Ünvanı

Arş. Gör.

Yeşim Dellal

Adı-Soyadı

Yeşim Dellal

Doğum Yılı ve Yeri

02.09.1997 Kırşehir

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Psikoloji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

yesim.dellal@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 Dahili: 1861

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü

-2019

Yüksek Lisans

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi- Klinik Psikoloji

2020-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER