Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Abdullah EKER

Adı-Soyadı

Abdullah EKER

Doğum Yılı ve Yeri

1982 - KAYSERİ

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Özel Eğitim Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

abdullah.eker@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi/HasanAliYücel Eğitim Fakültesi/Üstün Zekalılar Öğretmenliği

2005-2009

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Pr.

2010-2013

Doktora

Necmettin Erbakan Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Pr.

2015-2020

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Gökkuşağı Koleji

2009-2010

Arş. Gör.

Anadolu Üniversitesi

2010-2013

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-2015

Arş. Gör.

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2015-2020

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Özel Yeteneklilerin Eğitimi, Öğretmen Yeterlikleri, Özel Eğitim, Kaynaştırma ve Bütünleştirme Modelleri


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eker, A., Sarı, H. (2019), The Evaluation of Gifted Teachers Competencies Program According to Opinions of Teachers, Turkish Special Education Journal: International (TSPED), 13 (2), 7-35

Eker, A., Sarı, H. (2018) The Examination of Studies Among Gifted Readers and Their Educational Needs, Turkish Special Education Journal: International (TSPED), 12 (1), 44-69

Eker, A., Sak, U. (2014). Social Validity of Creative Reversal Act: (CREACT). Turkish Journal of Giftedness and Education 6 (2), 71-88


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Eker, A. (2012). The Perceived Effectiveness of Creative Reversal Act(CREACT): An Alternative Approach in Education of Creativity. 13. International ECHA. Münster, (Poster Sunum)

2. Ulutepe, N., Eker, A., Deniz, S. (2015). Evaluation of Articulation Disorders of Special Education Students in Terms of Teachers’ Opinions. 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, Çukurova University, 22-24, October 2015, Adana – Turkey (Sözlü Sunum)

3. Eker, A., Sarı H. (2016). Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Kullanılan Zekâ Tanılama ve Yetenek Değerlendirme Süreçlerinin 2. ve 4. Sınıf Düzeyi İçin Uzman Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. ELMIS 2016 3.Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, 12-15 May 2016. Konya-Turkey.  (Sözlü Sunum)

4. Eker, A., Sarı, H. (2016). A Comperative Analysis of Competency Standard Policies forSpecial Education Teachers Between USA, UK, South Korea, Malaysia and Turkey,ELMIS (TT and VES) 3rd International Special Education Symposium. 12-15 May 2016. Konya-Turkey. (Sözlü Sunum)

5. Eker A., Sarı H. (2017). A Case Study: A Comparison of Identification and Assessment Processes Between Second and Fourth Grades Students Enrolled in Turkish Science and Art Centers (SACs): From the Experts’ Perceptions. 22nd WCGTC Biennial World Conference, Sydney – Australia, 18-20 July 2017 (Sözlü Sunum)

6. Tadık, H., Eker A. (2017). Self-handicapping, achievement goals, andself-efficacy of gifted students, 22nd WCGTC Biennial World Conference, Sydney – Australia, 18-20 July 2017 (Sözlü Sunum)

7. Eker, A., Sarı, H. (2017) Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Önerilen Uygulanabilir Yeni Bir Eğitim Modeli: Yoğunlaştırılmış Öğretim, Geribildirim ve Etkileşim Modeli (YÖGEM), Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi/ÖZYEK, 07-11.04.2017(Sözlü Sunum)

8. Karaca, M.B., Sarı, H., Eker, A. (2017) İlkokulda Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamalarında Karşılaştığı Güçlüklerin Belirlenmesi, ICES-UEBK 2017 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-17.04.2017, (Sözlü Sunum)

9. Karaca, M.B., Sarı, H., Eker, A. (2017) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Uygulamaları ile İlgili Görüş ve Önerileri, ICES-UEBK 2017 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 15-17.04.2017, (Sözlü Sunum)

10. Sarı, H., Karaca, M.B., Çıkılı, Y., Eker, A., Deniz, S. (2017). Türkiye’de Kaynaştırma Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Tematik İncelenmesi: Nitel Yaklaşım, Resscongress Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 28- 31.10.2017, (Sözlü Sunum)

11. Sarı, H., Çıkılı, Y., Deniz, S., Karaca, M.B., Eker, A. (2017). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Rehber Öğretmenlerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Resscongress Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 28- 31.10.2017, (Sözlü Sunum)

12. Eker, A., Sarı, H. (2019). Özel Yeteneklilerin Öğretmenleri içim Geliştirilen Öğretmen Eğitim Programının Öğretmen Görüşlerine göre Değerlendirilmesi, 4. ELMIS Uluslar arası Özel Eğitim Kongresi, Girne-KIBRIS, 25-27.09.2019, (Sözlü Sunum)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Eker, A. (2012). Mentoring in Gifted Education. 3. Turkey Gifted Children Conference. Hacettepe University, Ankara-Turkey.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Sarı, H., Eker, A., Kurnaz, A. (2017). Üstün Zekalı ve Üstün Yeteneklilerin Eğitimi, Özel Eğitim içinde (Ed. Dr. Salih RAKAP). Nobel Yayıncılık. ANKARA.

2. Eker, A., Sarı, H., Kurnaz, A. (2018). Üstün Yeteneklilerin Tanılanması Süreci, Üstün Yetenekliler ve Tanılama içinde, (Ed. Prof. Dr. Uğur SAK). Vize Yayıncılık, ANKARA.

3. Eker, A. (2020). Diğer Özel Eğitime Muhtaç Bireyler. Özel Eğitim ve Kaynaştırma içinde, (Ed. Doç. Dr. Nazlı KOÇBEKİR, Dr. Yahya ÇIKILI). Eğiten Kitap Yayınevi, ANKARA.


Diğer YayınlarPROJELER

1. Araştırmacı:  ‘EMPATHY’ (Parental Training in Families of Children with Disabilities) isimli, 2015-1-TR01-KA204-021940 numaralı Erasmus+ Avrupa Birliği projesi. Proje Bitiş Tarihi: 2018

2. Araştırmacı: ‘EDWOD’ (Employment of Disadvantaged Women: Development of Skills in Finding Job and Setting up Business) isimli 2015-TR01-KA202- 022212 nolu Erasmus+ Avrupa Birliği projesi. Proje Bitiş Tarihi: 2018

3. Araştırmacı: ‘My school is my home’ My School is My Home Now" isimli 2015-1-TR01-KA204-022361 nolu Erasmus+ Avrupa Birliği projesi. Proje Bitiş Tarihi: 2018

4. Araştırmacı: ÜYEP Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Programları Projesi, Tübitak. Proje Bitiş Tarihi: 2015


ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER