Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Eyyüb Karakan

Adı-Soyadı

Eyyüb Karakan

Doğum Yılı ve Yeri

23.06.1980 Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm

İnşaat Mühendisliği

Yabancı Dil

E-posta/Web

eyyubkarakan@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+90 348 814 30 96 /1830

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi/ Mühendislik Mimarlık Fakültesi/İnşaat Mühendisliği Bölümü

2000-2004

Yüksek Lisans

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü/ İnşaat Mühendisliği Bölümü/Yapı Dinamiği

2004-2008

Doktora

Ege Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/ Geoteknik ABD

2008-2015

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

İYTE

01.10.2005-01.06.2008

Arş. Gör.

Balıkesir Üniversitesi

31.12.2009-01.04.2015

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

15.04.2015-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

 Estimation of frequency response function for experimental modal analysis 

Doktora Tezi

SİLT İÇERİĞİNİN KUMLARIN DİNAMİK ZEMİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Zemin Dinamiği, Geoteknik Deprem Mühendisliği


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı 2017-
Bölüm Başkanlığı 20016-2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BOZYİĞİT İREM,NAZAR TANRINIAN,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER,ERDOĞAN DEVRİM ŞÜFA,ALTUN SELİM (2017). Dynamic Behavior of a Clayey Sand Reinforced with Polypropylene Fiber. Acta Physica Polonica A, 132(3), 674-678., Doi: 10.12693/APhysPolA.132.674.

KARAKAN EYYÜB (2017). Fall Cone Test and Water Content Relationship of Sand-ClayMixtures. Eurasian Journal of Engineering Sciences and Technology, 1(1), 21-27. 

 KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2016). Liquefaction Behavior and Post-Liquefaction Volumetric Strain Properties of Low Plasticity Silt Sand Mixtures. Teknik Dergi 

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2016). Effects of Fibre Reinforcement on Liquefaction Behaviour of Poorly Graded Sands. Procedia Engineering, 1(1), 538-542.  

KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2016). Liquefaction Behavior of Silt Sand Mixtures and Post Liquefaction Volumetric Strain Properties. Teknik Dergi, 27(4), 7593-7617.  

OKKAN UMUT,KARAKAN EYYÜB (2016). İklim Değişikliğinin İkizcetepeler Barajı AkımlarınaEtkilerinin Modellenmesi 2015 2030 Projeksiyonu. Teknik Dergi, 27(2), 7379-7401. 

Tuna Şahin Çağlar,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2015). Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının İrdelenmesi. Teknik Dergi, 26(1), 7015-7022. 

 Şahin çağlar tuna,KARAKAN EYYÜB (2010). Homeros Vadisinde Geosentetik Kil Örtüler ile Geçirimsiz Tabaka Oluşturulması. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bülten(151), 38-40. 

 ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2014). Evaluation of Cyclic Stress Strain and Liquefaction Behavior of Izmir Sand. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(11), 7513-7524., Doi: 10.1007/s13369-014-1312-3 (Yayın No: 1717746) 

 ALTUN SELİM,KARAKAN EYYÜB,şahin çağlar tuna (2013). Load displacement relationship for a rigid circular foundation anchored by Mindlin solutions. Scientia Iranica Transactions A: Civil Engineering, 20(3), 397-405., Doi: 10.1016/j.scient.2013.02.024 (Yayın No: 323102)

 DÖNMEZ CEMALETTİN,KARAKAN EYYÜB (2009). Köprülerde Deneysel Modal Analiz Uygulamaları. Teknik Dergi, 20(4), 4851-4863. (Yayın No: 322586)

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

KARAKAN EYYÜB,TANRINAN NAZAR,SEZER ALPER (2017). Siltli zeminlerin sıvılaşma davranışı üzerine deneysel bir çalışma. Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 TANRINIAN NAZAR,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER,ALTUN SELİM (2017). Cyclic behavior of a dense nonplastic silt. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (4. UDMSK) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

Tanrınıan Nazar,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER (2017). Excess Pore Water Pressure Characteristic of a Medium Dense Nonplastic Silt During Cyclic Loading. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

KARAKAN EYYÜB,ÇOLAK HACER (2017). Investigation of Soil-Structure Interaction for High-Rise Reinforced Concrete Frame Buildings in Different Earthquake Regions. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). 

KARAKAN EYYÜB (2017). Undrained Strength Behavior of a Sand Clay Mixtures Under Monotonic Loading. IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

TANRINIAN NAZAR,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER (2017). Excess pore water pressure characteristics of a medium dense nonplastic silt during cyclic loading. IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress (IMCOFE’17), 532-539. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2017). Excess pore water generation of fiber reinforced sand specimens under cyclic loading. 3rd International Conference on Performance-based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (PBD-III) in Vancouver (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

KARAKAN EYYÜB,TANRINIAN NAZAR,SEZER ALPER (2017). Cyclic Triaxial Tests on a Nonplastic Silt. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE’17), 1678-1687. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

DEMİROĞLU DEMET,KARAKAN EYYÜB,ERCAN BURCU,ÇOBAN AYŞEN (2017). A multidisciplinary overview of Roof Gardens. 2nd İnternational Conference on Civil Enviromental Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

KARAKAN EYYÜB (2017). Fall Cone Test and Water ContentRelationship of Sand Clay Mixtures. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

TANRINIAN NAZAR,ADAMCIL YUNUS EMRE,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER (2017).  Freeze-thaw resistance of stabilized clay-sand mixtures. 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE’17), 462-470. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

KALIPCILAR İREM,Tanrınıan Nazar,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER,ERDOĞAN DEVRİM ŞÜFA,ALTUN SELİM (2016). Dynamic Triaxial Test on Fiber Reinforced Clayey Sand. 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2016). EFFECTS OF FIBER   REINFORCEMENT ON LIQUEFACTION BEHAVIOR AND PORE PRESSURE DEVELOPMENT OF SAND. 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 1(1), 78-89. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

 KARAKAN EYYÜB (2016). Reinforced Earth and Geotextiles. International Conference on Natural Science and Engineering, 29-46. (Tam Metin Bildiri/). 

KARAKAN EYYÜB (2016). The Use of Geosynthetics in Civil Engineering Applications. International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE'16), 1(1), 20-28. (Tam Metin Bildiri/).

Dirican Sezer,KARAKAN EYYÜB (2016). Geotechnical Properties of Kilis City Soils. International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE’xx16), 1(1), 1025-1034. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum). 

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,ALTUN SELİM,KARAKAN EYYÜB (2015). Assessment of liquefaction behavior of Izmir sand reinforced with randomly distributed fibers. 6. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EARTHQUAKE GEOTECHNICAL ENGINEERING (Tam Metin Bildiri/). 

KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2014). Pore Water Pressure Generation of Non Plastic Silt Sand Mixtures. 11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014 (Tam Metin Bildiri/). 

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2013). Evaluation of Stress   Strain Behavior of a Sandy Soil Considering Different Grain Size Distributions. International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, from Case Hisrtories to Practice, (Tam Metin Bildiri/). 

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2013). Evaluation of cyclic behavior of Izmir Turkey sand with experimental studies. The 5th International Geotechnical Symposium (Tam Metin Bildiri/). 

KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2012). Pore Pressure Generation of Non plastic Silt Sand Mixtures. 3rd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Tam Metin Bildiri/). 

şahin çağlar tuna,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2012). Rehabilitating The Artificial Ponds With Geosynthetic Clay Liners   A Case Study. International Students’ Conference of Civil Engineering, ISCCE 2012, 1 (Tam Metin Bildiri/).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, Bölüm adı:(Determination of the Cyclic Properties of Silty Sands) (2017)., KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM, IGI Global, Editör:Ceryan, Nurcihan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 765, ISBN:9781522527091, İngilizce(Bilimsel Kitap).


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

KARAKAN EYYÜB,ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,ALTUN SELİM (2016). Fiber Donatılı Gevşek ve Orta Sıkı Kumların Sıvılaşma Davranışları. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Sempozyumu, 1(1), 249-256. (Tam Metin Bildiri/).

 KARAKAN EYYÜB,OKUCU ARZU,YAĞCI BANU (2015). Geotekstil Donatılı Killerin Gerilme Şekil Değiştirme ve Dayanım Parametrelerinin İncelenmesi. 6. Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/).

 OKKAN UMUT,KARAKAN EYYÜB (2015). İklim Değişikliği Senaryoları Altında Hazne İşletme Çalışması Balıkesir İkizcetepeler Barajı Örneği. Balıkesir II. Kent Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).

KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM,ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA (2015). Polipropilen Fiberlerle Güçlendirilmiş Kum Zeminlerin Boşluk Suyu Basıncı Davranışı. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (Tam Metin Bildiri).

Kalıpçılar irem,KARAKAN EYYÜB,ERDOĞAN DEVRİM ŞÜFA,SEZER ALPER,ALTUN SELİM (2015). Artan Tekrarlı Yükler Altında İnce Daneli Zeminlerde Fiber Kullanımının Dinamik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (Tam Metin Bildiri).

Kalıpçılar İrem,KARAKAN EYYÜB,SEZER ALPER,ALTUN SELİM (2015). Derin Karıştırma Yöntemi İle İyileştirilen Zeminlerin Artan Tekrarlı Yükleme Deneyleri İle Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri). 

KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2015). Siltli Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışlarında Eşik Silt İçeriğinin Belirlenmesi. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri).

ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,ALTUN SELİM,KARAKAN EYYÜB (2015). Polipropilen Fiberlerle Güçlendirilmiş Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışının İncelenmesi. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri).

 KARAKAN EYYÜB,Gizem Alankaya,OKUCU ARZU,YAĞCI BANU (2014). Geotekstil Donatılı Killi Zeminlerin Mekanik Davranışının İncelenmesi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri).

 KARAKAN EYYÜB,ESKİŞAR TEFÇİ TUĞBA,ALTUN SELİM (2013). Farklı Dane Çapı Dağılımına Sahip Kumlu Zeminlerin Dinamik Davranışları. 5. Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).

 KARAKAN EYYÜB,şahin çağlar tuna,ALTUN SELİM (2012). Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Sıvılaşma Davranışlarının İncelenmesi. 14. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Ulusal Kongresi (Tam Metin Bildiri).

 Şahin çağlar tuna,KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2011). Geotekstil Donatılı Kum Zeminlerin Mekanik Davranışlarının Üç Eksenli Basınç Deneyleriyle Belirlenmesi. 4. Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).

 KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2011). Silt Kum Karışımlarının Sıvılaşma Dayanımlarının Deneysel Olarak İncelenmesi. 4. Geoteknik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).

 KARAKAN EYYÜB,ALTUN SELİM (2011). Siltler ve Siltli Kumların Dinamik Zemin Özelliklerinin Tekrarlı Yükleme Deneyleri ile İncelenmesi. 7. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri).

 DÖNMEZ CEMALETTİN,KARAKAN EYYÜB (2007). Deneysel modal analiz tekniği kullanarak köprülerde hasarsız durum tespiti. 1. Köprü ve Viyadükleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).

 

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER