Ünvanı

Arş. Gör.

Burcu Ercan

Adı-Soyadı

Burcu Ercan

Doğum Yılı ve Yeri

Balıkesir

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bölüm

İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

burcuercan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1850

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gaziantep Üniversitesi

-2012

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

-2016

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Determination of the rainfall-runoff relationship for Kizilirmak basin.

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- YAGCI AYSE ECE,ÜNSAL MEHMET,ERCAN BURCU (2020). Investigation the Aeration Performance of a New Aerator: Venturi-Conduit. Fresenius Environmental Bulletin, 29(02/2020), 917-930. (Yayın No: 6036774)

2- ERCAN BURCU,YAGCI AYSE ECE,YILMAZ AHMET SERDAR,YÜCE MEHMET ISHAK,ÜNSAL MEHMET (2019). Annual Runoff Modelling of Kızılırmak Basin by Artificial Intelligent Techniques. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(9), 6651-6660. (Yayın No: 5164187)

3- ERCAN BURCU,YAGCI Ayse Ece,ÜNSAL MEHMET Kahramanmaras Domuz (Bogaz) Deresi Kusaklama Kanalının HEC-RAS Modeli. Dogal Afetler ve Çevre Dergisi, 5, 58-64., Doi:10.21324/dacd.425937 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Arastırma Notu) (Yayın No: 4434097).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- ERCAN BURCU,YAGCI AYSE ECE,ÜNSAL MEHMET (2019). Regresyon Analizi Yöntemi ile Kahramanmaraş Aksu Nehrinin Akım Tahmini. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCED ENGINEERING (ISADET) 2019, 1242-1244. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5116576)

2- ERCAN BURCU,YAGCI AYSE ECE,YILMAZ AHMET SERDAR,ÜNSAL MEHMET (2019). Yapay Sinir Ağları ile Kahramanmaraş Aksu Nehrinin Akım Tahmini. ISADET International Symposium on Advanced Engineering Technologiesi 2019, 1251-1255. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5116637)

3- YÜCE MEHMET ISHAK, ESIT MUSA, ERCAN BURCU (2018). A Relationship between Flow Discharge, Sediment Discharge and Sub-Basin Areas in Ceyhan Catchment. 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, 12-14 September 2018, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4392907)

4- YÜCE ŞİMAL, ERCAN BURCU, ESIT MUSA, YÜCE MEHMET ISHAK, ÜNSAL MEHMET (2018). Seyhan Havzası Yagıs Verilerinin Egilim Analizi. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4215956)

5- ERCAN BURCU, YÜCE ŞİMAL, YÜCE MEHMET İSHAK (2017). Analysis of streamflow trends in the Kızılırmak River Basin. IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3614010).

6-  DEMİROĞLU DEMET, KARAKAN EYYÜB, ERCAN BURCU, ÇOBAN AYŞEN (2017). A multidisciplinary overview of roof gardens (Landscape Architecture CivilEngineering). 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 1(1), 1317-1325. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3612245).

7-  ERCAN BURCU, YÜCE MEHMET İSHAK (2017). Trend Analysis of Hydro-Meteorological Variables of Kızılırmak Basin. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ICOCEE Cappadocia2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3614096).

8-  YÜCE MEHMET İSHAK, ERCAN BURCU, YABANOĞLU ERKAN (2016). Kilis Katı Atık Depolama Tesisi Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2928080).

9-  ERCAN BURCU, YÜCE MEHMET İSHAK (2016). CBS ile Havza Sınırlarının Belirlenmesi Kızılırmak Havzası Örneği. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 3326- 3334. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2656559).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- ERCAN BURCU, YÜCE MEHMET ISHAK (2018). Kilis ili aylık sıcaklık ve yagıs verileri trend analizi. DÜMF Mühendislik Dergisi, 9(2), 947-953. (Kontrol No: 4392400)

2- ERCAN BURCU, YÜCE MEHMET ISHAK (2017). Trend Analysis of Hydro-Meteorological Variables of Kızılırmak Basin. Nevsehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6, 333-340. (Kontrol No: 3736301).


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-  YÜCE MEHMET İSHAK,ERCAN BURCU (2017). KİLİS İLİ AYLIK SICAKLIK VE YAĞIŞ VERİLERİ TREND ANALİZİ. IX. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3614053).

2-  YÜCE MEHMET İSHAK,ERCAN BURCU (2015). Kızılırmak Havzası Yağış Akış İlişkisinin Belirlenmesi. 4.SU YAPILARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1732270).

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER