Ünvanı

Öğr. Gör.

Y.Aksa ERTEM

Adı-Soyadı

Y.Aksa ERTEM

Doğum Yılı ve Yeri

1980/Malatya

Fakülte/Yüksekokul

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Çocuk Gelişimi

Yabancı Dil

E-posta/Web

aksaertem@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1998-2003

Yüksek Lisans

Yalova üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü

2014-2017

Doktora

Yalova üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü

2019-devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi


YETİM ÇOCUKLARA UYGULANAN SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK BAĞLAMINDA “BAYRAMPAŞA HAMİ-YET PROJESİ ÖRNEĞİ”


Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı 2019-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yavuz, K , Ertem, A . "TÜRK TOPLUMUNDA KADININ STATÜSÜNE GENEL BİR BAKIŞ". Sosyal Araştırmalar ve Yönetim Dergisi (2021 ): 69-82

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ERTEM, A. (2019)Yetim Çocuklara Uygulanan Sosyal Ve Ekonomik Destek Bağlamında “Bayrampaşa Hâmi-Yet Projesi Örneği
I.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 14-16 Mart  2019,  Mersin /Türkiye. (Sözel Bildiri).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

    Masal Okulu Projesi Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20/10/2020 - Devam ediyor(ULUSAL)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER