Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Köten

Adı-Soyadı

Mehmet Köten

Doğum Yılı ve Yeri

1979 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Beslenme ve Diyetetik

Yabancı Dil

İngilizce (YÖKDİL-70.00)

E-posta/Web

mehmetkoten@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90(348) 814 26 66 Dahili:7008

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi

1998-2002

Yüksek Lisans

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

2002-2005

Doktora

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

2005-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Harran Üniversitesi

2002-2010

Arş. Gör. Dr.

Harran Üniversitesi

2010-2012

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Tez adı: Şanlıurfa yöresine özgü tırnaklı (düz) ekmeklerde bazı katkı maddelerinin ekmek kalitesine etkileri üzerine bir araştırma (2005) 

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sabri ÜNSAL

Doktora Tezi

Tez adı: Arpa Unu ile Zenginleştirmenin Makarnanın Bazı Besinsel ve Kalite Özelliklerine Etkisi (2010) 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayhan ATLI

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Tahıl Teknolojisi, Ekmek, Pirinç, Arpa, Erişte, Makarna, Bisküvi, Kek, Tarhana


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Dekan Yardımcılığı 2012-2015
Bölüm Başkanlığı 2015-2017
Bölüm Başkanlığı 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanı 2012-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar

7. KÖTEN, M. (2021). Cooking quality, nutritional composition, textural properties, and sensory profile of noodles functionalised using Rheum ribes plant powder (Under Review)

6. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S. (2021). Nutritional, chemical and cooking properties of noodles enriched with Terebinth (Pistacia Terebinthus) fruits roasted at different temperatures.  Food Science and Technology, Campinas, 41(x), xxx-xxx. doi:10.1590/fst.47120 (In press) (SCI-Expanded)

5.  KÖTEN, M. (2021). Influence of raw/roasted terebinth (Pistacia Terebinthus L.) on selected quality characteristics of sponge cakes. International Journal of Gastronomy and Food Science, 24(100342), 1-7. doi:10.1016/j.ijgfs.2021.100342 (SCI-Expanded)

4. KÖTEN, M. (2021). Effect of partial replacement of wheat flour with varying levels of wheat germ on chemical, functional and sensory quality of noodles. Fresenius Environmental Bulletin, 30(4), 4009-4018. (SCI-Expanded)

3. KÖTEN, M. (2021). Influence of roasted and unroasted terebinth (Pistacia Terebinthus L.) on the functional, chemical and sensory properties of wire-cut cookies. Food Science and Technology, Campinas41(1), 245-253. doi:10.1590/fst.17020 (SCI-Expanded)  

2. KÖTEN, M. (2021). Development of tef [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] based gluten-free tarhana. Journal of Food Processing and Preservation45(1), e15133. doi:10.1111/jfpp.15133 (SCI-Expanded)

1. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., KAHRAMAN, Ş. (2020). Physicochemical, nutritional and cooking properties of local Karacadağ rice (Oryza sativa L.) –Turkey. International Food Research Journal, 27(3), 435-444 (SCI-Expanded)


SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI indekslerinde taranmayan uluslararası bilimsel dergilerde basılan yayınlar

14. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S. (2021). The effect of corn flour addition on morphogeometric, functional and textural properties of sponge type cakes. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 25(2), 172-184. doi:10.29050/harranziraat.850654

13. KÖTEN, M., ATLI, A. (2021). Determination of nutritional, textural and cooking properties of spaghetti pasta enriched with whole barley flour. Gıda, 46(1), 53-68. doi:10.15237/gida.GD20085

12. YAZMAN, M.M., KÖTEN, M., ATLI, A. (2020). Comparison of the quality characteristics of rices sold in the market under the name of Osmancık variety with the original Osmancık variety. Journal of The Institute of Science and Technology, 10(4), 2571-2582. doi:10.21597/jist.692863 

11. YAZMAN, M.M., KÖTEN, M., ATLI, A. (2020).  Comparison of the quality characteristics of the Baldo varieties purchased from the market with the original seed Baldo variety. Gıda, 45(4), 721-735. doi:10.15237/gida.GD20014

10. ÜNSAL, A.S., ATLI, A., KÖTEN, M. (2020). A research on the quality of Tırnaklı (flat bread) and pan bread made from germinated wheat flour.  KSU Journal of Agriculture and Nature, 23(5), 1209-1215. doi:10.18016/ksutarimdoga.vi.687817 

9. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S. (2020).  The effect of using some additives on bread quality of “tirnakli (flat) ekmek” native to Sanlıurfa.  Gıda, 45(3), 473-484. doi:10.15237/gida.GD19137

8. SATOUF, M., KÖTEN, M., HATİB, BEYEN, A., ALKAYARİ, R., ŞEYHAHMET, A. (2020).  Determination of some quality characteristics of Syria Burma Dessert. Journal of The Institute of Science and Technology, 10(1), 271-279. doi:10.21597/jist.612827

7. KÖTEN, M., SATOUF, M. (2019). Production of breakfast zahter in different formulations and determination of some quality characteristics. Gıda, 44(3), 513-522., doi:10.15237/gida.GD19023

6. KÖTEN, M., SATOUF, M., EKİCİ, H. (2017). The Syrian bread production, production defects and prevention methods. Harran Journal of Agricultural and Food Science, 21(3), 364-375 . doi:10.29050/harranziraat.339498

5. KÖTEN, M., ÜNSAL, S., ATLI, A. (2014). Determination of cooking quality and some of the chemical compositions of pasta which produced in Turkey. Gıda, 39(1), 33-40.  doi:10.5505/gida.76376

4. KÖTEN, M., ÜNSAL, S., ATLI, A. (2013). Evaluation of Barley as Human Food. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 1(2), 51-55. doi:10.24925/turjaf.v1i2.51-55.25

3. ÜNSAL, S., KÖTEN, M. (2011). The effect of various additives on the sensory properties of traditional Turkish flat bread Tirnakli Ekmek. Scientific Research and Essays, 6(14), 2980-2987. doi:10.5897/SRE11.086

2. ÖZBERK, İ., YOLCU, S., YÜCEL, A., KÖTEN, M., NICOL, J.M. (2011). The impact of seed gall nematode on grain yield quality and Marketing prices on durum wheat in Anatolia Turkey. African Journal of Agricultural Research, 6(16), 3891-3896.  doi:10.5897/AJAR10.503

1. ÖZBERK, İ., COŞKUN, Y., İLKHAN, A., KÖTEN, M., KARLI, B., RYAN, J. (2009). Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting flood irrigation in durum wheat (T.  durum desf) in southeastern Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12(10), 772-778. doi:10.3923/pjbs.2009.772.778 


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B26.  SATOUF, M., KÖTEN, M. (2020). The effect of table salt (sodium chloride) consumption on human health. 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), 7-9 October, Gaziantep, Turkey, pp. 459-466. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B25. SATOUF, M., KÖTEN, M. (2020).  The effect of tea sugar (succarosis) consumption on human health. 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020), 7-9 October, Gaziantep, Turkey, pp. 450-458. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B24. KARAHAN, A.M., KÖTEN, M., AKIN, M.B. (2019). Fonio: composition, properties and usage in foods. International Engineering and Science Symposium, 20-22 June, Siirt, Turkey, pp. 523-527. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B23. SATOUF, M., KÖTEN, M. (2019). Relationship between obesity and diabetes.  International Engineering and Science Symposium, 20-22 June, Siirt, Turkey, pp. 902-916. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B22. KÖTEN, M., GÜMÜŞ, A., HANBAY, A.N., BAYRAKTAR, H.F., ŞENTÜRK, H.A., UÇKAN, M. (2019). The effect of uşkun plant on some nutritional characteristics of noodles. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April, Trabzon, Turkey, pp.139-145. (Sözlü, Tam metin bildiri) 

B21. KÖTEN, M., ATAKÖŞKER, G., İDEMCİ, K., OĞUZ, Z. (2019). The effect of bulgur flour on some quality properties of cookie. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April, Trabzon, Turkey, pp. 146-153. ( Sözlü, Tam metin bildiri)

B20. SATOUF, M., KÖTEN, M. (2019). Famous Syrian sweets. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April, Trabzon, Turkey, pp. 209-225. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B19. SATOUF, M., KÖTEN, M. (2019). An overview of the packaging materials used in the food production sector. 3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, 16-18 April, Trabzon, Turkey, pp. 120-138. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B.18. KÖTEN, M., KARAHAN, A.M., EREN KARAHAN, L., YAZMAN, M.M. (2018). The importance of the tarhana and enrichment of functional components. 6th International GAP Engineering Conference, 08-10 November, Şanlıurfa, Turkey, pp. 403-408. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B17. EREN KARAHAN, L., KARAHAN, A.M., KÖTEN, M., DÖLEK EKİNCİ, P. (2018). The use of quinoa in dairy products. 6th International GAP Engineering Conference, 08-10 November, Şanlıurfa, Turkey, pp. 539-542. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B16. KÖTEN, M., KARAHAN, A.M., YAZMAN, M.M. (2018). Possibilities of Using Barley in pasta. 1st International Engineering and Technology Symposium, 3-5 May, Batman, Turkey, pp. 492-498. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B15. KÖTEN, M., YAZMAN, M.M., KARAHAN, A.M. (2018). Dietary fiber and cereals. 1st International GAP Agriculture and Livestock Congress, 25 - 27 Nisan, Şanlıurfa, Turkey, pp.102-111. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B14. KÖTEN, M., EKİCİ, H., SATOUF, M. (2017). A healing plant "menengic". I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life", 10-12 May, Konya, Turkey, p. 1730 (Poster, Özet bildiri)

B13. ÜNSAL, A.S., ATLI, A., KÖTEN, M. (2016). The effect of pearled and unpearled barley flour addition on some noodle quality parameters. International Multidisciplinary Congress of Eurasian, 11-13 July, Odessa, Ukraine, pp. 665-673. (Sözlü, Tam metin bildiri)

B12. KÖTEN, M., SATOUF, M. (2016). Pasta and glycemic index. International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE'16), 19-20 March, Kilis, Turkey, p. 10. (Poster, Özet bildiri)

B11. UÇAN, F., KÖTEN, M. (2013). Taş Ekmeği. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 24-26 October, Struga (Ohrid Lake), Macedonia, p. 222.  (Poster, Özet bildiri)

B10. UÇAN, F., KÖTEN, M. (2013). Maden Çöreği. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 24-26 October, Ohrid, Struga, Macedonia, p. 223.  (Poster, Özet bildiri)

B9. UÇAN, F., KÖTEN, M. (2013). A taste from Elazığ "Harput Köftesi". The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 24-26 October, Ohrid, Struga, Macedonia, p. 303.  (Poster, Özet bildiri)

B8. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., HAYOĞLU, İ. (2013). Kübbülmüşviyye. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 24-26 October, Ohrid, Struga, Macedonia, p. 589.  (Poster, Özet bildiri)

B7. KÖTEN M., UÇAN, F. (2013). Cennet Çamuru. The 2nd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 24-26 October, Ohrid, Struga, Macedonia, p. 613.  (Poster, Özet bildiri)

B6. KARAHAN, A.M., KÖTEN, M., EREN KARAHAN, L. (2012). Peyniraltı suyunun ekmekte kullanımı. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15-16 Novamber, Denizli, Turkey, p. 112. (Poster, Özet bildiri)

B5. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., ATLI, A. (2010). Gaziantep köy kahkesi. The 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 15-17 April, Tekirdağ, Turkey, pp. 522-523. (Poster, Tam metin bildiri)

B4. KÖTEN, M., HAYOĞLU, İ.A., ATLI, A. (2010). Güneydoğu'ya özgü özel bir tatlı "katmer". The 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 15-17 April, Tekirdağ, Turkey, pp. 518-521. (Poster, Tam meti bildiri)

B3. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., ATLI, A. (2010). Mardin in Geleneksel Yemeği Sembusek. The 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 15-17 April, Tekirdağ, Turkey, pp. 969-970. (Poster, Tam metin bildiri)

B2. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., ATLI A. (2010). İkliçe. The 1st International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", 15-17 April, Tekirdağ, Turkey, pp. 515-517. (Poster, Tam metin bildiri)

B1. KÖTEN, M., ATLI, A., ÜNSAL, A.S. (2008). Some quality characteristics of flours for baklava making. ICC International Conference Bosphorus 2008, İstanbul,Turkey, p.118. ISBN: 978- 9944-0519-0-3. (Sözlü, Özet bildiri)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D8. KÖTEN, M., KARAHAN, A.M., KARAHAN, L.E., YAZMAN, M.M. (2019). Tarhananın besinsel önemi ve fonksiyonel bileşenlerce zenginleştirilmesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(3), 120-129.

D7. EREN KARAHAN, L.,  KARAHAN, A.M., KÖTEN, M., DÖLEK EKİNCİ, P. (2019).  Kinoa ve kinoanın süt ürünlerinde kullanımı. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 4(2), 07-15.

D6. KÖTEN, M., SAĞLAM, H., UÇAN TÜRKMEN, F. (2016). Gaziantep kurutmalıkları. Catering Guide, (59), 50-52. 

D5. ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M. (2015). Farklı uygulamaların geleneksel Şanlıurfa külünçesinin duyusal kalite özelliklerine etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 19(3), 151-161.  ISSN: 2148 - 5003

D4. COŞKUN, Y., İLKHAN, A., KÖTEN, M., COŞKUN, A. (2010). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilen farklı makarnalık buğday çeşitlerinin kalite yönünden değerlendirilmesinde b ve b* renk değerlerinin kullanılabilirliğinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(3), 25-29.

D3. MENDERİS, M., ATLI, A., KÖTEN, M., KILIÇ, H. (2008). Gluten indeks değeri ve yaş gluten / protein oranı ile ekmeklik buğday kalite değerlendirmesi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(3), 57-64.

D2. KÖTEN, M., ÜNSAL, S. (2007). Şanlıurfa yöresine özgü "Tırnaklı ve Açık Ekmeklerin" geleneksel üretim yöntemleri. Gıda, 32(2), 81-85.

D1. KÖTEN, M., ÜNSAL, S. (2006). Şanlıurfa'ya özgü Tırnaklı ve Açık Lavaş ekmeklerin bazı kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(3/4), 57-62.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E16.  KÖTEN, M., SAĞLAM, H., UÇAN, F. (2015). Gaziantep Kurutmalıkları. Pamukkale Gıda Sempozyumu-III,13-15 Mayıs, Denizli, s. 219. (Poster, Özet bildiri)

E15. SAĞLAM, H., KÖTEN, M., YARALI, F. (2015). Kilis İlinin Ekonomisini Etkileyen Bitkisel Ürünler ve Değerlendirme Olanakları. Gap VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs, Şanlıurfa, s. 455-459. (Poster, Tam metin bildiri)

E14. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., SAĞLAM, H. (2015). Karacadağ Pirincine Genel Bir Bakış. Gap VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-01 Mayıs, Şanlıurfa, s. 406-410. (Poster, Tam metin bildiri)

E13. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S. (2014). Fırın Yapması. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,17-19 Nisan, Adana,  s. 607-610. (Poster, Tam metin bildiri)

E12. UÇAN, F., KÖTEN, M. (2014). Elazığ dan Bir Lezzet:"Sırın". 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,17-19 Nisan, Adana, s. 128-130. (Poster, Tam metin bildiri)

E11. KÖTEN, M., UÇAN, F. (2014). Gerebiç. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s. 595-598. (Poster, Tam metin bildiri)

E10. GÜMÜŞ, P., UÇAN, F., KÖTEN, M. (2014). Malatya'nın Meşhur Biliği. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan, Adana, s. 316-319. (Poster, Tam metin bildiri)  

E9. KÖTEN, M.,YAZMAN, M., YAZMAN, L., ÜNSAL, AS. (2012). Adıyaman Bayram Tablaması. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, s. 737-738. (Poster, Tam metin bildiri)

E8. KÖTEN, M., ÜNSAL, A.S., ÇANKAYA, H., ÜNSAL, N. (2012). Ağzı Açık Ağzı Yumuk. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, s. 513-515. (Poster, Tam metin bildiri)

E7. ÇANKAYA, H., KÖTEN, M., KANDEMİR, B., ŞAHİN, Ö. (2012). Baklagil İlaveli Haşlanmış Sucuk Üretimi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, Konya, s. 639-642 (Poster, Tam metin bildiri)

E6. ATLI, A., AKTAN, B., ŞANAL, T., KAPLAN EVLİCE, A., ÜNSAL, A.S., KÖTEN, M., PEHLİVAN, A., ÖZDEREN, T. (2010). Makarnalık buğdayın kalite özellikleri ve kalite değerlendirme. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Konferansı, 7-18 Mayıs, Şanlıurfa, s. 91-108. (Sözlü, Tam metin bildiri)

E5. ÜNSAl, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M., ATLI, A. (2009). Şanlıurfa’ya Özgü Bir Tatlı “ Şıllık”. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van, s. 200-203. (Poster, tam metin bildiri)

E4. ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M. (2009). Külünçe. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van, s. 312-314. (Poster, Tam metin bildiri) 

E3. ÜNSAL, A.S., ÜNSAL, N., KÖTEN, M. (2009). Şanlıurfa’nın Geleneksel Çorbası “Şöşberek”. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van, s. 550-553. (Poster, Tam metin bildiri)     

E2. KÖTEN, M., ATLI, A. (2008). Farklı Tavlama Rutubeti ve Süresinin Unun Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran, Konya, s. 719-726. (Poster, Tam metin bildiri)

E1. KÖTEN, M., ATLI, A. (2008). Makarnalık Buğday İrmik ve Makarnanın Kalite Değerlendirilmesindeki Son Teknikler. Türkiye 10. Gıda Kongresi,  21-23 Mayıs, Erzurum, s. 369-370. (Poster, Özet bildiri)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

“Menengiç’in Fonksiyonel Bir Katkı Olarak Erişte Üretiminde Kullanımı” başlıklı ve 2015/01/MAP/04 nolu BAP projesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (Yürütücü) (2015-2017, Tamamlandı)

 “Karacadağ Pirincinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı ve 2012/1/MAP/11 nolu BAP projesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (Yürütücü) (2013-2016, Tamamlandı)

"Arpa Unu ile Zenginleştirmenin Makarnanın Bazı Besinsel ve Kalite Özelliklerine Etkisi"  başlıklı ve 852 nolu BAP projesi, Harran Üniversitesi, (Yardımcı Araştırıcı) (2005-2010, Tamamlandı)   

"Şanlıurfa yöresine özgü tırnaklı (düz) ekmeklerde bazı katkı maddelerinin ekmek kalitesine etkileri üzerine bir araştırma"  başlıklı ve 408 nolu BAP projesi, Harran Üniversitesi, (Yardımcı Araştırıcı) (2002-2005, Tamamlandı)  

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

DERGİ HAKEMLİKLERİ

Gıda (The Journal of Food)

Journal of Texture Studies

Journal of Food Processing and Preservation

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi

Harran Journal of Agricultural and Food Science

Food and Health

Journal of Central Research Institute for Field Crops

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

Electronic Letters on Science and Engineering

Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research

Black Sea Journal of Agriculture

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi