Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Fatma KARASU

Adı-Soyadı

Fatma KARASU

Doğum Yılı ve Yeri

1984 Kahramanmaraş/Pazarcık

Fakülte/Yüksekokul

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Hemşirelik

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

fatmakarasu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Muğla Üniversitesi

2002-2007

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi

2009-2011

Doktora

İnönü Üniversitesi

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Hemşire

BAŞKENT ÜNİVERSİTE HASTANESİ

2007-2008

Hemşire

SAĞLIK BAKANLIĞI

2008-2014

Öğr. Gör.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

2014-2015

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Gaziantep Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Doktora Tezi

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarına Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Verilen Hemşirelik Bakımında Yaşamın Anlamı ve Özbakım Gücünü Değerlendirilmesi


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Hemşirelik Bölüm Başkanı 2020-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Karasu F, Aylaz R. (2020). Evaluation of meaning of life and self-care agency in nursing care given to chronic obstructive pulmonary patients according to health promotion model. Applied Nursing Research 51, 151-208. doi: 10.1016/j.apnr.2019.151208

2. Çam, H, Karasu, F. (2019). A study of the frequency of overweight, obesity and metabolic syndrome among university students. Turkish Journal of Public Health , 17 (3) , 294-303 . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/tjph/issue/50956/449674

3. Sohbet R, Karasu F, Birimoğlu Okuyan Canan (2018). An Assessment of Eighth Grade Students’ HealthPromotion Behaviours. COJ Nursing Healthcare, 2(4), 1-8., Doi: 10,31031

4. Sohbet R, Karasu F. (2014). Examining the Level of Knowledge on Sexualityand Reproductive Health of Students of GaziantepUniversity. sexuality and disability, 32(1), 75-84., Doi: 10.1007/s11195-013-9332-6


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Karasu Fatma, Özdemir Aysun (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi. Şanlıurfa, 4-6 Mayıs, ss. 17.

2. Karasu Fatma, Özdemir Aysun, Doğan Zeynep, Güvenç Elif (2018). Öğrencilerin Ötenaziye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi. Şanlıurfa, 4-6 Mayıs, ss.19.

 3. Özdemir Aysun, Karasu Fatma, Doğan Zeynep (2018). Acil Ve İlk Yardım Programı Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı. I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi .  Şanlıurfa, 4-6 Mayıs, ss.18.

 4. Özdemir Aysun, Karasu Fatma (2018). Gaziantep 112 Acil Sağlık Çalışanlarının Maruz Kaldığı Şiddetin Belirlenmesi. I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi.  Şanlıurfa, 4-6 Mayıs, ss.16.

 5. Çam Hasan Hüseyin, Karasu Fatma (2018). Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Hafif Kiloluluk Ve Obezite Prevalansı İle kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Arasındaki İlişki. 1. Uluslararası, 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, 23-26 Nisan, ss. 226. 

 6. Bilgen Funda Gül, Çam Hasan Hüseyin, Çiçek Korkmaz Ayşe, Şekeroğlu Şenay, Karasu Fatma (2017). Çok Kültürlü Ortamlarda Hemşirelik Bakımında Kültürel Zekanın Önemi. 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa,    21-24 Ekim, ss. 336. 

7. Gülçek Emral, Karasu Fatma, Aylaz Rukuye (2017). The Relatıonshıp Between Ethıc Sensıtıvıty And Busıness Satısfactıon Of Intensıve Carenurses. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, 11-12 September, OP-120. 

8. Sohbet Rabia,  Geçici Fatma (2013). Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, 19-21 June, PO-1327.

 9. Sohbet Rabia,  Geçici Fatma (2013). Uykusuzluk Ve Dikkatsizliğin Isçi Sağlığı Üzerine Etkisi. European Conference on Social and Behavioral Sciences,  İstanbul, 19-21 June, PO-10320.

10. Sohbet R., Geçici F. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yaşam Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi, 9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresinde 2010, Fethiye, SS.406.

11. Geçici F., Şarlak K. Sağlık Ocağına Başvuran Bireylerin Ruh Sağlığı Profili, 6. Hemşirelik Öğrencileri KongresiUluslararası Katılımlı”, 2007, İstanbul, P-019.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Karasu Fatma, Özdemir Aysun, Güvenç Elif (2018). Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Ötenazi Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 1(6), 63-76.

 2. Özdemir Aysun, Karasu Fatma, Avan Hakan (2018). Gaziantep 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Şiddetin Değerlendirilmesi. Hastane Öncesi Dergisi, 3(1), 31-42. 

 3. Sohbet Rabia, Karasu Fatma, Cadır Mehmet (2017). Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi. Sağlık Ve Toplum, 27(2), 48-53. 

 4. Karasu Fatma, BAyır Berna, Çam Hasan Hüseyin (2017). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 372-386.

 5.Sohbet Rabia, Karasu Fatma (2017). Kadınların Meme Kanserine Yönelik Bilgi, Davranış Ve Uygulamalarının İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 113-121. 

 6.Karasu Fatma, Aylaz Rukuye, Dadük Semih (2017). X Ve Y Kuşağı: Hemşirelerin Meslek Dayanışması İle İş Doyumu Arasındaki İlişki. Sağlık Bilimleri Ve Meslekleri Dergisi, 4(3), 180-189., Doi: 10.17681/Hsp.296974.

 7.Bilgen Funda Gül, Karasu Fatma (2017). Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal Ve Fiziksel İstismar/İhmal Davranışları. Kilis Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 22-34. 

 8. Karasu Fatma, Göllüce Aysun, Güvenç Elif, Çelik Saliha (2017). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi, 8(2), 1-7., Doi: 10.22312

 9.Göllüce Aysun, Avan Hakan, Karasu Fatma (2017). Öğrenci Gözüyle Paramedik Mesleği. Hastane Öncesi Dergisi, 2(1), 1-9. 

 10. Karasu Fatma, Göllüce Aysun, Güvenç Elif, Dadük Semih, Tunçel Tuğçe (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 5(1), 1-15. 

 11. Karasu Fatma, Göllüce Aysun, Güvenç Elif, Polat Filiz, Delibaş Leyla, Bayır Berna, Gülçek Emral, Gökdoğan Ümmü (2017). Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilere Meme Kanseri Hakkında Verilen Eğitiminin Etkinliği. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(1), 14-24.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Karasu F, Dadük S, Aylaz R. X ve Y Kuşaği: Hemşirelerin Meslek Dayanişmasi İle İş Doyumu Arasindaki İlişki. “16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi 26-28 Nisan 2017, ss. 33-35.

2. Güvenç E, Karasu F, Göllüce A, Gökdoğan Ü, Göllüce S. N. Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Inanç, Bilgi ve Uygulamaları. 15. Ulusal Eskişehir Hemşirelik Öğrenci Kongresi “Uluslararası Katılımlı” 28-29 Nisan 2016, PS-104.

3. Güvenç E, Karasu F, Göllüce A, Çelik S. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Ilişkin Tutumlarının Incelenmesi. 15. Ulusal Eskişehir Hemşirelik Öğrenci Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, 28-29 Nisan 2016, PS-106.

4. Delibaş L., Geçici F., Yaşar E. Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastanın Hastaların Gereksinimleri, Türkiye Organ Nakli Koruluşları Kordinasyonu Derneği X. Kongresi, Transplantasyon’14, Ekim, 2014, Bodrum, P151.

5. Öz Ö., Duruk A., Geçici, F. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlik Bilimleri Yüksekokulun’da Öğrenim Gören Öğrencilere Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği Değerlendirmesi, 13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2014, Trabzon, PO-360.

6. Sohbet R., Geçici F., Elpeze G., Şahin R., Tünç N. Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete Bakışı, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013, Konya, ss.201.

7. Sohbet R., Geçici F., Kurşun B., Kiriş Ş., Soylu Z., Alver P. Ebe ve Hemşirelik Öğrencilerin Taşıyıcı Anneliğe Bakışı, 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2013, Konya, ss.189.

8. Sohbet R., Geçici F., Doğan B., Sarısoy P. Özel Bir Hastanedeki Kadınların Doğuma Bakışı, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 2012, Bursa, ss.924-926.

9. Sohbet R., Geçici F., Karakuç S. Fabrikada Çalışan İşçilerin İşyerinde Stres Özelliklerine Bakışının İncelenmesi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2011, Trabzon, P175.

10.Sohbet R., Geçici F., Karakuç S., Ergen E., Fabrikada Çalışan İşçilerin Ergonomi ve Gerekliliğine Bakışının İncelenmesi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 4-7 Ekim, 2011, Trabzon, P176.

11. Geçici F., Kıvrak A., Baybek H. Fethiye Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerin Hastane Enfeksiyonları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 2006, Şanlıurfa, P57.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Yaşlı Sağlığı ve Hemşireliği, Bölüm Adı: ( Yaşlı Bakımda Yasal ve Etik Durum) (2019)., Fatma KARASU,  Basım Sayısı:1 Türkçe (Bilimsel Kitap), IBSN:9789758573738 


Diğer Yayınlar

1. Vaka Takdimi, Sohbet Rabia, Karasu Fatma (2015). Life Quality of Families With Disabled Children. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(2), 34-40.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

1.   I. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakim Hemşireliği Kongresinde Bilimsel Sekreterler Kurulunda Görev Aldı, 10-13 Nisan,  2014, Gaziantep.

2.   10. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresinde, Kongre Düzenleme Kurulunda Görev Aldı, 28-30 Nisan, 2011, Gaziantep.