Ünvanı

Doç. Dr.

NURŞAT BİÇER

Adı-Soyadı

NURŞAT BİÇER

Doğum Yılı ve Yeri

10.09.1987 ELAZIĞ

Fakülte/Yüksekokul

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

İngilizce, Farsça

E-posta/Web

nursatbicer@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 26 66-1752

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2005-2009

Yüksek Lisans

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD

2009-2011

Doktora

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ABD

2012-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

2009-2010

Arş. Gör.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2010-2011

Arş. Gör.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2011-2015

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2015-2019

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2019--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

TÜRKÇE EĞİTİMİ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI 2017--
BÖLÜM BAŞKANLIĞI 2017--
TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER UYG. VE ARŞ. MERKEZİ MÜDÜRÜ 2016--

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. ER ONUR,BOZKIRLI KÜRSAD ÇAGRI,BIÇER NURSAT (2018). Suriyelilere Türkçe Ögreten
Ögretmenlerin Dinleme Becerisine Bakıs Açılarının Degerlendirilmesi. International Online Journal
of Educational Sciences, 10(3), 188-203., Doi: 10.15345/iojes.2018.03.013 (Yayın No: 4291021)
2. BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2018). Iki Dillilik Baglamında Suriyeliler Üzerinde Türkçenin Etkisi.
Yeni Türkiye, 24(100), 346-352. (Yayın No: 4319495)
3. BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2017). An Action Research Investigating the Needs of Syrian
Students Learning Turkish as A Foreign Language. International Online Journal of Educational
Sciences, 9(3), 862-878., Doi: 10.15345/iojes.2017.03.019 (Yayın No: 3618111)
4. BIÇER NURSAT (2017). The Influence of Student-centered Methods in Turkish Language
Instruction on Academic Success: A Meta-analysis Study. Universal Journal of Educational
Research, 5(4), 687-697., Doi: 10.13189/ujer.2017.050419 (Yayın No: 3725829)
5. BIÇER NURSAT (2017). The Views of Syrian Refugees Migrating to Turkey on the Turkish
Language and Culture: Kilis Case. Journal of Education and Training Studies, 5(3), 97-109., Doi:
10.11114/jets.v5i3.2100 (Yayın No: 3725778)
6. BIÇER NURSAT (2016). A Qualitative Study Of The Affective Characteristics Of Students Who
Learn Turkish As A Foreign Language. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4),
133-147., Doi: 10.15345/iojes.2016.04.012 (Yayın No: 3017846)
7. BIÇER NURSAT (2016). An evaluation of pre service Turkish teachers skills and knowledge
regarding preparation of worksheets to teaching Turkish to foreigners. Educational Research and
Reviews, 11(5), 164-173., Doi: 10.5897/ERR2015.2549 (Yayın No: 2595250)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2018). Türk Soylulara Türkçe Ögretimi ile Ilgili Çalısmalara Genel
Bir Bakıs. TESAM III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ”Türkiye - Türk Dünyası Iliskilerinin
Dünü, Bugünü ve Yarını” (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4543273)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögrenen Ögrencilerin Özetleme
Becerileri. XI. Uluslararası Türkçenin Egitimi ve Ögretimi Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4543247)

ALAN YAKUP,BIÇER NURSAT (2018). TÜRKÇEYI YABANCI DIL OLARAK ÖGRENEN ÖGRENCILERIN
KELIME ÖGRENME MOTIVASYONLARININ BELIRLENMESI. XI. Uluslararası Türkçenin Egitimi ve
Ögretimi Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4543223)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2018). KUTADGU BILIG’DE KONUSMA EGITIMI. ATEBETÜ’L
HAKÂYIK VE ILK DÖNEM TÜRKÇE ISLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4543207)

ALAN YAKUP,BIÇER NURSAT (2018). Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Egitsel Degerler.
Atebetü’xxl-Hakayık ve Ilk Dönem Türkçe Islami Eserler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4543181)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2017). IKI DILLILIK BAGLAMINDA SURIYELILER ÜZERINDE
TÜRKÇENIN ETKISI. Türk Dili Konusan Ülkeler Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3719974)

ALAN YAKUP,BIÇER NURSAT (2017). Türkiye’deki Geçici Konaklama Merkezlerinde Suriyelilere
Yönelik Olarak Yürütülen Türkçe Ögretimi Faaliyetleri Üzerine Bir Degerlendirme. 2. Uluslararası
Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3645123)

BIÇER NURSAT (2017). ATEBETÜ’L - HAKAYIK’TA KONUSMAYLA ILGILI ÖGELER. Uluslararası
Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikayenin Çocuklarıyız Senligi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3729225)

BIÇER NURSAT (2017). DIL ÖGRETIMI AÇISINDAN TUHFE-I REMZI ÜZERINE BIR INCELEME. 8.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3729143)

BIÇER NURSAT,KILIÇ BEKIR SITTIK (2017). Suriyeli Ögrencilere Türkçe Ögretmek için Kullanılan
Ders Kitaplarının Ögretmen Görüsleri Dogrultusunda Degerlendirilmesi. III. Uluslararası Yabancı
Dil Olarak Türkçe Ögretimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3729956)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETIMINDE KULLANILAN YENI
HITIT 3 VE ISTANBUL C1 DERS KITAPLARINDAKI METINLERIN OKUNABILIRLIK DÜZEYLERININ
KARSILASTIRILMASI. Uluslararası Yabancı Dil Ögretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Ögretimi
Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3618857)

BIÇER NURSAT,POLATCAN FARUK (2016). TÜRKÇEYI YABANCI DIL OLARAK ÖGRENEN
ÖGRENCILERIN ÖYKÜLEYICI METINLERINDE BAGDASIKLIK VE TUTARLILIK. 1. Uluslararası
Bilimsel Arastırmalar Konferansı – Insan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016) (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3018474)

ÇOBAN ISMAIL,BIÇER NURSAT (2016). TÜRKÇE ÖGRETMENI ADAYLARININ BITISIK EGIK EL
YAZISI KULLANMA BECERILERI. 1. Uluslararası Bilimsel Arastırmalar Konferansı – Insan ve
Toplum Bilimleri (IBAD-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3217870)

ALAN YAKUP,BIÇER NURSAT,HÜKÜM MUHAMMED (2016). GÖÇ ENTEGRASYON VE DIL SURIYE
DEN GELEN GÖÇMENLERIN DIL ÖGRENME IHTIYAÇLARINA YÖNELIK BIR ANALIZ. II. Ortadogu
Konferansları: Ortadogu’dakiÇatısmalar Baglamında Göç Sorunu, 640-640. (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3218039)

BIÇER NURSAT,POLATCAN FARUK (2015). YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖGRETIMINDE KELIME
ÖGRENME STRATEJILERININ DEGERLENDIRILMESI. 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe
Ögretimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1531545)

ALYILMAZ SEMRA,BIÇER NURSAT,ÇOBAN ISMAIL (2014). ATATÜRK ÜNIVERSITESINDE ÖGRENIM
GÖREN KIRGIZ ÖGRENCILERIN TÜRKÇE VE TÜRKIYE YE YÖNELIK GÖRÜSLERI. Türk
DünyasıVatandaslıgı Çalıstayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1531544)

ÇOBAN ISMAIL,BIÇER NURSAT (2014). TÜRKÇE ÖGRETMENI ADAYLARININ KONUSMA METNI
HAZIRLAMA BECERILERI. VII. DÜNYA DILI TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2, 549-562. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1531543)

BIÇER NURSAT,ÇOBAN ISMAIL (2014). Yabancılara Türkçe Ögretimi Ders Kitaplarındaki Öyküleyici
Metinlerin Tutarlılık Düzeylerinin Degerlendirilmesi. I. International Eurasian Educational Research
Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1531539)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

TÜRKÇE ÖGRETIMI TARIHI (2017)., BIÇER NURSAT, Kesit Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
232, ISBN:978-605-9408-43-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3728013)


Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ögretimi, Bölüm adı:(Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ögretilmesinde
Egitim Ortamları, Egitim Ortamlarında Kullanılan Ders Kitapları, Materyaller, Egitim Teknolojileri)
(2019)., BIÇER NURSAT, Pegem Akademi, Editör:Ilhan Erdem, Bahar Dogan, Hatice Altunkaya,
Basım sayısı:1, ISBN:978-605-241-568-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5088892)


Türk Dili 2, Bölüm adı:(Yazım ve Metin Biçimleri II) (2018)., BIÇER NURSAT, Grafiker Yayınları,
Editör:Gündüz Osman, Simsek Tacettin, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9247-94-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4573746)

Türk Dili 2, Bölüm adı:(Yazı ve Metin Biçimleri III) (2018)., BIÇER NURSAT, Grafiker Yayınları,
Editör:Gündüz Osman, Simsek Tacettin, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9247-94-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4573769)

Türkçeye Yolculuk - B2 Ders Kitabı,  (2017)., BIÇER NURSAT, Kesit
Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3773342


Türk Dili I, Bölüm adı:(Türkçe Sekil Bilgisi II) (2017)., BIÇER NURSAT, Grafiker Yayınları,
Editör:Gündüz Osman, Mert Osman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 336, ISBN:978-6059247-78-8,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3728145)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BIÇER NURSAT (2019). Osmanlı Dönemi’nde Matbaada Basılan Ilk Yabancılara Türkçe Ögretimi
Kitabı Üzerine. Muallim Rıfat Egitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 42-53. (Kontrol No: 5088884)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2019). TÜRK SOYLULARA TÜRKÇE ÖGRETIMI ILE ILGILI
ÇALISMALARA GENEL BIR BAKIS. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 143-157., Doi:
10.18069/firatsbed.538665 (Kontrol No: 5088857)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2017). Yabancılara Türkçe Ögretiminde Kullanılan Yeni Hitit 3 ve
Istanbul C1 Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karsılastırılması. Mersin
Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1130-1139., Doi: 10.17860/mersinefd.328486
(Kontrol No: 3918458)

BIÇER NURSAT,KILIÇ BEKIR SITTIK (2017). Suriyeli Ögrencilere Türkçe Ögretmek Için Kullanılan
Ders Kitaplarının Ögretmen Görüsleri Dogrultusunda Degerlendirilmesi. Ana Dili Egitimi Dergisi,
5(4), 649-663., Doi: 10.16916/aded.329809 (Kontrol No: 3727015)

BIÇER NURSAT (2017). TÜRKÇENIN YABANCI DIL OLARAK ÖGRETIMINE YÖNELIK ”ÖGRENEN
ÖZERKLIGI ÖLÇEGI” GELISTIRME ÇALISMASI. International Journal Of Turkish Literature Culture
Education, 6(6/3), 1666-1678., Doi: 10.7884/teke.4011 (Kontrol No: 3726930)
 

BIÇER NURSAT (2017). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Ögretiminde Ana Dilinin Etkisi. Journal of
Turkish Studies, 12(Volume 12 Issue 14), 41-58., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11704 (Kontrol
No: 3726846)

BIÇER NURSAT (2017). YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETIMI ALANINDA YAYINLANAN MAKALELER
ÜZERINE BIR ANALIZ ÇALISMASI. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute,
2017(27), 236-247., Doi: 10.5505/pausbed.2017.69772 (Kontrol No: 3725902)

BIÇER NURSAT,ALAN YAKUP (2017). Türkçe Ögretmeni Adaylarının Kitap Okuma Alıskanlıklarının
Genel Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi. Erzincan Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 100-
116., Doi: 10.17556/erziefd.285046 (Kontrol No: 3618760)

ALYILMAZ CENGIZ,BIÇER NURSAT (2016). YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖGRETIMINDE
SORUMLULUKLARIN ÖGRENEN ÖZERKLIGI BAGLAMINDA DEGERLENDIRILMESI. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34) (Kontrol No: 3018012)

BIÇER NURSAT (2016). Yabancılara Türkçe Ögretiminde Motivasyona Iliskin Ögrenci Görüsleri ve
Sınıf içi Gözlemler Views of Students about their Motivation in Teaching Turkish as a Foreign
Language and Classroom Observations. Ana Dili Egitimi Dergisi, 4(1), 84-99., Doi:
10.16916/aded.04251 (Kontrol No: 2587285)

BIÇER NURSAT (2015). TÜRKÇE ÖGRETMENI ADAYLARININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETIMI
DERSINDEN BEKLENTILERI VE BU BEKLENTILERIN KARSILANMASI. International Journal of
Language Academy, 3(9), 160-176., Doi: 10.18033/ijla.298 (Kontrol No: 1925891)

BIÇER NURSAT,ÇOBAN ISMAIL (2015). YABANCILARA TÜRKÇE ÖGRETIMI DERS KITAPLARINDAKI
ÖYKÜLEYICI METINLERINTUTARLILIK DÜZEYLERININ DEGERLENDIRILMESI. Journal of Research
in Education and Teaching, 4(4), 228-237. (Kontrol No: 1925585)

BIÇER NURSAT,POLATCAN FARUK (2015). YABANCI DIL OLARAK TÜRKÇE ÖGRETIMINDE KELIME
ÖGRENME STRATEJILERININ DEGERLENDIRILMESI. Journal of Turkish Research Institute, 54(54),
811-828., Doi: 10.14222/Turkiyat1436 (Kontrol No: 1531542)

ALYILMAZ SEMRA,BIÇER NURSAT,ÇOBAN ISMAIL (2015). ATATÜRK ÜNIVERSITESINDE ÖGRENIM
GÖREN KIRGIZ ÖGRENCILERIN TÜRKÇE VE TÜRKIYE YE YÖNELIK GÖRÜSLERI. International
Journal Of Turkish Literature Culture Education, 4(4/1), 328-338., Doi: 10.7884/teke.439 (Kontrol
No: 1531529)

BIÇER NURSAT,DURUKAN ERHAN (2014). Ortaokul Ögrencilerinin Ögrenme Stilleri Ile Okumaya
Yönelik Tutumları Arasındaki Iliski. Millî Egitim, 43(204), 199-212. (Kontrol No: 1531541)

BIÇER NURSAT,ÇOBAN ISMAIL,BAKIR SIDDIK (2014). TÜRKÇE ÖGRENEN YABANCI
ÖGRENCILERIN KARSILASTIGI SORUNLAR ATATÜRK ÜNIVERSITESI ÖRNEGI. Uluslararası Sosyal
Arastırmalar Dergisi, 7(29), 125-135. (Kontrol No: 384443)

BIÇER NURSAT,BOZKIRLI KÜRSAD ÇAGRI,ER ONUR (2013). Türkçe Ögretmeni Adaylarının
Bilimsel Arastırmaya Yönelik Tutumlarının Degerlendirilmesi. Journal of Turkish Research
Institute(50), 327-342., Doi: 10.14222/Turkiyat33 (Kontrol No: 383886)

BIÇER NURSAT (2012). Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Ögretimi Turkish Teaching for
Foreigns to Nowadays since Huns. International Journal Of Turkish Literature Culture Education,
1(4), 107-133., Doi: 10.7884/teke.100 (Kontrol No: 383499)

ER ONUR,BIÇER NURSAT,BOZKIRLI KÜRSAD ÇAGRI (2012). Yabancılara Türkçe Ögretiminde
Karsılasılan Sorunların Ilgili Alan Yazını Isıgında Degerlendirilmesi Evaluation of Problems
Encountered in Turkish Teaching for Foreigners in Terms of Related Literature. International
Journal Of Turkish Literature Culture Education, 1(2), 51-69., Doi: 10.7884/teke.51 (Kontrol No:
384157)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

ALAN YAKUP,HÜKÜM MUHAMMED,BIÇER NURSAT (2016). ÇOCUGA GÖRELIK ILKESI AÇISINDAN
CEMAL SÜREYA NIN ARITMETIK IYI KUSLAR PEKIYI ADLI ESERI. I. ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER
SEMPOZYUMU, 222-233. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3218478)

ER Onur, BOZKIRLI Kürsad Çagrı, BIÇER Nursat (2013). Ögretmen Adaylarının Ölçme Ve
Degerlendirmeye Yönelik Genel Yeterlik Algıları. XII. ULUSAL SINIF ÖGRETMENLIGI EGITIMI
SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:385306)

BIÇER NURSAT (2010). KUTADGU BILIG DEKI FARSÇA KELIMELER ÜZERINE. III. Uluslararası Türk
Dili ve Edebiyatı Ögrenci Kongresi, 2, 1505-1515. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:384859

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER