Ünvanı

Arş. Gör.

RABİA ARPACI

Adı-Soyadı

RABİA ARPACI

Doğum Yılı ve Yeri

1995-Eskişehir

Fakülte/Yüksekokul

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

rabiaarpaci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik

2013-2017

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

2019-2021

Doktora

Gaziantep Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

2021-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Hemşire

Erzurum Çat İlçe Devlet Hastanesi

2017-2020

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Şizofreni Hastalarında Hastalık Algısı ve İlaç Tutumunun Belirlenmesi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Çopur EÖ. Çelik MY. Karasu F. Arpacı R. Can Z. Güleç HY. The Effect of Different Simulation Methods for Covid-19 on Learning Satisfaction of Nursing Students (Sözel Sunum). The Third International Clinical Nursing Research Congress. 9-11 December 2020.


Çopur EÖ, Karasu F. Arpacı R. Loneliness and Perceived Stress Levels of Hypertension Patients: Are Stress and Loneliness the Most Significant Feature of the Covid-19 Outbreak? (Sözel Sunum). The Fourth International Public Health Congress. 13-19 December 2020.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karasu F, Arpacı R, Çopur EÖ, Çam HH (2020). Hemşirelik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Modeli. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 8(3),973 988.,Doi:10.33715/inonusaglik.746735 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6621458).


Gökalp, K , Arpacı, R . (2021). Diyaliz Hastalarının Psikolojik Durumlarının Değerlendirilmesi . Turkish Journal of Science and Health , 2(1), 22-30.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER