Üniversitemizde “Oryantasyon Programı” Düzenlendi


 
Üniversitemizde, 1. sınıf öğrencileri için ders programlarına başlamadan önce Üniversitenin işleyişi ve Kilis’e uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde akademik ve idari personelin de katıldığı “Oryantasyon Programı” gerçekleştirildi. 

Üç gün süren ve Üniversitemizin akademik, sosyal ve kültürel imkânları hakkında bilgilerin paylaşıldığı programın ilk gününde Fen Edebiyat Fakültesi, Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; ikinci gününde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerine sunumlar gerçekleştirildi. Programın ikinci ve üçüncü gününde öğrencilerimize Kilis gezisi düzenlendi.  

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler Ofisi kapsamında hazırlanan videolarla her birimin personeli tarafından öğrencilerimizin merak ettiği konular hakkında bilgiler verildi. 

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esra Asıcı, öğrenciler arasındaki ilişki ve etkileşimi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek onların ileriye dönük planlarında merkez olarak kariyer danışmanlığı konusunda araştırmalar yapmalarına yardımcı olduklarına değindi. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Mühendis Rahime Özgönül, Üniversitemizin internet ağına erişim ve öğrencilerimizin gereksinim duyacağı bilişim hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Deniz Koç, Üniversitemizde öğrencilerin dersler dışında faydalanabileceği alanlar, yemekhane hizmetleri, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesis imkânlarından bahsetti. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri Hamza Badeli ve Halil Güneş, öğrencilerimize Üniversiteye kayıt sürecinden mezuniyete kadar geçen sürede; ders kayıtları, sınavlar, not çizelgesi, derslere devam durumu, öğrenci kimliği, transkript, diploma belgeleri ve disiplin kayıtlarına dair bilgiler verdi.
 
Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi personellerinden Öğr. Gör. Dr. Ferhat Han, teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliğinden bahsederek Üniversitemiz uzaktan eğitim sisteminin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personellerinden Kütüphaneciler Neslihan Mert ve Sezer Ördek, basılı ve elektronik kaynakların yanı sıra Üniversitemiz Kütüphanesi’nin çalışma ve okuma salonlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili mevzuat hakkında sunum yaptı. 

Dış İlişkiler Müdürü Öğr. Gör. Dr. Müslüm Eflatun ise Üniversitemizin ulusal ve uluslararası iş birliği içerisinde olduğu çeşitli üniversitelerden bahsederek öğrencilerimizin imkânlar dâhilinde bu üniversitelerle yapılan Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları vesilesiyle öğrenim görebileceklerini belirtti. 

Oryantasyon Programı çerçevesinde Üniversitemiz Kongre Merkezi’nde müzik dinletisi yapıldı. Ayrıca öğrencilerimize hem Kilis’i hem de Üniversitemizi tanıtmak amacıyla açılan stantlarda çeşitli ikramlarda bulunuldu.