Üniversitemizde "Yunus Emre'nin İzinde" Başlıklı Söyleşi Düzenlendi

 

Üniversitemizde, Türk tasavvuf edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan ve şiirleri/ öğretileri ile evrensel bir hüviyet kazanan Yunus Emre ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirildi. "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" kapsamında, Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından düzenlenen "Yunus Emre'nin İzinde" konulu söyleşi, Gazi Üniversitesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatcı'nın sunumu ve Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kaya'nın yönlendiriciliği ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

"İnsan, insandan Hakk'a yol alır, insan insanın gönlünde eğlenir" sözleri ile söyleşiye başlayan ve Yunus Emre’yi anlamanın ve anlatmanın zorlu bir süreç olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatcı, Yunus Emre Divanından şiir örnekleriyle Yunus’un kim olduğundan ve onun insanlığa iletmek istediği mesajlardan bahsetti.

Yunus Emre'yi yetiştiren kültür ortamından,  şiirlerinde işlediği temalardan ve kullandığı sade Türkçeden örnekler veren Tatcı, Yunus'un Türk kültürüne ait motiflere soyut ve derin manalar verdiğini vurguladı. Yunus Emre'nin tasavvufun sembolik dilini kullanarak kendi seyr ü sülükünü/ manevi yolculuğunu ve bu yolculuk esnasında nefsiyle girdiği mücadeleyi şiirlerinde dile getirdiğini belirten Tatcı, onun Hakk'ı bilme ve bulma tecrübesini halk ile paylaşmak istediğini ifade etti.

Söyleşi, soru- cevap bölümü ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tatcı'nın Yunus Emre hakkında araştırma yapmak isteyen akademisyenlere ve öğrencilere verdiği tavsiyeler ile son buldu.