Ünvanı

Arş. Gör.

Süleyman DEMİR

Adı-Soyadı

Süleyman DEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Mimarlık Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

suleymandemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66-1645

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği

2011-2015

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi/İnşaat Mühendisliği/Geoteknik Bilim Dalı

2015-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir S., Çabalar A.F. (2017) Sewage Sludge Ash In Soil Improvement, The International Journal of Energy & Engineering Sciences, 3(2),4-9.

Karakan, E., & Demir, S. (2018). Effect of fines content and plasticity on undrained shear strength of quartz-clay mixtures. Arabian Journal of Geosciences, 11(23), 743.

Karakan, E., Demir, S. (2018) Relationship Between Undrained Shear Strength with Atterberg Limits of Kaolinite/Bentonite – Quartz Mixtures. Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 10(3), 92-102.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Demir S., Çabalar A.F. (2017) Sewage Sludge Ash In Soil Improvement, 2nd International Energy and Engineering Conference. 83-88. (Tam Metin Bildiri/).

Karakan, E., Demir, S. (2018) Relationship Between Cone Penetration and Undrained Shear Strength of Sand-Clay Mixtures. II. International Scientific and Vocational Studies Congress,  673-676. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532097)

Demir, S., Çabalar, A. F. (2018). Effect of Sewage Sludge Ash on the Strength of a Clay. Presented at the International Conference on Sustainable Energy and Environment Sensing, Cambridge.

Sürmelihindi O.,Demir S.,Çabalar A. F. (2018). Effect of Water Trap on Fall-Cone Behaviour of a Soil. 5. Uluslararası Matematik, Mühendislik Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 305-308. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532155)

Alosman S., Demir S., Çabalar A. F. (2018). Effect of Stone Powder on Atterberg’s Limits of An Organic Soil. International Congress on Engineering and Architecture, 2108-2111. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532115)

Demir S., Çabalar A. F. (2018). Some Geotechnical Properties of Clays in Gaziantep, Turkey. International Congress on Engineering and Architecture, 2104-2107. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532126)

Karakan, E., & Demir, S. (2018).  Relationship Between Undrained Shear Strength and Atterberg Limits of Clay Soils. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532105)

Demir, S., Karakan, E.  (2018). Strength Properties of Bentonite-Quartz Mixtures. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 1300-1305. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532084)

Demir, S., Karakan, E. (2018). Plastic Limit Estimation from Fall Cone Test Method. II. International Scientific and Vocational Studies Congress, 1295-1299. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4532070)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çabalar, A. F., Demir, S., Akbulut, N. Kil-kum karışımlarının bazı geoteknik özellikleri. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (DUMF) Mühendislik Dergisi Mühendislik Dergisi, 9(2), 871-879.

Karakan, E., & Demir, S. (2018). Liquid limit determination of various sand clay mixtures by Casagrande and fall cone test methods. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 361-371.

Karabash Z. Çabalar A. F , Demir S. (2018) Narlı Kumunun Üç Eksenli Kayma Davranışı,  Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2), 177-188.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Demir S., Çabalar A.F., Akbulut N. (2016) Kum Kil Karışımlarının Şişme Özellikleri, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi, 1051-1056 (Tam Metin Bildiri/).


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER