Üniversitemizde “Türkiye’de Göç Deneyimi ve Göçün Geleceği-Göç Çalışmaları Sempozyumu” Gerçekleştirildi


 
Üniversitemizde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nin iş birliği ile düzenlenen Türkiye’de Göç Deneyimi ve Göçün Geleceği-Göç Çalışmaları Sempozyumun açılış programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ruhat Yaşar konuşmalarıyla katkıda bulundular.
Sempozyumun açılış oturumu Prof. Dr. Yücel Bulut’un oturum başkanlığı ve Prof. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu’nun “Türkiye’nin Uluslararası Göç Hafızasında Kalanlar ve Unutulanlar”; Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ve Dr.Öğr. Üyesi M. Fatih Güloğlu’nun “Suriyeli Ailelerde Yapısal Dönüşüm” ve Doç. Dr. İbrahim Efe’nin “Suriyelilerin Geri Dönüş Konusundaki Görüşleri ve Beklentileri” başlıklı sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci oturumu Prof. Dr. Yunus Kaya’nın oturum başkanlığında tamamlandı.  Prof. Dr. Zahir Kızmaz, “Göç ve Suç Arasında Bir İlişki Var Mı? Sosyo-Krimonolojik Yaklaşım”; Doç. Dr. İlhan Oğuz Akdemir, “Bir Demografi Mühendisliği Projesi Olarak Zenzegur Göçleri”, Doç. Dr. Esra Dik ve Öğr. Gör. Dr. Kandemir Atçeken,” İnsani Göç Hareketliliğinin Tahmini, İzlenmesi ve Planlı Kontrolünde Parçalı Veri Kaynaklarından Büyük Veri Kaynaklarına Geçiş Olanakları”; Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk İncili, “Göç ve Kırsal Yaşam” başlıklı bildirilerini tebliğ ettiler.

Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş’ın oturum başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kahveci, “İstanbul'da Yaşayan Suriyelilerin Barınma Deneyimi ve Barınma Ayrımcılığı”; Dr. Öğr. Üyesi Yakup Alan, “Suriyelilerin Uyumunda TÖMER'in Rolü”;  Dr. Öğr. Üyesi Aziz İlgazi, “Göçmen Sermayesine Yönelik Sektörel Bir Analiz (Gaziantep ve Şanluurfa Örneği)”; Arş. Gör. Ayşe Kaya Keteci ise “Suriyeli Mülteciler ve Uyum: Göç Yazınına Dair Bir Değerlendirme” başlıklı bildirileriyle sempozyuma katkıda bulundular.

Dördüncü oturumun oturum başkanlığını Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik yaparken Prof. Dr. Orhan Deniz, “Türkiye’ye Yönelik Afgan Göçü ve Geleceğine Dair Öngörüler”; Dr. Öğr. Üyesi Bilal Görentaş, “Türkiye’deki Üç Kuşak Suriyelilerin Ulus, Kimlik ve Mekan Algıları”; Doç. Dr. Ayşe Cebeci Manğal “Dördüncü Sanayi Devrimi Etkisinde Uluslararası Göçün Geleceği”; Dr. Öğr. Üyesi Seda Yurtcanlı Duymaz ise “İklim Krizi Karşısında Türkiye'de Göçün Geleceği” başlıklı bildirilerini sundular.

Sempozyumun beşinci oturumu Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar’ın oturum başkanlığıyla gerçekleştirildi. Doç. Dr. Mahmut Kaya, “Uluslararası Göç Sürecinde Dini Ağlar”; Prof. Dr. Yücel Karadaş, “Göçün Öteki Yüzü Yerli Nüfus”; Doç. Dr. İpek Agcadağ Çelik ve Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları, “Sığınmacı Kadınlar”; Arş. Gör. Dr. Osman Ülker, “Zorunlu Göçün Kültürel Üretime Etkisi: Suriyeli Sanatçılar Örneği” başlıklı bildiriler bu oturumda tebliğ edildi.

Sempozyumun altıncı ve son oturumu, Doç. Dr. Muazzez Harunoğulları’nın başkanlığında yürütüldü.  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Yılmaz, “Göçmen Çocukların Eğitimi (Fırsatlar ve Tehditler)”; Dr. Öğr. Üyesi Ceren Ark Yıldırım, “Türkiye'de Sığınmacıların Sağlık Stratejisi ve BİT”; Dr. Öğr. Üyesi Ebru Öztürk Çopur, “Mülteci Sağlığı”; Arş. Gör. Zeynel Amaç, “Suriyeli Öğrencilerin Sorunları ve Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Çözüm Önerileri” başlıklı bildirileriyle sempozyuma katılım sağladılar.

İki gün boyunca devam eden sempozyum, Prof. Dr. Yücel Bulut ve Doç. Dr. İbrahim Efe’nin değerlendirme konuşmalarının ardından sona erdi.