Ünvanı

Arş. Gör.

Bala ÇAPAR

Adı-Soyadı

Bala ÇAPAR

Doğum Yılı ve Yeri

1993

Fakülte/Yüksekokul

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Bölüm

Temel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

balacapar@kilis.edu.tr / balacapar@gmail.com

Telefon/Faks

1714

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi /Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü/ Okul Öncesi Öğretmenliği

2012-2016

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Bölümü/ Okul Öncesi Eğitimi

2018-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim

Çocuk Cinsel İstismarı ve Koruyucu Eğitim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Çapar, B.,
& Simsar, A. (2020). Ne Nasıl Olmalı: Okul Öncesinde Cinsel Eğitim.  VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, 10-13 Eylül, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

2. Coşkun, L., & Çapar, B. (2020). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Okuma Yazma Kazanımına Yönelik İnançlarının ve Çocuklarına Sunmuş Oldukları Etkinlikler ile Materyallerin Belirlenmesi. VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, 10-13 Eylül, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER