm

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ahmetkarakas@kilis.edu.tr /tr.ahmetkarakas@gmail.com

Telefon/Faks

1726

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Harran Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

2009-2013

Lisans

Anadolu Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler

2014-2017

Yüksek Lisans

Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

2014-2018

Doktora

İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi ve Denetimi

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2013-2014

Arş. Gör.

Harran Üniversitesi

2016-2017

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Öğretmenlerin müdürlerin güç temeline ilişkin algılamaları: Fenomenografik bir araştırma (Teachers' conceptions of principals' power basis: A phenomenographic study) / Güç, güç temelleri (kaynakları), fenomenografi

Öğretmenlerin müdürlerin güç temeline ilişkin algılamaları: Fenomenografik bir araştırma / Teachers' conceptions of principals' power basis: A phenomenographic study

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Müdürlerin güç temelinin öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumuna etkisi ( The effect of principals' base of power on teachers' attitude towards the profession )

Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Türlerinin Temeline İlişkin Öğretmen Algılamaları: Fenomenografik Bir Araştırma ( Teachers' Conceptions on the Basis of the Power Types Used by School Principals: A Phenomenographic Research )

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER